Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XLI. ročník

orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS XLI. ročníku závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2023 s Raiffeisenbank

6.- 8.10.2023

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ a pojišťovnictví

Generální partner: Raiffeisenbank, a. s.

Partneři: INSCOM s.r.o. - pojištění pohledávek

Pořádající subjekt: Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí (SOBSA)

Spolupořadatel: PVD TJ Sokol Pražák, současně jihočeský oblastní žebříček

Typ závodu: Klasická trať (sobota), Lotyšské štafety (neděle)

Závodní kategorie:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H55.

ŽA - náročnější trať pro ženy, obdobné, viz. podmínky kategorie MA. Náročnost odpovídá cca kategorii D45.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii D55.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km. Náročnost odpovídá cca kategorii HD14.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start (HD10).

Závod se uskuteční s měřením času u všech kategorií, a podle pravidel orientačního běhu s následujícími výjimkami:

- kategorie MA, MB, ŽA, ŽB: přepočet výsledných časů věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků počínaje věkem 30 let. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího;

- závod v kategoriích MA, ŽA bude vypsán pouze při účasti min. 3 závodníků/závodnic. V opačném případě budou kategorie sloučeny do MB, resp. ŽB a náročnost takovéto kategorie bude odpovídat kategorii B; ženy mají právo startovat i v mužských kategoriích;

- v kategoriích MB, ŽB se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítá 20 minut a závodník není diskvalifikován;

- v kategoriích N1, N2 se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání, připočítává 10 minut. Pokud závodníci najdou a správně označí alespoň polovinu kontrol, rovněž nebudou diskvalifikováni;

- Start podle orientační startovní listiny, která bude zveřejněna a rozeslána účastníkům před závodem „na krabičku“ v koridoru s označením našich kategorií, prosím dodržujte navržené odstupy.

datum: sobota 7.10. 2023, start 00 ve 12:00,

neděle 8.10.2023, štafety start nejspíše 10:00

místo konání: Drahonice, okres Strakonice, z Prahy 120 km, 1:40 hod. jízdy autem

Mapa: Knížecí kámen, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav 10/2022, revize 09/2023

centrum: Penzion Zámek Drahonice

parkování: všichni včetně ubytovaných na zámku zde: https://mapy.cz/s/naveruteku (49.1996697N, 14.0698853E). Příjezd na Parkování bude značen – dbejte pokynů pořadatelů!!!

přihlášky: elektronicky prostřednictvím ORIS

uzávěrka: termín do pátku 22.9.2023, 23:59h,

druhý termín do neděle 29.9.2023, 23:59h, s navýšením startovného o 50%

Postup přihlašování je velmi přehledný, přesto malý návod níže:

1) jděte na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=8008 . V rozbalovacím menu uprostřed nahoře zvolte všechny závody, měsíc ve kterém se závod koná, a klikněte na název toho našeho.

Nepřihlašujte se svým registračním jménem do ČSOS (pokud jste v ČSOS trvale přihlášeni, odhlaste se), ALE svoji přihlášku zahajte kliknutím napravo na Jednorázová přihláška.

Zadejte svoji mailovou adresu a klikněte na zaslat ověřovací email. Během chvíle obdržíte na svůj mail PIN. Níže na stránce zadáte znovu svůj e-mail a PIN který vám přišel a kliknete na zadat/evidovat jednorázovou přihlášku. PIN si uschovejte pro další přihlašování.

Objeví se vám Kontaktní informace. Důležité: jako název klubu napište jméno vaší rodiny. Příklad: Pláničkovi, Šafrovi, Janečkovi atd. Pod názvem vaší rodiny (klubu) můžete přihlásit i další závodníky z vašeho klanu (např. pod Křivánkovi může být přihlášen i Vojta Kolenčík, Šlitrovi apod.). Dále doplníte zbylé kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, země a souhlas se zpracováním osobních údajů), a klikněte na Uložit.

V přihlášce vyberete: Kategorii, Příjmení, Jméno, rok narození, pohlaví, SI čip (buď číslo vlastního, nebo „nepožaduji“ (u doprovodu)), políčko Půjčit SI zaškrtnete pouze, když čip chcete půjčit. Po vyplnění všech polí kliknete na Přidat.

Takto přihlásíte na závody i ostatní blízké, samozřejmě s jejich souhlasem.

Máte za sebou přihlášku na závod – huráJ! Teď ještě ubytování a jídlo:

Dále zvolíte z Doplňkové služby to pravé pro vás a vaše blízké. Volbu provedete kliknutím na ikonu doplněním počtu a kliknutím na Uložit.

Kapacita ubytování omezena (45 lůžek se sociálkou, 24+15 lůžek se společnou sociálkou na chodbách), s přihlašováním neváhejte. Při vyčerpání kapacity ubytování pište na janderat@seznam.cz (částečně lze přeskupit mezi dospělými/dětmi a příjezdem v PA/SO). Stravování je již v ceně „balíčku“, je ale potřeba vybrat si a zarezervovat odpovídající jídlo (cena 0,- Kč)

Předpis za startovné a doplňkové služby včetně variabilního symbolu pod kterým budete platit se vám objeví na obrazovce dole.

V případě problémů s vyplněním přihlášky pište nebo volejte Tomáši Janderovi (janderat@seznam.cz) či Ondřejovi Janečkovi (Ondrej.Janecek@seznam.cz).

ÚČASTNICKÉ POPLATKY:

kategorie a platby

počet lůžek

doplňkové služby

Cena bez startovného

PA-NE dospělý, postel 2 noci na pokoji se sociálkou, 2x večeře, 2x snídaně

30

800+300+160

1 260 Kč

PA-NE dítě, postel 2 noci na pokoji se sociálkou, 2x večeře, 2x snídaně

5

600+240+160

1 000 Kč

PA-NE dospělý, postel 2 noci na pokoji bez sociálky, 2x večeře, 2x snídaně

20

600+300+160

1 060 Kč

PA-NE dítě, postel 2 noci na pokoji bez sociálky, 2x večeře, 2x snídaně

4

400+240+160

800 Kč

SO-NE dospělý, postel 1 noc na pokoji se sociálkou, 1x večeře, 1x snídaně

8

400+150+80

630 Kč

SO-NE dítě, postel 1 noc na pokoji se sociálkou, 1x večeře, 1x snídaně

2

300+120+80

500 Kč

SO-NE dospělý, postel 1 noc na pokoji bez sociálky, 1x večeře, 1x snídaně

12

300+150+80

530 Kč

SO-NE dítě, postel 1 noc na pokoji bez sociálky, 1x večeře, 1x snídaně

3

200+120+80

400 Kč

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu

Zdarma

Startovné* kategorie ŽA, ŽB, MA, MB

170 Kč

Startovné* kategorie N1, N2

110 Kč

*Startovné včetně příspěvku 20 Kč na úhradu map na štafety a případně odměn


Odboráři

Ubytování

Celkem

odboráři – pátek-neděle

zdarma

550

550 Kč

odboráři – sobota-neděle

zdarma

375

375 Kč

děti odborářů do 15 let

zdarma

Zdarma

Zdarma

Startovné odboráři, vč. jejich dětí

zdarma

Platbu uhraďte na účet SOBSA číslo: 4001639031/0100 s variabilním symbolem z přihlašovacího systému, ideálně se jménem přihlašovatele ve zprávě.

Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS) se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Při zrušení přihlášky po termínu je stornovací poplatek min. 40 % z celkového vkladu. Při neúčasti bez předchozí omluvy se vklad nevrací. O snížení stornovacího poplatku může rozhodnout ředitel závodu na základě písemné/e-mailové žádosti + v závislosti na možnostech storna vůči 3. stranám a důvodech (vážné zdravotní a rodinné).

prezence: na shromaždišti od 11:00 hodin, samostatně ve stanu SOBSA (nikoliv u spolupořadatelů). Obdržíte čip (pokud nemáte vlastní). Osobní věci bude možné odložit ve stanu SOBSA. Čas příjezdu na shromaždiště můžete přizpůsobit času ve startovce.

pokyny a startovka: v týdnu před závodem: v ORIS; obojí též v tištěné podobě k nahlédnutí na prezenci.

Doprava autem: Do Zámku Drahonice: po D4, v Písku odbočit na Putim, dále přes Ražice a Štětice do cíle

Doprava veřejnou dopravou:

V pátek 6.10. např. autobusem 370004 z Knížecí 16:49 do Strakonic, dále busem 380710 z autobusového nádrží Strakonice 18:30 do Drahonic.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování je v penzionu Zámek Drahonice. Areál je přímo v centru závodu. Adresa: Penzion Zámek Drahonice, Drahonice 32, 38901 Drahonice, Česko; www.penzionzamek.cz

45 lůžek na pokojích se sociálním zařízením; dospělá osoba 400 Kč/noc, dítě do 15 let 300 Kč/noc.

24+15 lůžek na pokojích se sociálním zařízením na chodbách, společné pánské a dámské sprchy; dospělá osoba 300 Kč/noc, dítě do 15 let 200,- Kč/noc. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko je ubytováno zdarma.

Snídaně cca v 8 hodin, večeře cca v 18 hodin (v sobotu následuje vyhlášení výsledků sobotního závodu).


výbava:

SI-čipy: obdržíte při prezenci. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce.

Buzoly: pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Mapník: není potřeba, mapa je vytištěná na nepromokavém papíře (pro opatrné plastové desky formátu A4 na ochranu mapy v případě mokrého počasí najdete určitě doma, stejně tak širší izolepu, abyste si vyrobili Popisovník (obal a držák na popisy kontrol).

Oblečení ani obutí není pořadatelem omezeno, ten doporučuje sportovní nesmekavé boty a zakrytí dolních i horních končetin.

V neděli ražení do papírových průkazek, které budou rozdány před hromadným startem

občerstvení sobota: stánky s jídlem a pitím v centru závodu. Doporučujeme si vzít vlastní kelímek na pivo a hrnek na kávu.

první pomoc: v centru závodů u spolupořádajícího oddílu.

další služby: úschovna, v nejhorším i dětí (na vaše rizikoJ), atd. po dohodě na Prezenci.

vyhlášení a ceny: Vyhlášení výsledků a předání cen sobotního závodu proběhne v Penzionu Zámek Drahonice po večeři (případně v případě dřívějšího startu 00 zvážíme vyhlášení před večeří). Nejlepší z každé kategorie obdrží drobné upomínkové ceny formou švédského stolu. Vyhlašování proběhne v pořadí ŽA, MA, ŽB, MB, N2, N1.

Vyhlášení nedělních štafet a předání putovního poháru v cíli štafetového závodu.

protesty k závodu: písemně zástupci ředitele s vkladem 200 Kč během závodu nebo do 5 dnů na e-mail: Ondrej.Janecek@seznam.cz .

ŠTĚSTĚNA:

Tradiční soutěž se uskuteční i letos. Tipovací lístky si vyzvedněte na prezenci.

další informace o akci:

Sledujte stránky SOBSA a tohoto závodu v ORIS. Další případné informace nad rámec Rozpisu a Pokynů k akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka Ondrej.Janecek@seznam.cz, (T: 731 627 019), Tomáše Jandery, janderat@seznam.cz, (T: 724 021 520) a Rudy Vaigla rudolf.vaigl@gmail.com (T: 604 151 789).


Upozornění:

- účastníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení akce; náročnost výkonu při závodě (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu;

- celá akce není hromadně pojištěna. Účastníci závodu, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu;

- přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS (včetně jména zaměstnavatele) a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webech závodů a v informačním systému ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/ ;

- v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku;

- dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atd.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: PROSÍME VŠECHNY ZÁVODNÍKY, ABY PO SOBOTNÍM ZÁVODĚ NEODJÍŽDĚLI DOMŮ, ALE PŘESUNULI SE DO AREÁL UZÁMKU, KDE SPOLEČNĚ STRÁVÍME ZBYTEK DNE. TÝKÁ SE TO I TĚCH, KTEŘÍ SE NECHYSTAJÍ NA ZÁVOD ŠTAFET. MOHOU ODJET V NEDĚLI PO SNÍDANI NEBO SE ZÚČASTNIT ŠTAFET JAKO DIVÁCI.

Hlavní organizátoři:

Ondřej Janeček: kontakt se spolupořádajícím oddílem, zpracování přihlášek, sportovní část závodu

Tomáš Jandera: zástupce ředitele závodu, slavnostní ceremoniál, příprava ORIS / přihlášky, stravování, ubytování

Rudolf Vaigl: hlavní rozhodčí, marketing, úschovna

Karel Setnička: zpracování výsledků

Randíkovi a Choutkovi: štafety

Markéta Janderová, Líba Pláničková: prezence, realizační tým