Přechod Orlických hor č. 2

vysokohorská turistika

ROZPIS sportovní akce.  

Z Orlických hor pod Kralický Sněžník.

Akce bude realizována v souladu s proti epidemiologickými podmínkami platnými v době pořádání.

Turistický program je čtyřdenní. Jedná se o klasický horský přechod s ubytováním a stravováním v ubytovacích zařízeních.

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada účastnického poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.    

Počet účastníků této akce je limitován rezervovanou ubytovací kapacitou 16 osob.

Před odesláním přihlášky a úhradou poplatku si ověřte volnou kapacitu.

Termín:

Čtvrtek 30.9. – neděle 3.10.2021

Program:

Turistický přechod po trase:

Rokytnice v Orlických horách – Neratov – Czerniec – Kamieńczyk  –  Petrovičky – České Petrovice  –  Mladkov – Vysoký kámen – Bouda – Suchý vrch – Červený potok – Křížový vrch  –  Šanov – rozhledna Val – Mariánský kopec  – Králíky.

Celková délka pochodu je 68 km (celkové převýšení: <2.070 m a  >2.010 m).

Čtvrtek 30.9.2021

Do Rokytnice v Orlických horách individuálně veřejnou dopravou.

Pěšky z Rokytnice v Orlických horách do Neratova na Chatu Hanuška.  

Délka cca 11km (převýšení: <330 m a >300 m, čas pochodu 3hod).

Ubytování: Chata Hanuška.

Pátek 1.10.2021

Po snídani odchod z ubytování a přechod na Chatu na Rozcestí v Českých Petrovicích.

Trasa: Netarov – hraniční přechod do Polska – Rozhledna Czerniec – Kamieńzcyk -  Petrovičky hraniční přechod – České Petrovice.

Ubytování: Chata na Rozcestí.

Celkem: cca 22 km (převýšení: <570 m a >550 m, čas pochodu cca 6 hodin).

Možnost podvečerního výstupu na rozhlednu Amálka na vrchu Adam.

Sobota 2.10.2021

Po snídani odchod z ubytování a přechod do obce Červený potok – Šanov

Trasa: Chata na Rozcestí – Mladkov – Vysoký kámen – Bouda – Suchý vrch – Hvězda – Červený potok – Šanov.

Ubytování: Penzion Rosa v Šanově

Celkem: cca 22 km (převýšení: <960 m a > 950 m, čas pochodu cca 7 hodin).

V případě zájmu návštěva rozhledny Křížový vrch + 4km (převýšení: <160 m a >160m, čas 1hod.)

Neděle 3.10.2021

Po snídani odchod z ubytování a přechod do Králíků.

Trasa: Šanov  –  Rozhledna Val – Mariánský kopec (barokní klášter) –  Králíky

Délka 8 km (převýšení: <250 m a >250)

Odjezd domů.

Doprava:

Do místa zahájení a z místa ukončení akce individuální.

Pro pražské účastníky akce nabízíme možnost domluvy společné dopravy veřejnou dopravou. Ve čtvrtek dopoledne: Praha – Rokytnice v Orlických horách a v neděli odpoledne: Králíky – Praha.

Zájem o společnou dopravu (pro jednotlivé cesty) uveďte prosím do poznámky v přihlášce.

Ubytování:

Chata Hanuška – dle možností ubytovatele – čtyřlůžkové pokoje (2lůžkové pokoje omezeně).  Sociální příslušenství společné.  Po příchodu na chatu obdrží každý povlečení – postel si povléká každý sám. Ručníky vlastní.  Snídaně bude podávána v domě Občanského sdružení vedle chaty Hanuška.

Horská chata na Rozcestí – dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.  Ručníky k dispozici.

Penzion Rosa – dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím.

Stravování:

Po dobu turistického programu je zajištěna společná snídaně na chatě Hanuška a na chatě na Rozcestí.  V obou místech je večeře ve vlastní režii v místě ubytování.  V Penzionu Rosa je zajištěna polopenze.  Občerstvení během pochodu je ve vlastní režii. První den pochodu žádné veřejné stravovací zařízení nepotkáme, proto nezapomeňte přidat do baťůžku svačinu. Další dva dny pochodu budeme mít možnost restauraci navštívit.

Technické podmínky:

Nutná dobrá vyšlápnutá obuv s pevnou podrážkou.

Doporučujeme: oblečení pro horský přechod, teleskopické hole, pláštěnku, čepici, termosku nebo jinou láhev na vodu a boty na přezutí.

V neposlední řadě dobrou náladu a kondici.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

1

Dospělá osoba – základní poplatek

2000,-

2

Dospělá osoba – Člen OS pracovníků peněžnictví a       pojišťovnictví

1600,-

Členství v OSPP je nutné doložit a to průkazem člena při zahájení akce nebo potvrzením základní organizace. Oba dokumenty je možné poslat e-mailem na níže uvedenou adresu. Snížený poplatek platí pro členy a jejich rodinné příslušníky (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné).

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Účastnický poplatek může být hrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte účastnický poplatek z vlastních prostředků, platbu proveďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Z Orlických hor pod Kralický Sněžník je to 202104xx Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20210404. Pokud bude prováděna úhrada ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: iveta.junglingova@seznam.cz

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná. Uzávěrka přihlášek je 12.9.2021. 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Kapacita je omezena rezervací ubytování pro 16 osob. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní odpovědnost a současně budou dodržovat případná proti pandemická nařízení. Pokud nebudou vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 12.9.2021 (včetně) lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na rezervační podmínky ubytovatelů.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u vedoucí akce Ivety Jünglingové, tel.: 730 859 096 (večer), e-mail: iveta.junglingova@seznam.cz

Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz.