PodzimnĂ­ Ping-Pong se SOBSA

turnaj ve stolním tenisu pro rekreační až pokročilé hráče

PodzimnĂ­ Ping-Pong se SOBSA

XIII. ročnĂ­k turnaje jednotlivců ve stolnĂ­m tenisu

Pořadatel:

Spolek organizátorů bankovnĂ­ch sportovnĂ­ch akcĂ­ (SOBSA)

Ředitelka akce:

Božena Adamová

RealizačnĂ­ tĂ˝m:

Ivan Hlaváček, Ruda Vaigl

Datum:

Neděle 19.11.2023, celkově od 10:00 do 17:00. ZahájenĂ­ časově postupnĂ© dle kategoriĂ­.

MĂ­sto:

Herna SK Lokomotiva Vršovice, Sportovní 1380, Praha 10-Vršovice

K dispozici je 5 stolů. V areálu se nekouřĂ­, vstup zvĂ­řatům nenĂ­ povolen. V hale nenĂ­ balkon, zápasům lze přihlĂ­Ĺľet z lavičky za ohrádkami.

ĂščastnĂ­ci:

Hráči rekreačnĂ­, mĂ­rně i vĂ­ce pokročilĂ­ – viz rozdělenĂ­ dle kategoriĂ­. Přednostně zaměstnanci peněĹľnĂ­ instituce (nebo rodinnĂ­ přĂ­slušnĂ­ci), nenĂ­ však podmĂ­nkou.

Kategorie:

Kategorie, do kterĂ© se hráč přihlašuje, je orientačnĂ­, pořadatel si vyhrazuje právo přesunu. Za „rekreačnĂ­ho hráče“ je povaĹľován hráč, kterĂ˝ během roku netrĂ©nuje ani nehraje pravidelně žádnou soutěĹľ. Kategorie „S“ nenĂ­ vhodná pro hráče ligovĂ©, takovĂ­ si jistě najdou jinĂ˝ vhodnĂ˝ turnaj.

·           R - pro rekreačnĂ­ hráče/čky - začátečnĂ­ky

·           M - pro mĂ­rně pokročilĂ© rekreačnĂ­ hráče

·           Ĺ˝ - pro mĂ­rně pokročilĂ© rekreačnĂ­ hráčky

·           S - pro hráče, kteřĂ­ hrajĂ­ pravidelně – trĂ©nujĂ­ či hrajĂ­ celoročnĂ­ soutěĹľ.

Hrací systém:

Předpokládáme hru ve skupinách a dále ve vylučovacĂ­ch pavoucĂ­ch podle umĂ­stěnĂ­ ve skupině. SystĂ©m bude upřesněn podle počtu přihlášek. CĂ­lem je, aby si všichni dostatečně zahráli.

HracĂ­ řád:

ZásadnĂ­ informace budou sděleny ĂşčastnĂ­kům před zahájenĂ­m turnaje. Hraje se dle platnĂ˝ch pravidel stolnĂ­ho tenisu – viz

http://www.prazskypinec.cz/sites/default/files/prilohy/2016/04/pravidla-st-k-7.4.2016.pdf

RozhodčĂ­:

V kaĹľdĂ©m zápase počĂ­tá vĹľdy hráč, kterĂ˝ zahajuje set podánĂ­m. V přĂ­padě potřeby určĂ­ rozhodčĂ­ho pořadatel.

Techn.podmĂ­nky:

Nutnost sálovĂ© obuvi se světlou podrážkou ! Tričko nesmĂ­ bĂ˝t bĂ­lĂ©! VlastnĂ­ raketa i mĂ­čky (kaĹľdĂ˝ hráč aspoň 2 ks). Volba mĂ­čku záleží na domluvě hráčů.

Startovné:

130 Kč /ĂşčastnĂ­k, vybĂ­rá se v hotovosti na mĂ­stě. PlatĂ­ pro všechny kategorie, s vĂ˝jimkou členů OSPP – viz přihláška.

ObčerstvenĂ­:

Z vlastnĂ­ch zásob, pořadatel nezajišťuje. V klubovně oddĂ­lu je moĹľno posedět, uvařit si kávu / čaj, k dispozici je mikrovlnka.

Ceny:

Nejlepší hráči obdrží drobnĂ© ceny.

Doprava:

Autem nebo MHD (TRAM, BUS do stanice Bohemians resp. VršovickĂ© náměstĂ­). Plánek bude přiloĹľen v detailnĂ­ch pokynech. V neděli nenĂ­ parkovánĂ­ v okolĂ­ omezenĂ©.

ZdravotnĂ­ sluĹľba:

Pořadatel nezajišťuje, ĂşčastnĂ­ci sportujĂ­ na vlastnĂ­ riziko.

Přihlášky:

ZaslánĂ­m vyplněnĂ© přihlášky nejpozději do ĂşterĂ˝ 14. 11. 2023 mailem na adresu: BAD360@seznam.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přĂ­jem přihlášek i před tĂ­mto termĂ­nem, pokud počet došlĂ˝ch přihlášek dosáhne maximálně ĂşnosnĂ©ho počtu.

Podrobnější informace vč. mapky zašleme přihlášenĂ˝m v detailnĂ­ch pokynech.

Těšíme se na Vaši Ăşčast, s přihláškou neváhejte.