Správným směrem s Vitalitas – XV. ročník

současně přebor OS PP v orientačním běhu nebo chůzi, vhodný začátečníky i pokročilé

Všeň, hŘIŠTĚ

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s Vitalitas; XV. ročník

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance peněžnictví a pojišťovnictví

Závod o nejlepšího orientačního běžce - člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Hlavní partner:                 Vitalitas pojišťovna, a.s.

Další partneři:                   INSCOM-ICBA, s.r.o. – pojištění pohledávek, člen ICBA

Pořádající subjekt:  Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí (SOBSA)

Spolupořadatel:               SOK TJ Turnov, současně žebříček Ještědské oblasti

Typ závodu:               Krátká trať

Závodní kategorie:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H55.

ŽA - náročnější trať pro ženy, obdobné, viz. podmínky kategorie MA. Náročnost odpovídá cca kategorii D45.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii D55.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km. Náročnost odpovídá cca kategorii HD14.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start (HD10).

Závod se uskuteční s měřením času u všech kategorií, a podle pravidel orientačního běhu s následujícími výjimkami:

-  kategorie MA, MB, ŽA, ŽB: přepočet výsledných časů věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků počínaje věkem 30 let. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího;

- závod v kategoriích MA, ŽA bude vypsán pouze při účasti min. 3 závodníků/závodnic. V opačném případě budou kategorie sloučeny do MB, resp. ŽB a náročnost takovéto kategorie bude odpovídat kategorii B; ženy mají právo startovat i v mužských kategoriích;

- v kategoriích MB, ŽB se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítá 20 minut a závodník není diskvalifikován;

- v kategoriích N1, N2 se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítává 10 minut. Pokud závodníci najdou a správně označí alespoň polovinu kontrol, rovněž nebudou diskvalifikováni;

- závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Dítěti bude umožněn start buď „na krabičku“ (v libovolném čase), dospělému v celou minutu při zapsání do listiny na Startu. V obou případech jen do uzavření startu.

datum:                        neděle 4.10.

místo konání:           Všeň u Turnova

centrum:                              Všeň, hřiště - N 50°33.79582', E 15°6.53587'

START :                         od 10:30 intervalový

Mapa:Kozlov; 1:7500; E=5m, mapový klíč ISOM 2000, stav 10/2019, revize 8/2020, mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4.

Terén:                           středně kopcovitý s množstvím pískovcových skal

Parkování:                    na vyznačených místech, bude vybíráno parkovné, dodržujte prosím pokyny spolupořadatelů.

Upozornění:                  Zákaz bot s hřeby!; Zákaz vstupu na soukromé pozemky (zejména v oblasti shromaždiště a cesty na start; Při cestě na start a do cíle se překonává málo frekventovaná komunikace

Covid 19:                       V závislosti na aktuální situaci a platných úpravách může docházet k různým změnám/omezením, sledujte prosím ORIS.

přihlášky:                   elektronicky prostřednictvím  ORIS

uzávěrka:                            termín do 24.9.2020 23:59h

(odkaz najdete rovněž na www.sobsa.cz nebo v ORIS); Závodník může přihlásit i další závodníky jen

s jejich souhlasem.

Přihlášky po termínu jen výjimečně, na e-mail Ondrej.Janecek@seznam.cz, a za startovné zvýšené o

50%. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Uveďte jméno, kategorii

kterou chcete běžet (příp. registrační číslo a číslo svého SI čipu, nebo požadavek na jeho zapůjčení).

V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Ondru Janečka na tel: 731 627 019.

oris stránky závodu:       ( https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5931 ) -

(pokud nepoužijete odkaz, nezapomeňte vybrat v ORIS „všechny závody“)

SOBSA přešel v roce 2020 na informační systém Českého svazu orientačních sportů ORIS. 

Stručný návod zde (ilustrativní návod najdete v ORISu vedle rozpisu):

1)        jděte na https://oris.orientacnisporty.cz/

2)        v rozbalovacím menu uprostřed nahoře zvolte všechny závody 

3)        zvolte měsíc, kdy se závod koná

4)        klikněte na název našeho závodu

5)        nepřihlašujte se svým registračním jménem do ČSOS (pokud jste v ČSOS trvale přihlášeni, odhlaste se), ALE svoji přihlášku zahajte kliknutím napravo na  Jednorázová přihláška.

6)        Ověření emailu

Zadejte svoji mailovou adresu a klikněte na zaslat ověřovací email. Obratem obdržíte na svůj mail PIN.

7)        Zadat/evidovat jednorázovou přihlášku

Níže na stránce zadáte znovu svůj e-mail a PIN, který vám přišel a kliknete na zadat/evidovat jednorázovou přihlášku.

8)        PIN si uschovejte pro další přihlašování

9)        Kontaktní informace

       Důležité: jako název klubu napište jméno vaší rodiny. Příklad: Pláničkovi, Šafrovi, Janečkovi atd. Pod názvem vaší rodiny (klubu) můžete přihlásit i další závodníky z vašeho klanu (např. pod Křivánkovi může být přihlášen i Vojta Kolenčík, Šlitrovi apod.). Dále doplníte zbylé kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, země a souhlas se zpracováním osobních údajů), a klikněte na Uložit

10)    Přihlášky

     V přihlášce vyberete: Kategorii, Příjmení, Jméno, rok narození, pohlaví, SI čip - buď číslo vlastního, nebo „nepožaduji“ (u doprovodu). Políčko Půjčit SI zaškrtnete pouze, když čip chcete půjčit. Po vyplnění všech polí kliknete na Přidat - tak přihlásíte na závody i ostatní blízké, samozřejmě s jejich souhlasem.

Máte za sebou přihlášku na závod – huráJ!

Předpis za startovné a doplňkové služby včetně variabilního symbolu, pod kterým budete platit se vám objeví na obrazovce dole.

V případě problémů s vyplněním přihlášky pište nebo volejte Tomáši Janderovi (janderat@seznam.cz) či Ondřejovi Janečkovi (Ondrej.Janecek@seznam.cz).

vklady:    

Kategorie

platba

start v kategorii A nebo B

150 Kč

start v kategorii N1, N2

100 Kč

odboráři

zdarma

Platbu uhraďte na účet SOBSA číslo:  4001639031/0100 s variabilním symbolem z přihlašovacího systému, ideálně se jménem přihlašovatele ve zprávě. Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS) se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Při zrušení přihlášky do termínu 30.9.2020 je stornovací poplatek min. 40 % z celkového vkladu. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se vklad nevrací. O snížení stornovacího poplatku může rozhodnout ředitel závodu na základě písemné/e-mailové žádosti + v závislosti na možnostech storna vůči 3. stranám a důvodech (vážné zdravotní a rodinné).

prezence:                    na shromaždišti od 9:30 hodin, samostatně ve stanu SOBSA (nikoliv

u spolupořadatelů). Obdržíte čip (pokud nemáte vlastní). Osobní věci bude možné odložit ve stanu SOBSA. Čas příjezdu na shromaždiště můžete přizpůsobit času ve startovce.

pokyny a startovka:        v týdnu před závodem: v ORIS; + Pokyny budou odeslány na e-mail uvedený v přihlášce; obojí též v tištěné podobě k nahlédnutí na prezenci.

Doprava autem:

Z Prahy do Všeně individuální. Cesta z Prahy, Černého Mostu asi 44 minut. (z Prahy doporučujeme po D10 směr Mladá Boleslav, sjet na sjezdu 63 na Žďár a poté doleva na Všeň,)

Vzdálenosti:              parkoviště – shromaždiště      do 500m

                                      shromaždiště – start                cca 1500 m

                                      shromaždiště – cíl                      cca 700 m, start a cíl neleží u sebe

Systém ražení:          Označovací jednotky systému SportIdent nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON

stravování:

Tato akce je jednodenní, bez ubytování. Stravování předpokládáme individuální po skončení závodu. Pivovarská restaurace  Svijany,na zpáteční cestě směr Příšovice (cca 6 km od shromaždiště).

https://www.restauracesvijany.cz

výbava:

SI-čipy: obdržíte při prezenci. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce. Pokud pořadatel zajišťuje SIAC (bezkontaktní) čipy, stanoví půjčovné úměrně nákladům na jejich zajištění.

Buzoly: pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Mapník: (plastové desky formátu A4 na ochranu mapy v případě mokrého počasí) najdete určitě doma, stejně tak širší izolepu, aby jste si vyrobili Popisovník (obal a držák na popisy kontrol).

Oblečení ani obutí není pořadatelem omezeno, ten doporučuje sportovní nesmekavé boty a zakrytí dolních i horních končetin.

občerstvení:              obvykle voda se šťávou v cíli, někdy i na trati; stánky v centru závodu.

první pomoc:            v centru závodů u spolupořádajícího oddílu.

další služby:              úschovna, v nejhorším i dětí (na vaše rizikoJ), atd. po dohodě na Prezenci.

vyhlášení a ceny:

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v restauraci po skončení závodu. Nejlepší z každé kategorie obdrží drobné upomínkové ceny formou švédského stolu. Vyhlašování proběhne v pořadí ŽA, MA, ŽB, MB, N2, N1.  Ve všech kategoriích budou současně předány ceny nejlepším odborářům.

 

protesty k závodu:           písemně zástupci ředitele, s vkladem 100 Kč během závodu nebo do 5 dnů na e-mail: Ondrej.Janecek@seznam.cz .

další informace o akci:

Sledujte stránky SOBSA a tohoto závodu v ORIS. Další případné informace nad rámec Rozpisu a Pokynů k akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka Ondrej.Janecek@seznam.cz, tel: 731 627 019, Tomáše Jandery, janderat@seznam.cz, tel: 724 021 520.

Upozornění:             

- účastníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení akce; náročnost výkonu při závodě (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu;

- celá akce není hromadně pojištěna. Účastníci závodu, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu;

- přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS (včetně jména zaměstnavatele) a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webech závodů a v informačním systému ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/ ;

- v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku;

- dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atd.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Hlavní organizátoři:              

Ondřej Janeček: ředitel závodu, kontakt se spolupořádajícím oddílem, sportovní část závodu

Radovan Beneš: zástupce ředitele závodu, výsledky, slavnostní ceremoniál

Rudolf Vaigl: tajemník závodu, marketing, úschovna

Petr Freiberg - Flash Studio: Bulletin Cover