Rodinné štafety SOBSA

orientační závod s překvapením

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

pořádaného v rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

RODINNÉ ŠTAFETY SOBSA 2020
I. ročník

Pořadatel:

Oddíl orientačního běhu SOBSA.

Účastníci:

Členové SOBSA a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 17. října 2020 – hromadný start v 11.00 hodin.

Zvláštnost mapy:

Mapu, kterou dostanou závodníci, mapoval v roce 2002 Miroslav Nožička. Revizi provedl na jaře 2020 Ruda Vaigl. Předmětem revize byly jen cesty a objekty (krmelce, posedy, oplocenky), nikoli porosty. Znamená to, že jen málokde zůstala bílá barva bílou a naopak, kde byla v roce 2002 zelená, je dnes barva porostů bílá nebo dokonce žlutá. V tom je kouzlo tohoto závodu – umět si představit jak se les za téměř 20 let změnil.

Složení štafet:  

Štafety by se měly skládat ze členů rodiny, není to však podmínkou. Počet členů štafety je libovolný. Nejmenší počet jsou dva členové. V takovém případě se musí jednat o zkušené závodníky s dobrou fyzickou kondicí a dobrou orientací v mapě.

Parkoviště, shromaždiště a prezence závodu:

Shromaždiště je na parkovišti a nachází se u silnice 108. Dojedete k němu buď přes Kostelec nad Č.Lesy, odtud pokračovat na Konojedy, za obcí Konojedy zabočit doprava na rozcestí silnic Oplany/Stříbrná Skalice (na Stříbrnou Skalici, ne na Oplany). Po asi 1 km je parkoviště. Druhá možnost je trasa přes Vyžlovku. Ve Vyžlovce zabočit doprava na Jevany. V obci Hradec zabočit doleva (směrovka Konojedy 6 km). Asi po 1 km od obce Hradec směrem na sever do kopce (serpentíny) dojedete k parkovišti.

Prezence na parkovišti začíná v 10.15. Kapitáni štafet si vyzvednou startovní průkazy (doplní do nich název své štafety), a slovní popisy kontrol. V 10.45  společně přejdeme asi 100 m na shromaždiště, kde budou rozdány mapy. Členové štafety se ještě před startem domluví na tom, kdo vyrazí hledat jemu „přidělené“ kontroly. Asi po 15 minutách bude hromadný start. Ředitel závodu uzavřel nájemní smlouvu se Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy. Prostor, v němž se budou štafety konat, je pronajatý od 8:00 do 18:00 hodin dne 17.10.2020.

Doprava:

Individuální. Pro ty, kteří budou cestovat MHD, lze požít bus 382 z Hájů do zastávky Hradec, odtud pěšky asi 1 km po silnici do kopce směrem na Konojedy.

Kategorie a jejich hodnocení:

Štafety budou hodnoceny bez ohledu na počet členů. Prvním kriteriem bude počet nalezených kontrol, druhým kriteriem dosažený čas. Jakmile doběhne poslední ze členů štafety, předá jeden ze členů této štafety všechny startovní průkazy své štafety rozhodčímu v cíli. Časový limit je 90 minut.

Terén:

Zvlněný terén s poměrně hustou sítí komunikací, svažující se od severu k jihu. Na cestách a v lese místy leží vyvrácené stromy a větve. Na hlavní silnici ve směru na Stříbrnou Skalici (lemující východní část mapy) během závodu nevstupujte!

Technické podmínky:

Kontroly budou označeny číslem a kleštičkami na šňůrce, nikoli stojany a lampiony. Číslo kontroly bude na papíru velikosti A4, připíchnutém na místě kontroly. Po kontrole správnosti kódu označí závodník průchod kontrolou kleštičkami do svého startovního průkazu (do políčka označeného kódem/číslem kontroly). Pořadí průchodu kontrolami je libovolné. Věk závodníků není rozhodující. Poznámka pro začátečníky: V okolí kontrol budou rozsypány malé lístečky se stejným číslem, jako je vytištěno na papíru. Je to preventivní opatření, kdyby nějaká zlá osoba papír těsně před závodem odnesla. V tom případě by závodník nemohl označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz toho, že byl na místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s číslem této kontroly.

Start:

Start je hromadný.

Startovné:

Členové SOBSA startují zdarma, ostatní zaplatí 100 Kč za štafetu bez ohledu na počet členů. Platí se na místě.

Vzdálenosti:

Parkoviště-start asi 100 m. Start i cíl je na stejném místě.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Doporučení pro úplné začátečníky:

Pro správnou orientaci v terénu je důležité mít mapu správně zorientovánu, tj.natočenou tak, aby sever na mapě odpovídal severu ve skutečnosti. Mapu držte ve směru postupu, tedy podle potřeby i „vzhůru nohama“. Svůj postup sledujte na mapě. Na místě, kde zrovna jsme, si držte na mapě palec. Když se přesto ztratíte, nebojte se zeptat zkušenějších závodníků. Měli by vám ukázat ve vaší mapě kde se nacházíte. Jestliže do 90 minut nedojdete do cíle, tak závod ukončete bez ohledu na to, kolik jste našli kontrol. Ukončení závodu musíte oznámit v cíli.

Ceny a vyhlášení výsledků:

Drobné upomínkové ceny obdrží všichni účastníci bez ohledu na umístění. Předběžné vyhlášení výsledků bude v restauraci U Statku v Jevanech. Po kontrole ražení obdrží účastníci výsledkovou listinu elektronickou poštou. Do restaurace v Jevanech se účastníci individuálně přesunou po doběhnutí do cíle a objednají si občerstvení podle jídelního lístku. Tam také mohou vyplnit anketní lístek a označit kontrolu, která se jim nejvíce líbila a také tu, jejíž nalezení (nebo postup k ní) považují za nejobtížnější.

Mapa:

Krškov 1:7 500,  vzdálenost vrstevnic E=5 m, stav jaro 2020 mimo porosty (jsou z roku 2002), formát A4. V prostoru 2 km2 je umístěno 29 kontrol. Mapa nebude vodovzdorně upravená, průhledné desky budou k dispozici. Každý člen štafety obdrží vlastní mapu.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com. V přihlášce uveďte název štafety (např. Sedláčkovi, Janečkovi atd.) a napište jména všechnů rodinné štafety. Název štafety dopíšete před startem do všech startovních průkazů vaší štafety. Uzávěrka přihlášek je nejpozději v sobotu 4. října  2020. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Sportovní akce je pojištěna v rámci pojištění České unie sportu u Pojišťovny VZP. Případný úraz ohlaste řediteli závodu.

Další organizační pokyny:

Mobilní WC a užitková voda na mytí nebude k dispozici. Vybavte se také vlastními nápoji. Možnosti převlečení ve vlastních autech.

Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789.

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu a stavitel kontrol: Ruda Vaigl

Vyhlášení výsledků a losování cen: Tomáš Jandera

Sbírání kontrol (v případě nouze roznášení): Viktor a Jirka Pláničkovi, Vojta Kolenčík, Jirka a Ondra ml. Janečkovi, Martin Křivánek, David Henzl, Janíkovi, Honza Němec,  Jarda Choutka, Tomáš Jandera, Kryštof Jandera, Kája Setnička, Jan a Jaromír Sladkovští.