Vysočinou na kolech 2020

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Akce je koncipována jako otevřená.

Účastnit se mohou příznivci SOBSA, jejich rodinní příslušníci, sportovci i nesportovci. Vítáni jsou i ostatní účastníci. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, úhrada poplatku před jejím odesláním a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín:

Pátek 25.9.2020 až pondělí 28.9.2020.  

Ubytování je možné v pátek po 14. hodině. Akce končí snídaní v pondělí 28.9.2020

Místo konání:

Rekreační středisko Horník, Askino – obec Tři Studně. Penzion se nachází v krásném prostředí Žďárských vrchů na břehu rybníka Sykovec.

Sportovní aktivity:

Cykloturistika případně turistika.

Doplňkové programy:

Sauna (za úhradu), kulečník (za úhradu), šipky (za úhradu), masáže (za úhradu)

Ubytování:

Dvou až pětilůžkové pokoje.

Pokoje A v hotelové části mají vlastní sociální zařízení.

Pokoje B v turistické části mají společné sociální zařízení na patře.

Ubytování se psem je povoleno v turistické části penzionu.

Poplatek za psa (100,-/den malé plemeno; 150,- Kč/den větší plemeno) si hradí každý z účastníků sám v recepci penzionu.

Ubytování se psem uveďte do poznámky v přihlášce.

Doprava:

Individuální

Autem: k cestě je možno využít spojení přes Nové Město na Moravě, nebo Žďár nad Sázavou do obce Tři studně. U autobusové zastávky značeno do centra obce směr Horník. V zimním období bývá cesta ze Žďáru obtížněji sjízdná.

Busem: ze spoje Žďár nad Sázavou – Fryšava, vystoupit v zastávce Tři Studně. Penzion se nachází 800 m od zastávky směrem do vsi, po asfaltové cestě mezi chatami – značeno. Alternativně spoj Nové Město na Moravě – Fryšava, vystoupit rovněž v zastávce Tři Studně.

Parkování:

Přímo v areálu dostatečný počet míst k parkování.

Úschova kol:

V objektu je k dispozici místnost pro uložení kol.

Stravování:

Stravování začíná večeří v pátek. Je zajištěna polopenze (večeře, snídaně). Posledním společným jídlem je pondělní snídaně.

V pátek bude vydávána večeře od 18 do 20 hodin.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování - polopenze, režie akce, atd.) stanoví pořadatelé následující poplatky:

Varianta

Pokoje A

dospělí

Kč/os.

Pokoje A

Děti do 12 let*

Kč/os.

Pokoje B

dospělí

Kč/os.

Pokoje B

Děti do 12 let*

Kč/os.

1

Základní poplatek

2150

1450

1750

1150

2

Členové odborů OSPP**

2000

1300

1600

1000

* Za dítě do 12 let se považuje takové, které nedosáhne v průběhu akce dvanáctých narozenin. V případě platby za dítě do 12 let budou podávány poloviční porce jídla

** Členové odborů OSPP (Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví) musejí na místě prokázat své členství potvrzením ZO OS, případně je možné potvrzení ZO OS přímo na přihlášce. Příspěvek se týká i manžela (-ky). Příspěvek se rovněž týká i dětí, které nejsou výdělečně činné do 26 let věku

Ještě před odesláním přihlášky si ověřte volnou kapacitu u Ivety Jünglingové. V případě volné kapacity odešlete přihlášku a současně uhraďte účastnický poplatek ve prospěch účtu 4001639031/0100.

Účastnický poplatek může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace je možná úhrada z odborových prostředků základní organizace. V případě, že platíte poplatky z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě na uvedený účet. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Vysočinou na běžkách je to 202011xx (na dalších dvou místech počet účastníků, za které je příspěvek placen). Např. čtyřčlenná rodina uvede 2020xx04 apod. Pokud bude prováděna úhrada poplatků ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na adresu: ijuenglingova@gmail.com

Nejdříve si, prosím ověřte volnou kapacitu! Veškeré akceptované přihlášky budou obratem potvrzeny. Pokud neobdržíte potvrzení přihlášky, kontaktujte vedoucí akce Ivetu Jünglingovou.

Uzávěrka přihlášek je do pátku 4.9.2020 včetně.

Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebudou-li poplatky uhrazeny, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 4.9.2020 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky

od 5.9.2020 do 11.9.2019 je stornovací poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se uhrazená částka nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

Pojištění účastníků:

Akce není hromadně pojištěna a pojistné na akci si každý z účastníků zajišťuje samostatně. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku.

Další organizační pokyny obdržíte při prezenci. Informace o akci můžete získat na webové stránce www.sobsa.cz.  Telefonický kontakt: Iveta Jünglingová 730859096, nebo na adrese ijuenglingova@gmail.com