Správným směrem s Vitalitas-XV. ročník

současně přebor OS PP v orientačním běhu nebo chůzi, určeno začátečníkům i pokročilým

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s Vitalitas; XV. ročník

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance peněžnictví a pojišťovnictví

Závod o nejlepšího orientačního běžce - člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Hlavní partner:                 Vitalitas pojišťovna, a.s.

Další partneři:                   INSCOM-ICBA, s.r.o. – pojištění pohledávek, člen ICBA

Pořádající subjekt:  Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí (SOBSA)

Spolupořadatel:               OOB SK Chrast, současně mistrovství východočeské oblasti na klasické trati

Typ závodu:               Klasická trať (sobota), Lotyšské štafety (neděle)

Závodní kategorie:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H55.

ŽA - náročnější trať pro ženy, obdobné, viz. podmínky kategorie MA. Náročnost odpovídá cca kategorii D45.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii D55.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km. Náročnost odpovídá cca kategorii HD14.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start (HD10).

Závod se uskuteční s měřením času u všech kategorií, a podle pravidel orientačního běhu s následujícími výjimkami:

-  kategorie MA, MB, ŽA, ŽB: přepočet výsledných časů věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků počínaje věkem 30 let. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího;

- závod v kategoriích MA, ŽA bude vypsán pouze při účasti min. 3 závodníků/závodnic. V opačném případě budou kategorie sloučeny do MB, resp. ŽB a náročnost takovéto kategorie bude odpovídat kategorii B; ženy mají právo startovat i v mužských kategoriích;

- v kategoriích MB, ŽB se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítá 20 minut a závodník není diskvalifikován;

- v kategoriích N1, N2 se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítává 10 minut. Pokud závodníci najdou a správně označí alespoň polovinu kontrol, rovněž nebudou diskvalifikováni;

- závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Dítěti i dospělému bude umožněn start buď „na krabičku“ (v libovolném čase), nebo v celou minutu při zapsání do listiny na Startu. V obou případech jen do uzavření startu.

datum:                        sobota 13.6. klasický závod, neděle 14.6. závod štafet

místo konání:           Svratouch

centrum:                              bude upřesněno v Pokynech

přihlášky:                   elektronicky na http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=13

uzávěrka:                            termín do 29.5.2020 23:59h

(odkaz najdete rovněž na www.sobsa.cz nebo v ORIS); Závodník může přihlásit i další závodníky jen

s jejich souhlasem.

Přihlášky po termínu jen výjimečně, na e-mail Ondrej.Janecek@seznam.cz, a za startovné zvýšené o

50%. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Uveďte jméno, kategorii

kterou chcete běžet (příp. registrační číslo a číslo svého SI čipu, nebo požadavek na jeho zapůjčení).

V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Ondru Janečka na tel: 731 627 019.

oris stránky závodu:       ( https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5880 )

(pokud nepoužijete odkaz, nezapomeňte vybrat v ORIS „všechny závody“)

vklady:    

Kategorie

platba

Neodboráři starší 15 let

1 600 Kč

Děti neodborářů do 15 let

1 100 Kč

Odboráři starší 15 let

1 000 Kč

Děti odborářů do 15 let

400 Kč

Bez ubytování a stravování, start v kategorii A nebo B

120 Kč

Bez ubytování a stravování, start v kategorii A nebo B - odboráři

zdarma

Bez ubytování a stravování, start v kategorii N1, N2

60 Kč

Bez ubytování a stravování, start v kategorii N1, N2 - odboráři

zdarma

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu

zdarma

Platbu uhraďte na účet SOBSA číslo:  4001639031/0100 s variabilním symbolem z přihlašovacího systému, ideálně se jménem přihlašovatele ve zprávě. Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS) se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Při zrušení přihlášky po termínu je stornovací poplatek min. 40 % z celkového vkladu. Při neúčasti bez předchozí omluvy se vklad nevrací. O snížení stornovacího poplatku může rozhodnout ředitel závodu na základě písemné/e-mailové žádosti + v závislosti na možnostech storna vůči 3. stranám a důvodech (vážné zdravotní a rodinné).

prezence:                    na shromaždišti od 10:00 hodin, samostatně ve stanu SOBSA (nikoliv

u spolupořadatelů). Obdržíte čip (pokud nemáte vlastní). Osobní věci bude možné odložit ve stanu SOBSA. Čas příjezdu na shromaždiště můžete přizpůsobit času ve startovce.

pokyny a startovka:        v týdnu před závodem: v ORIS; + Pokyny budou odeslány na e-mail uvedený v přihlášce; obojí též v tištěné podobě k nahlédnutí na prezenci.

Doprava autem:

Z Prahy do Svratky individuální. Ze Svratky od hotelu Mánes na shromaždiště bude upřesněna v pokynech, které obdrží přihlášení závodníci. Od místa ubytování to bude do 5 km.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování je zajištěno na velmi dobré úrovní v hotelu Mánes ve Svratce (Web: www.hotel-manes-svratka.cz), čsl. Armády 303. Všechny pokoje jsou včetně sociálního zařízení. Do hotelu je možno přijet v pátek 12. 6. nejdříve v 16 hodin, pokoj je třeba opustit v neděli 14. 6. do 10 hodin. Stravování začíná snídaní v sobotu 13. 6. od 8 hodin, pokračuje večeří od 18 hodin a končí snídaní v neděli 14. 6. od 8 hodin. Snídaně je formou bohatého bufetu, večeře je formou výběru ze tří jídel. V pátek večer si mohou zájemci zakoupit večeři, nejpozději však do 21 hodin. Zájemce o páteční večeři prosíme, aby to uvedli v přihlášce. V sobotu, po skončení závodu, bude možno objednávat občerstvení v hotelové restauraci od 16.00 hodin. V hotelu Mánes můžete využít mnoha kvalitních služeb (welnes, sauna, vířivka apod.). Jejich využití lze objednat na recepci a za jejich využití sami zaplatit.

výbava:

SI-čipy: obdržíte při prezenci. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce. Pokud pořadatel zajišťuje SIAC (bezkontaktní) čipy, stanoví půjčovné úměrně nákladům na jejich zajištění.

Buzoly: pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Mapník: (plastové desky formátu A4 na ochranu mapy v případě mokrého počasí) najdete určitě doma, stejně tak širší izolepu, aby jste si vyrobili Popisovník (obal a držák na popisy kontrol).

Oblečení ani obutí není pořadatelem omezeno, ten doporučuje sportovní nesmekavé boty a zakrytí dolních i horních končetin.

občerstvení:              obvykle voda se šťávou v cíli, někdy i na trati; stánky v centru závodu.

první pomoc:            v centru závodů u spolupořádajícího oddílu.

další služby:              úschovna, v nejhorším i dětí (na vaše rizikoJ), atd. po dohodě na Prezenci.

vyhlášení a ceny:

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v hotelu Mánes v sobotu po večeři. Nejlepší z každé kategorie obdrží drobné upomínkové ceny formou švédského stolu. Vyhlašování proběhne v pořadí ŽA, MA, ŽB, MB, N2, N1.  Ve všech kategoriích budou současně předány ceny nejlepším odborářům.

 

protesty k závodu:           písemně zástupci ředitele, s vkladem 100 Kč během závodu nebo do 5 dnů na e-mail: Ondrej.Janecek@seznam.cz .

Informace o závodě štafet obdržíte v sobotu večer po vyhlášení výsledků klasického závodu.

další informace o akci:

Sledujte stránky SOBSA a tohoto závodu v ORIS. Další případné informace nad rámec Rozpisu a Pokynů k akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka Ondrej.Janecek@seznam.cz, tel: 731 627 019, Tomáše Jandery, janderat@seznam.cz, tel: 724 021 520 a Rudy Vaigla rudolf.vaigl@gmail.com (ubytování, stravování), tel. 604 151 789.

Upozornění:             

- účastníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení akce; náročnost výkonu při závodě (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu;

- celá akce není hromadně pojištěna. Účastníci závodu, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu;

- přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS (včetně jména zaměstnavatele) a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webech závodů a v informačním systému ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/ ;

- v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku;

- dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atd.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Hlavní organizátoři:              

Ondřej Janeček: ředitel závodu, kontakt se spolupořádajícím oddílem, sportovní část závodu

Tomáš Jandera: zástupce ředitele závodu, slavnostní ceremoniál

Rudolf Vaigl: tajemník závodu, ubytování a stravování, marketing, úschovna

Radovan Beneš: zpracování výsledků

Závod štafet: Jan a Magdalena Randíkovi

Bedřich Štěpánek: přihlašovací systém

Petr Freiberg - Flash Studio: Bulletin Cover

Realizační tým: Filip Beneš, Markéta Janderová, Líba Pláničková