Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XL. ročník

orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS XL. ročníku závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2022 s Raiffeisenbank 28.9.2022 

 

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ a pojišťovnictví

Generální partner: Raiffeisenbank, a. s.

Partneři: INSCOM s.r.o. - pojištění pohledávek

Pořádající subjekt:  Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí (SOBSA)   

Spolupořadatel:               KOB Tretra Praha, současně středočeský oblastní žebříček

Typ závodu:               Krátká trať

Závodní kategorie:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H55.

ŽA - náročnější trať pro ženy, obdobné, viz. podmínky kategorie MA. Náročnost odpovídá cca kategorii D45.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii D55.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km. Náročnost odpovídá cca kategorii HD14.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start (HD10).

Závod se uskuteční s měřením času u všech kategorií, a podle pravidel orientačního běhu s následujícími výjimkami:

-  kategorie MA, MB, ŽA, ŽB: přepočet výsledných časů věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků počínaje věkem 30 let. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího;

- závod v kategoriích MA, ŽA bude vypsán pouze při účasti min. 3 závodníků/závodnic. V opačném případě budou kategorie sloučeny do MB, resp. ŽB a náročnost takovéto kategorie bude odpovídat kategorii B; ženy mají právo startovat i v mužských kategoriích;

- v kategoriích MB, ŽB se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítá 20 minut a závodník není diskvalifikován (v kategoriích A, ano);

- v kategoriích N1, N2 se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání, připočítává 10 minut. Pokud závodníci najdou a správně označí alespoň polovinu kontrol, rovněž nebudou diskvalifikováni;

- závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Dítěti i dospělému bude umožněn start buď „na krabičku“ (v libovolném čase), nebo v celou minutu při zapsání do listiny na Startu. V obou případech jen do uzavření startu.

datum:                        středa 28. 9. 2022, start 00 nejspíše 11:00

místo konání:           Hradešín, okres Praha-Východ, z Prahy 30 km, 30 min. jízdy autem

centrum:                              bude upřesněno v Pokynech, nejspíše fotbalové hřiště Hradešín

přihlášky:                   elektronicky prostřednictvím https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7256

uzávěrka:                            termín do středy 21.9.2022, 23:59h,

druhý termín do neděle 25.9.2022, 23:59h, s navýšením startovného o 50%

Podrobnější informace o shromaždišti, startu 00 a vzdálenostech (parkoviště-shromaždiště, shromaždiště-start, cíl-shromaždiště) obdrží přihlášení závodníci v pokynech později. 

Postup přihlašování je velmi přehledný, přesto malý návod níže (další ilustrativní vedle rozpisu):

1) jděte na https://oris.orientacnisporty.cz/ . V rozbalovacím menu uprostřed nahoře zvolte všechny závody, měsíc ve kterém se závod koná, a klikněte na název toho našeho.

Nepřihlašujte se svým registračním jménem do ČSOS (pokud jste v ČSOS trvale přihlášeni, odhlaste se), ALE svoji přihlášku zahajte kliknutím napravo na  Jednorázová přihláška.

Zadejte svoji mailovou adresu a klikněte na zaslat ověřovací email. Obratem obdržíte na svůj mail PIN. Níže na stránce zadáte znovu svůj e-mail a PIN který vám přišel a kliknete na zadat/evidovat jednorázovou přihlášku. PIN si uschovejte pro další přihlašování.

Objeví se vám Kontaktní informace. Důležité: jako název klubu napište jméno vaší rodiny. Příklad: Pláničkovi, Šafrovi, Janečkovi atd. Pod názvem vaší rodiny (klubu) můžete přihlásit i další závodníky z vašeho klanu (např. pod Křivánkovi může být přihlášen i Vojta Kolenčík, Šlitrovi apod.). Dále doplníte zbylé kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, země a souhlas se zpracováním osobních údajů), a klikněte na Uložit.

V přihlášce vyberete: Kategorii, Příjmení, Jméno, rok narození, pohlaví, SI čip (buď číslo vlastního, nebo „nepožaduji“ (u doprovodu)), políčko Půjčit SI zaškrtnete pouze, když čip chcete půjčit. Po vyplnění všech polí kliknete na Přidat.

Takto přihlásíte na závody i ostatní blízké, samozřejmě s jejich souhlasem.

Máte za sebou přihlášku na závod – huráJ!

Zvolíte tedy z Doplňkové služby to pravé pro vás a vaše blízké. Volbu provedete kliknutím na ikonu  doplněním počtu a kliknutím na Uložit.

Předpis za startovné a doplňkové služby včetně variabilního symbolu pod kterým budete platit se vám objeví na obrazovce dole.

V případě problémů s vyplněním přihlášky pište nebo volejte Tomáši Janderovi (janderat@seznam.cz) či Ondřejovi Janečkovi (Ondrej.Janecek@seznam.cz).

vklady:    

kategorie a platby

startovné a režie

start v kategorii A a B

160

start v kategoriích N1 a N2

120

Odboráři: starší 15 let (manžel/ka a děti viz. níže)

zdarma

Platbu uhraďte na účet SOBSA číslo: 4001639031/0100 s variabilním symbolem z přihlašovacího systému, ideálně se jménem přihlašovatele ve zprávě.

Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS) se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Při zrušení přihlášky po termínu je stornovací poplatek min. 40 % z celkového vkladu. Při neúčasti bez předchozí omluvy se vklad nevrací. O snížení stornovacího poplatku může rozhodnout ředitel závodu na základě písemné/e-mailové žádosti + v závislosti na možnostech storna vůči 3. stranám a důvodech (vážné zdravotní a rodinné).

prezence:                    na shromaždišti od 10:00 hodin, samostatně ve stanu SOBSA (nikoliv

u spolupořadatelů). Obdržíte čip (pokud nemáte vlastní). Osobní věci bude možné odložit ve stanu SOBSA. Čas příjezdu na shromaždiště můžete přizpůsobit času ve startovce.

pokyny a startovka:        v týdnu před závodem: v ORIS; obojí též v tištěné podobě k nahlédnutí na prezenci.

Doprava autem:               

A)     z D1 přes Háje do Uhříněvsi, přes Nedvězí u Říčan, Křenice, Sluštice a Škvorec do Hradešína

https://mapy.cz/s/gobofocahe

B)     z Jižní spojky do Běchovic přes Újezd nad Lesy, Úvaly a Škvorec do Hradešína

https://mapy.cz/s/duputohesa

Doprava veřejnou dopravou:

A)     vlakem OS 9319 z Masarykovo nádraží 7:59 do Úval 8:24; přesun 3 minuty; Autobusem 423 z Úval „žel.st.“ 8:28 do Hradešín 8:45

B)     vlakem OS 2517 z Praha hl. n. 7:02 do Říčan 7:32; autobusem 435 z Říčan, nádraží 7:56 do Hradešína 8:19

C)  vlakem OS 2531 z Praha hl. n. 10:35 do Říčan 11:02; autobusem 435 z Říčan, nádraží 11:26 do Hradešína 11:49

Doprava dle vlastní volby: na kole, pěšky, … 😊

 

stravování: které si hradí každý sám, je zajištěno od 12:30 v hospodě „Na hradě“ v Hradešíně hned u sportoviště hřiště. Na výběr je guláš s knedlíkem, svíčková na smetaně, kuřecí řízek s bramborem / bramborovou kaší / hranolkami. Bezmasá jídla nejsou Hlavním rozhodčím podporována😊 a lze si je objednat podle jídelního lístku.

výbava:

SI-čipy: obdržíte při prezenci. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce. Pokud pořadatel nabízí i možnost SIAC (bezkontaktních) čipů, stanoví půjčovné úměrně nákladům na jejich zapůjčení (v případě Vašeho zájmu se zavazujete rozdíl doplatit na Prezenci).

Buzoly: pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Mapník: (plastové desky formátu A4 na ochranu mapy v případě mokrého počasí) najdete určitě doma, stejně tak širší izolepu, abyste si vyrobili Popisovník (obal a držák na popisy kontrol).

Oblečení ani obutí není pořadatelem omezeno, ten doporučuje sportovní nesmekavé boty a zakrytí dolních i horních končetin.

občerstvení:              obvykle voda se šťávou v cíli, někdy i na trati; stánky v centru závodu. Doporučujeme si vzít vlastní kelímek na pivo a hrnek na kávu.

první pomoc:            v centru závodů u spolupořádajícího oddílu.

další služby:              úschovna, v nejhorším i dětí (na vaše rizikoJ), atd. po dohodě na Prezenci.

vyhlášení a ceny:               Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v restauraci Na hradě po obědě. Nejlepší z každé kategorie obdrží drobné upomínkové ceny formou švédského stolu. Vyhlašování proběhne v pořadí ŽA, MA, ŽB, MB, N2, N1.

Pokud máte, nezapomeňte přivést artefakty připomínající některý z 39-ti předchozích ročníků, společně pak na ně po vyhlášení výsledků zavzpomínáme.

 

protesty k závodu:           písemně zástupci ředitele, s vkladem 100 Kč během závodu nebo do 5 dnů na e-mail: Ondrej.Janecek@seznam.cz .

ŠTĚSTĚNA:

Tradiční soutěž se uskuteční i letos. Tipovací lístky si vyzvedněte na prezenci.

další informace o akci:

Sledujte stránky SOBSA a tohoto závodu v ORIS. Další případné informace nad rámec Rozpisu a Pokynů k akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka Ondrej.Janecek@seznam.cz, (T: 731 627 019), Tomáše Jandery, janderat@seznam.cz, (T: 724 021 520) a Rudy Vaigla rudolf.vaigl@gmail.com (T: 604 151 789).

Upozornění:             

- účastníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení akce; náročnost výkonu při závodě (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu;

- celá akce není hromadně pojištěna. Účastníci závodu, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu;

- přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS (včetně jména zaměstnavatele) a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webech závodů a v informačním systému ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/ ;

- v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku;

- dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atd.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Hlavní organizátoři:              

Ondřej Janeček: ředitel závodu, kontakt se spolupořádajícím oddílem, sportovní část závodu

Tomáš Jandera: zástupce ředitele závodu, slavnostní ceremoniál, zpracování ORIS / přihlášky

Rudolf Vaigl: hlavní rozhodčí, stravování, marketing, úschovna

Karel Setnička, Radovan Beneš: zpracování výsledků

Filip Beneš, Markéta Janderová, Líba Pláničková: realizační tým