Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2020:squash:start [2020/01/14 12:55]
jbe
2020:squash:start [2020/03/17 16:49] (aktuální)
jbe
Řádek 2: Řádek 2:
===== pro začátečníky i pokročilé ===== ===== pro začátečníky i pokročilé =====
-  * **[[https://forms.gle/5VE2vtpuGfViUe8K7|Přihláška (online)]]**\\ (do 22. března)  +Akce byla z důvodu ochrany zdraví účastníků bohužel zrušena.
- +
-<html> +
- +
-<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=675 +
- xstyle='width:506.5pt;background:white;border-collapse:collapse'> +
- <tr xstyle='height:20.1pt'> +
-  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:20.1pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:3.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Datum:</span></b></p> +
-  </td> +
-  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:20.1pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Pátek 3. 4. 2020, od 17:30 do 20:30</span></b></p> +
-  </td> +
- </tr> +
- <tr xstyle='height:51.05pt'> +
-  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.05pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Místo:</span></b></p> +
-  </td> +
-  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left: +
-  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.05pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>SquashBowling Centrum</span></b><span xstyle='font-size:12.0pt; +
-  font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#222222'>, K Horkám 2284/1, Praha 4 +
-  – Chodov</span></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Viz<b> <a href="http://www.sbcentrum.cz/" target="_blank"><span +
-  xstyle='color:#1155CC'>http://www.sbcentrum.cz</span></a></b> </span></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>K&nbsp;dispozici bude&nbsp;<b>6 kurt&#367;</b>.<b> </b>V&nbsp;areálu +
-  se nekou&#345;í. Vstup zví&#345;at&#367;m není povolen.</span></p> +
-  </td> +
- </tr> +
- <tr xstyle='height:30.95pt'> +
-  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:30.95pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Ú&#269;astníci:</span></b></p> +
-  </td> +
-  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left: +
-  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:30.95pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Rekrea&#269;ní hrá&#269;i.</span></p> +
-  </td> +
- </tr> +
- <tr xstyle='height:32.65pt'> +
-  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Kategorie:</span></b></p> +
-  </td> +
-  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left: +
-  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>1.</span></b><span xstyle='font-size:7.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span xstyle='font-size:12.0pt; +
-  font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#222222'>„už jsem to hrál/a víc jak +
-  10x“</span></b></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>2.</span></b><span xstyle='font-size:7.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span xstyle='font-size:12.0pt; +
-  font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#222222'>„se squashem za&#269;ínám“</span></b></p> +
-  </td> +
- </tr> +
- <tr xstyle='height:32.65pt'> +
-  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>P&#345;ihlášky:</span></b></p> +
-  </td> +
-  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left: +
-  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt; +
-  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>P&#345;ihlašujte se nejpozd&#283;ji do ned&#283;le 22. +
-  3.&nbsp;2020 vypln&#283;ním webového formulá&#345;e.</span></b></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-left:8.5pt;line-height:normal'><span +
-  xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#222222'> </span></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-left:8.5pt;line-height:normal'><span +
-  xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#222222'><a +
-  href="https://forms.gle/5VE2vtpuGfViUe8K7" target="_blank"><span +
-  xstyle='color:#1155CC'>https://forms.gle/5VE2vtpuGfViUe8K7</span></a></span></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-left:8.5pt;line-height:normal'><span +
-  xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#222222'> </span></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-left:8.5pt;line-height:normal'><span +
-  xstyle='font-size:10.5pt;font-family:"Roboto",serif;color:#202124;letter-spacing: +
-  .15pt'>PS: P&#344;IHLÁŠKA BUDE EVIDOVÁNA JAKO PLATNÁ PO UHRAZENÍ STARTOVNÉHO</span></p> +
-  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: +
-  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height: +
-  normal'><b><span xstyle='font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif; +
-  color:#222222'>Po&#345;adatel si vyhrazuje právo ukon&#269;it p&#345;íjem +
-  p&#345;ihlášek i p&#345;ed tímto termínem, pokud po&#269;et došlých +
-  p&#345;ihlášek dosáhne maximáln&#283; únosného po&#269;tu (24 +
-  ú&#269;astník&#367;).</span></b></p> +
-  </td> +
- </tr> +
-</table> +
- +
-</html>+