Turnaj v kulińćk√°ch

kulicky23_foto.jpg

¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬† KULIČKY se SOBSA ‚Äď rok 2023

Turnaj jednotlivců ve cvrnk√°n√≠ kuliček

Pořadatel:

Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠ (SOBSA). http://www.sobsa.cz

Ředitelka turnaje:

Ilona Setničkov√°

Datum konání turnaje:

Sobota 15. dubna 2023.¬† Zah√°jen√≠ turnaje ve 14:00 hod. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Ukončen√≠ se předpokl√°d√° cca do 18:00 hod.

Místo:

U Osaměl√© blechy, Modřansk√° rokle, PRAHA ¬†¬†

Jedn√° se o sportovn√≠ are√°l TJ Spartak Modřany ‚Äď odd√≠l n√°rodn√≠ h√°zen√©. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Are√°l je¬† um√≠stěn v bl√≠zkosti stanic MHD - Poliklinika Modřany a P√≠skov√°¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Souřadnice GPS (pro cestu autem, od c√≠le cca 100 m): 50.00422N, 14.42200E ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†https://www.facebook.com/UOsameleblechy/

√öčastn√≠ci:

Zaměstnanci bank a pojiŇ°ťoven a jejich rodiny. Sportovn√≠ akce je organizov√°na jako otevřen√°, tj. mohou se j√≠ z√ļčastnit i ostatn√≠ z√°jemci, avŇ°ak pouze amat√©ři.

Kategorie:

Děti (cca do 12 let), Dospěl√≠ - M (cca do 60 let), Dospěl√≠ - S (cca ¬†60 let a v√≠ce)

Hrací systém:

Předpokl√°d√°me hru ve skupin√°ch a d√°le vylučovac√≠m pavoukem.

Rozhodč√≠:

Hr√°či se sami dohodnou.

Technické

podmínky:

KaŇĺd√Ĺ hr√°č pouŇĺije pro hru 10 kuliček a z√°pas se hraje na 2 v√≠tězn√© hry. Bude¬† k dispozici cca 10 důlků. Kuličky zajist√≠ organiz√°tor turnaje. Turnaj se uskutečn√≠ dle platn√Ĺch z√°kladn√≠ch pravidel pro hru kuliček (viz př√≠loha).

Prezence:

V are√°lu hřiŇ°tě od 13:30 do 13:55 hodin.

Startovné:

40 Kč na √ļčastn√≠ka, vyb√≠r√° se v hotovosti na m√≠stě. Plat√≠ pro vŇ°echny kategorie. ¬†Členov√© Odborov√©ho svazu peněŇĺnictv√≠ a pojiŇ°ťovnictv√≠ s potvrzen√≠m o členstv√≠¬† startovn√© neplat√≠, t√Ĺk√° se i RP (manŇĺel/-ka, děti bez v√Ĺdělečn√© činnosti do 26 let).

Občerstven√≠

a jiné podmínky:

Ve sportovn√≠m are√°lu bude k dispozici bufet ‚ÄěU Osaměl√© blechy‚Äú (n√°poje, p√°rky apod.). Občerstven√≠ si √ļčastn√≠ci hrad√≠ z vlastn√≠ch prostředků. V budově bufetu budou k dispozici toalety ‚Äď od 14:00 hod. Psi mohou do are√°lu pouze na vod√≠tku. ¬†

Ceny:

V kaŇĺd√© kategorii obdrŇĺ√≠ tři nejlepŇ°√≠ hr√°či drobn√© ceny.

Doprava:

Viz d√°le MAPKA v př√≠loze, kde je m√≠sto turnaje označeno jako C√ćL.

Autem: Dle mapky - z ulice NA HUPECH, přes bod START, po trase vyznačen√©

tlustou č√°rkovanou čarou ve směru C√ćL. V √ļseku ‚Äěstart - bod č.2‚Äú lze parkovat. Pozor, sm√≠ se parkovat pouze pod√©l cesty a pouze na asfaltov√©m povrchu. ¬†¬†

Na kole: Dle mapky v př√≠loze - po modře vyznačen√© cyklostezce A21.

Autobusem: Nejl√©pe do zast√°vky P√ćSKOV√Ā, bus č.150, 157, 190 a od zast√°vky

j√≠t¬† po trase vyznačen√© tlustou č√°rkovanou čarou ve směru C√ćL (viz mapka v př√≠loze). Nebo do zast√°vky POLIKLINIKA MODŘANY, bus č. 165. ¬†¬†¬†¬†

Tramvaj√≠: č. 2, 3, 17, 21 do zast√°vky POLIKLINIKA MODŘANY. Zde je třeba

vstoupit do podchodu, v podchodu j√≠t vlevo. Trasa ve směru C√ćL je shodn√° s ¬†vyznačenou cyklostezkou A21 (viz mapka v př√≠loze).

Zdravotn√≠ sluŇĺba:

Pořadatel nezajiŇ°ťuje zdravotn√≠ sluŇĺbu, √ļčastn√≠ci sportuj√≠ na vlastn√≠ riziko.

Přihl√°Ň°ky:

PřihlaŇ°ujte se nejpozději do 7 dnů před kon√°n√≠m turnaje, ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†a to mailem na adresu: ¬†setilo@seznam.cz¬† ¬†

Jako předmět mailu uveďte ‚ÄěKULIČKY‚Äú, v př√≠loze poŇ°lete vyplněnou z√°vaznou přihl√°Ň°ku. Kapacita turnaje je omezena a platn√© jsou proto pouze zpětně potvrzen√© přihl√°Ň°ky. Pro př√≠padn√© dotazy uv√°d√≠me kontaktn√≠ tel: 723 933 821.

TěŇ°√≠me se na VaŇ°i √ļčast, s přihl√°Ň°kou nev√°hejte.

Př√≠lohy k rozpisu (KULIČKY se SOBSA):

Z√°kladn√≠ pravidla pro hru kuliček

1.   Na turnaji SOBSA hraj√≠ vŇĺdy 2 hr√°či proti sobě. Kuličky maj√≠ barevně odliŇ°eny. C√≠lem hry je dostat jako prvn√≠ vŇ°echny kuličky sv√© barvy do důlku. KaŇĺd√Ĺ hr√°č pouŇĺije pro hru 10 kuliček.

2.   Nejdř√≠v kaŇĺd√Ĺ hod√≠ jednu kuličku od č√°ry hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je bl√≠Ňĺ, rozhodne, kdo začne v prvn√≠ hře. Dvě kuličky pouŇĺit√© pro rozhoz se ponechaj√≠ ve hře a doh√°z√≠ se zbyl√© kuličky.

3.   Prvn√≠ h√°z√≠ vŇ°echny sv√© kuličky (po jedn√© nebo i v√≠ce najednou) z č√°ry hodu k důlku a snaŇĺ√≠ se jej zas√°hnout. Pak uděl√° to sam√© jeho soupeř.

4.   V dalŇ°√≠ č√°sti hry se pokračuje cvrnk√°n√≠m. KaŇĺd√Ĺ cvrnk√° jen do sv√Ĺch kuliček, hr√°či se stř√≠daj√≠ po jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.

5.   Spr√°vn√Ĺ cvrnk je definov√°n jako pohyb pouze jednoho prstu, přičemŇĺ se sm√≠te dotknout jen sv√© (jedn√©) kuličky. Ta pak můŇĺe zas√°hnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu kuličku. Cvrnk√° se nejl√©pe palcem, ukazov√°čkem nebo prostředn√≠čkem. Prsten√≠čkem a mal√≠čkem hůře. Jin√Ĺm způsobem neŇĺ cvrnk√°n√≠m, kuličky postrkovat nelze.¬†

6.   Kdo m√° prvn√≠ vŇ°echny sv√© kuličky v důlku, vyhr√°v√° hru.

7.   V kaŇĺd√© dalŇ°√≠ hře zač√≠n√° ten, kdo vyhr√°l předchoz√≠ hru. Z√°pas se hraje na 2 v√≠tězn√© hry, tj.v√≠tězn√© sk√≥re je 2:0 (2 hry) nebo 2:1 (3 hry).¬† ¬†

8.   Vzd√°lenost č√°ry hodu od středu důlku je pro dospěl√© 7 m a pro děti 4 m. Důlek m√° průměr 10 cm.

9.   Př√≠padn√© spory a st√≠Ňĺnosti řeŇ°√≠ ředitelka turnaje.

MAPKA¬† ( m√≠sto turnaje označeno jako C√ćL )