Jizerky na běžkách nebo pěšky

zimní lyžařská nebo pěší turistika

ROZPIS sportovní akce SOBSA

Jizerky na běžkách nebo pěšky

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Od pátku 24. do neděle 26. března 2023.

Místo konání:

Kořenov u Harrachova.

Ubytování:

Penzion Slunečnice (http://www.penzionslunecnice.cz/). Příjezd účastníků je možný v pátek 24. března nejdříve ve 14 hodin, nejpozději ve 21 hodin. Pokoje je nutno opustit v neděli do 10 hodin (o případném prodloužení budou podány informace na místě). V objektu se nekouří.

Stravování:

Účastnický poplatek zahrnuje polopenzi. Stravování začíná večeří vpátek a končí snídaní v neděli. Večeře jsou podávány od 18:30 (v pátek mimořádně do 21 hodin), snídaně od 8:00 hodin. Dostavte se včas!

Doprava:

Je individuální. Autem z Prahy doporučujeme cestovat směr Mladá Boleslav, Turnov, Tanvald a Kořenov. Při cestě hromadnou dopravou z Prahy lze využít spoje z Černého Mostu směr Harrachov, vystoupit v zastávce Kořenov, Příchovice, Motorest. Odtud víceméně z kopce. Asi po 1 km je benzínová pumpa, pod ní asi 100 odbočka doprava (směrová tabule v zatáčce). Pokud zvolíte veřejnou dopravu přes Jablonec, pak pokračujte autobusem Jablonec-Harrachov a vystupte na zastávce Kořenov-údolní bouda. Ta je od penzionu vzdálena asi 150 m.

Program:

Podle sněhových podmínek budou účastníkům doporučeny trasy na běžky nebo na pěší turistiku. Výlety možno absolvovat individuálně nebo společně. Záleží na dohodě se sportovní vedoucí.

Účastnické poplatky:

Starší 10 let

Dítě do 10 let

Základní poplatek

1250

800

Členové OSPP

850

400

Členové odborů musejí na místě prokázat své členství průkazem člena nebo potvrzením ZO OS. Příspěvek se týká i manžela (-ky) a dětí, pokud nejsou výdělečně činné.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte poplatek z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro tuto kci je to 202302 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. tříčlenná skupina uvede 20230203 apod.

Prezence:

Prezence bude probíhat od 20 do 21 hodin v jídelně. Hlaste se u Rudy Vaigla nebo u Ivety Junglingové.

Přihlášky:

Přihlášku zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu rudolf.vaigl@gmail.com. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka je do neděle 5. března. Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:
do 5. března 2023 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky později
je stornovací poplatek minimálně 30% z ceny. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti své fyzické aktivity přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Vedoucí akce Iveta Jünglinová, tel. 730 859 096, která vás bude informovat o běžeckých či turistických trasách v pátek 24. března od 21 hodin. Zájemcům o tuto akci doporučujeme zadat do vyhledávače „Jizerské hory“ a vybrat si z mnoha zajímavých informací.