Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVIII. ročník

orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé

ROZPIS XXXVIII. ročníku závodu
v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2020 s Raiffeisenbank

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ a pojišťovnictví

Generální partner:    Raiffeisenbank, a. s.

Další partneři:                                INSCOM-ICBA, s.r.o. – pojištění pohledávek

Pořádající subjekt:  Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí (SOBSA)

Spolupořadatel:               OOB SK Chrast, současně mistrovství východočeské oblasti na krátké trati

Typ závodu:               Klasická trať (sobota), Lotyšské štafety (neděle)

Závodní kategorie:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H55.

ŽA - náročnější trať pro ženy, obdobné, viz. podmínky kategorie MA. Náročnost odpovídá cca kategorii D45.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii D55.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km. Náročnost odpovídá cca kategorii HD14.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start (HD10).

Závod se uskuteční s měřením času u všech kategorií, a podle pravidel orientačního běhu s následujícími výjimkami:

-  kategorie MA, MB, ŽA, ŽB: přepočet výsledných časů věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků počínaje věkem 30 let. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího;

- závod v kategoriích MA, ŽA bude vypsán pouze při účasti min. 3 závodníků/závodnic. V opačném případě budou kategorie sloučeny do MB, resp. ŽB a náročnost takovéto kategorie bude odpovídat kategorii B; ženy mají právo startovat i v mužských kategoriích;

- v kategoriích MB, ŽB se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítá 20 minut a závodník není diskvalifikován;

- v kategoriích N1, N2 se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání, připočítává 10 minut. Pokud závodníci najdou a správně označí alespoň polovinu kontrol, rovněž nebudou diskvalifikováni;

- závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Dítěti i dospělému bude umožněn start buď „na krabičku“ (v libovolném čase), nebo v celou minutu při zapsání do listiny na Startu. V obou případech jen do uzavření startu.

datum:                        sobota 5. 9. klasický závod, neděle 6.9. závod štafet

místo konání:           Žumberk, okres Chrudim, z Prahy 144 km, 1:39 hod. jízdy, štafety Svratouch

centrum:                              bude upřesněno v Pokynech

přihlášky:                   elektronicky prostřednictvím ORIS

uzávěrka:                            termín do pátku 14.8.2020, 23:59h,

druhý termín do pátku 28.8.2020, 23:59h, s navýšením startovného o 50%

SOBSA přechází od tohoto závodu na informační systém Českého svazu orientačních sportů ORIS. 

Postup přihlašování je velmi přehledný, přesto malý návod níže (další ilustrativní vedle rozpisu):

1) jděte na https://oris.orientacnisporty.cz/ . V rozbalovacím menu uprostřed nahoře zvolte všechny závody, měsíc ve kterém se závod koná, a klikněte na název toho našeho.

Nepřihlašujte se svým registračním jménem do ČSOS (pokud jste v ČSOS trvale přihlášeni, odhlaste se), ALE svoji přihlášku zahajte kliknutím napravo na  Jednorázová přihláška.

Zadejte svoji mailovou adresu a klikněte na zaslat ověřovací email. Obratem obdržíte na svůj mail PIN. Níže na stránce zadáte znovu svůj e-mail a PIN který vám přišel a kliknete na zadat/evidovat jednorázovou přihlášku. PIN si uschovejte pro další přihlašování.

Objeví se vám Kontaktní informace. Důležité: jako název klubu napište jméno vaší rodiny. Příklad: Pláničkovi, Šafrovi, Janečkovi atd. Pod názvem vaší rodiny (klubu) můžete přihlásit i další závodníky z vašeho klanu (např. pod Křivánkovi může být přihlášen i Vojta Kolenčík, Šlitrovi apod.). Dále doplníte zbylé kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, země a souhlas se zpracováním osobních údajů), a klikněte na Uložit.

V přihlášce vyberete: Kategorii, Příjmení, Jméno, rok narození, pohlaví, SI čip (buď číslo vlastního, nebo „nepožaduji“ (u doprovodu)), políčko Půjčit SI zaškrtnete pouze, když čip chcete půjčit. Po vyplnění všech polí kliknete na Přidat.

Takto přihlásíte na závody i ostatní blízké, samozřejmě s jejich souhlasem.

Máte za sebou přihlášku na závod – huráJ! Ještě mít kde bydlet a co jíst a případně běžet štafetyJ!

Zvolíte tedy z Doplňkové služby to pravé pro vás a vaše blízké. Volbu provedete kliknutím na ikonu            doplněním počtu a kliknutím na Uložit.

Předpis za startovné a doplňkové služby včetně variabilního symbolu pod kterým budete platit se vám objeví na obrazovce dole.

V případě problémů s vyplněním přihlášky pište nebo volejte Tomáši Janderovi (janderat@seznam.cz) či Ondřejovi Janečkovi (Ondrej.Janecek@seznam.cz).

vklady:    

kategorie a platby (ubytování a stravování ze soboty 5.9. na neděli 6.9.; sobotní večeře)

startovné a režie

doplňkové služby

platba celkem

Neodboráři starší 15 let

150

800

950 Kč

Děti neodborářů do 15 let

100

350

450 Kč

Odboráři starší 15 let

zdarma

400

400 Kč

Děti odborářů do 15 let

zdarma

zdarma

zdarma

Bez ubytování a stravování, start v kategorii A nebo B

150

-

150 Kč

Bez ubytování a stravování, start v kategorii A nebo B - odboráři

zdarma

-

zdarma

Bez ubytování a stravování, start v kategorii N1, N2

100

-

100 Kč

Bez ubytování a stravování, start v kategorii N1, N2 - odboráři

zdarma

-

zdarma

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu

zdarma

-

zdarma

Ten, komu vyhovuje ubytování vč. snídaně v hotelu Mánes ve Svratce již od pátku, přikoupí si ubytování se snídaní + 600,- Kč dospělý, + 300,- Kč dítě do 15 let.

Platbu uhraďte na účet SOBSA číslo: 4001639031/0100 s variabilním symbolem z přihlašovacího systému, ideálně se jménem přihlašovatele ve zprávě.

Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS) se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Při zrušení přihlášky po termínu je stornovací poplatek min. 40 % z celkového vkladu. Při neúčasti bez předchozí omluvy se vklad nevrací. O snížení stornovacího poplatku může rozhodnout ředitel závodu na základě písemné/e-mailové žádosti + v závislosti na možnostech storna vůči 3. stranám a důvodech (vážné zdravotní a rodinné).

prezence:                    na shromaždišti od 10:00 hodin, samostatně ve stanu SOBSA (nikoliv

u spolupořadatelů). Obdržíte čip (pokud nemáte vlastní). Osobní věci bude možné odložit ve stanu SOBSA. Čas příjezdu na shromaždiště můžete přizpůsobit času ve startovce.

pokyny a startovka:        v týdnu před závodem: v ORIS; + Pokyny budou odeslány na e-mail uvedený v přihlášce; obojí též v tištěné podobě k nahlédnutí na prezenci.

Doprava autem:

Z Prahy do Žumberka individuální. Ze Žumberka do Svratky, do hotelu Mánes je to 31,4 km, čas jízdy 37 minut. Ze Svratky od hotelu Mánes na shromaždiště štafet to bude do 5 km.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování je zajištěno na velmi dobré úrovní v hotelu Mánes ve Svratce (Web: www.hotel-manes-svratka.cz), čsl. Armády 303. Všechny pokoje jsou včetně sociálního zařízení. Do hotelu je (pro ubytované od soboty) možno přijet v sobotu 5. 9. nejdříve v 16 hodin, pokoj je třeba opustit v neděli 6. 9. do 10 hodin. Stravování začíná večeří od 18 hodin a končí snídaní v neděli 6. 9. od 8 do 9 hodin. Snídaně je formou bohatého bufetu, večeře je formou výběru ze tří jídel. V sobotu, po skončení závodu, bude možno objednávat občerstvení v hotelové restauraci od 16.00 hodin. V hotelu Mánes můžete využít mnoha kvalitních služeb (welnes, sauna, vířivka apod.). Jejich využití lze objednat na recepci a za jejich využití sami zaplatit.

výbava:

SI-čipy: obdržíte při prezenci. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce. Pokud pořadatel nabízí i možnost SIAC (bezkontaktních) čipů, stanoví půjčovné úměrně nákladům na jejich zapůjčení (v případě Vašeho zájmu se zavazujete rozdíl doplatit na Prezenci).

Buzoly: pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Mapník: (plastové desky formátu A4 na ochranu mapy v případě mokrého počasí) najdete určitě doma, stejně tak širší izolepu, aby jste si vyrobili Popisovník (obal a držák na popisy kontrol).

Oblečení ani obutí není pořadatelem omezeno, ten doporučuje sportovní nesmekavé boty a zakrytí dolních i horních končetin.

občerstvení:              obvykle voda se šťávou v cíli, někdy i na trati; stánky v centru závodu.

první pomoc:            v centru závodů u spolupořádajícího oddílu.

další služby:              úschovna, v nejhorším i dětí (na vaše rizikoJ), atd. po dohodě na Prezenci.

vyhlášení a ceny:               Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v hotelu Mánes, v sobotu po večeři. Nejlepší z každé kategorie obdrží drobné upomínkové ceny formou švédského stolu. Vyhlašování proběhne v pořadí ŽA, MA, ŽB, MB, N2, N1.  Ve všech kategoriích budou současně předány ceny nejlepším odborářům.

 

protesty k závodu:           písemně zástupci ředitele, s vkladem 100 Kč během závodu nebo do 5 dnů na e-mail: Ondrej.Janecek@seznam.cz .

Informace o závodě štafet obdržíte v sobotu večer po vyhlášení výsledků klasického závodu.

ŠTĚSTĚNA:

Tradiční soutěž se uskuteční i letos. Tipovací lístky si vyzvedněte na prezenci.

další informace o akci:

Sledujte stránky SOBSA a tohoto závodu v ORIS. Další případné informace nad rámec Rozpisu a Pokynů k akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka Ondrej.Janecek@seznam.cz, (T: 731 627 019), Tomáše Jandery, janderat@seznam.cz, (T: 724 021 520) a Rudy Vaigla rudolf.vaigl@gmail.com (ubytování, stravování; T: 604 151 789).

Upozornění:             

- účastníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení akce; náročnost výkonu při závodě (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu;

- celá akce není hromadně pojištěna. Účastníci závodu, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu;

- přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS (včetně jména zaměstnavatele) a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webech závodů a v informačním systému ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/ ;

- v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku;

- dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atd.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: PROSÍME VŠECHNY ZÁVODNÍKY, ABY PO SOBOTNÍM ZÁVODĚ NEODJÍŽDĚLI DOMŮ, ALE PŘESUNULI SE DO SVRATKY DO HOTELU MÁNES, KDE STRÁVÍ ZBYTEK DNE VE VELMI PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ. TÝKÁ SE TO I TĚCH, KTEŘÍ SE NECHYSTAJÍ NA ZÁVOD ŠTAFET. MOHOU ODJET V NEDĚLI PO BOHATÉ SNÍDANI NEBO SE ZÚČASTNIT ŠTAFET JAKO DIVÁCI.

Hlavní organizátoři:              

Ondřej Janeček: ředitel závodu, kontakt se spolupořádajícím oddílem, sportovní část závodu

Tomáš Jandera: zástupce ředitele závodu, slavnostní ceremoniál

Rudolf Vaigl: tajemník závodu, ubytování a stravování, marketing, úschovna

Radovan Beneš: zpracování výsledků

Jan a Magdalena Randíkovi: závod štafet

Petr Freiberg - Flash Studio: Bulletin Cover

Filip Beneš, Markéta Janderová, Líba Pláničková: realizační tým