Turnaj v pétanque

ROZPIS

turnaje o nejlepŇ°√≠ dvojice česk√©ho peněŇĺnictv√≠ rekreačn√≠ch hr√°čů p√©tanque

P√©tanque VyŇ°ehrad 2020

 

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠.

V√°Ňĺen√≠ a mil√≠ př√°tel√©, obvykl√Ĺ jarn√≠ term√≠n naŇ°eho turnaje postihl nouzov√Ĺ stav a n√°sledn√° opatřen√≠. Proto jsme po dohodě se spr√°vou N√°rodn√≠ kulturn√≠ pam√°tky VyŇ°ehrad naŇ°li nov√Ĺ a poněkud netradičn√≠ term√≠n:

sobota 12. z√°ř√≠ 2020.

Samozřejmě si nemůŇĺeme b√Ĺt 100% jist√≠, jak se situace vyvine. ¬†V př√≠padě nutnosti turnaj zruŇ°it, dostanou vŇ°ichni přihl√°Ň°en√≠ mailem informaci.

√öčastn√≠ci:

Zaměstnanci bank a pojiŇ°ťoven a jejich rodiny. Sportovn√≠ akce je organizov√°na jako otevřen√°, tj. mohou se j√≠ z√ļčastnit i ostatn√≠ z√°jemci.

Datum:

Sobota 12. z√°ř√≠ 2020.

Zah√°jen√≠ turnaje v 10.00 hodin. Ukončen√≠ podle počtu přihl√°Ň°en√Ĺch dvojic. (Obvykle do 17:30)

Centrum soutěŇĺe:

N√°rodn√≠ kulturn√≠ pam√°tka VyŇ°ehrad (www.praha-vysehrad.cz), Star√© purkrabstv√≠.

Občerstven√≠ a stravov√°n√≠: V objektu Star√©ho Purkrabstv√≠ si v CAF√Č CITADELA lze vybrat z bohat√© nab√≠dky j√≠del a n√°pojů (na vlastn√≠ n√°klady).

Doprava:

Doporučujeme metro C, stanici VyŇ°ehrad, odtud asi 10 minut pěŇ°ky, od metra značeno (směr Star√© purkrabstv√≠).

V okol√≠ VyŇ°ehradu můŇĺe b√Ĺt velmi obt√≠Ňĺn√© nal√©zt vhodn√© parkov√°n√≠ (plat√≠ zde modr√© z√≥ny).

Kategorie a jejich hodnocení:

MM ‚Äď soutěŇĺ dvojic muŇĺů, MŇĹ ‚Äď soutěŇĺ sm√≠Ň°en√Ĺch dvojic, ŇĹŇĹ ‚Äď soutěŇĺ dvojic Ňĺen.

SoutěŇĺ√≠c√≠ budou rozděleni do skupin, v nichŇĺ se utkaj√≠ syst√©mem kaŇĺd√Ĺ s kaŇĺd√Ĺm. Podle um√≠stěn√≠ v z√°kladn√≠ skupině budou pokračovat v druh√©m kole ve vylučovac√≠ch pavouc√≠ch. V z√°vislosti na počtu přihl√°Ň°ek si pořadatel√© vyhrazuj√≠ moŇĺnost hern√≠ syst√©m upravit.

Technické podmínky:

Turnaj se uskutečn√≠ podle upraven√Ĺch pravidel p√©tanque pro rekreačn√≠ hr√°če (viz př√≠loha). Hr√°t se bude na tr√°vě v nejbliŇĺŇ°√≠m okol√≠ Star√©ho Purkrabstv√≠. Sady koul√≠ na p√©tanque budou k dispozici na m√≠stě prezence, kde budou vyvěŇ°eny i tabulky včetně pořad√≠ utk√°n√≠. Pořadatel√© uv√≠taj√≠, pokud si dvojice přiveze vlastn√≠ sadu koul√≠ na p√©tanque (sada 2x3 koule), nen√≠ to vŇ°ak podm√≠nkou.¬† Dvojic√≠m doporučujeme stejnou barvu triček nebo jin√Ĺ společn√Ĺ prvek (stejn√© čepice apod.). Hr√°či si mohou rozhodovat sami nebo poŇĺ√°dat někoho z nehraj√≠c√≠ch.

Prezence:¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†Před objektem Star√©ho Purkrabstv√≠ od 9.20 do 9.50 hodin.

Hospod√°řsk√© podm√≠nky:

√öčastn√≠ci hrad√≠ startovn√© 50,- Kč/osobu v hotovosti na m√≠stě.

Ceny:¬† NejlepŇ°√≠ dvojice obdrŇĺ√≠ praktick√© ceny.

Přihl√°Ň°ky: ZaŇ°lete na předepsan√©m formul√°ři elektronickou poŇ°tou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com.

Uz√°věrka přihl√°Ň°ek je ve čtvrtek 10. z√°ř√≠ 2020.

Vzhledem k současn√©mu stavu přetrv√°vaj√≠c√≠ho nebezpeč√≠ koronavirov√© epidemie pros√≠me vŇ°echny, aby zv√°Ňĺili svůj zdravotn√≠ stav, a ti, kteř√≠ budou z jak√Ĺchkoli důvodů svoji přihl√°Ň°ku ruŇ°it, aby to ihned ozn√°mili mailem (rudolf.vaigl@gmail.com ) a do předmětu zpr√°vy uvedli PETANQUE 2020 - ZRU҆EN√Ā PŘIHL√Ā҆KA nebo alespoň zavolali na tel. 604 151 789 do p√°tku 11. 9. 2020, 12:00.

 

PojiŇ°těn√≠ √ļčastn√≠ků:

Sportovn√≠ akce nen√≠ hromadně pojiŇ°těna. √öčastn√≠kům doporučujeme uzavř√≠t individu√°ln√≠ pojistku pro př√≠pad √ļrazu.


Doprovodné programy:

B√°jn√© m√≠sto česk√© st√°tnosti, s√≠dlo česk√Ĺch panovn√≠ků a kr√°lovsk√© kapituly, strategick√° pevnost i m√≠sto odpočinku česk√Ĺch velik√°nů ‚Äď to jsou z√°kladn√≠ fakta o VyŇ°ehradu. Po skončen√≠ soutěŇĺe doporučujeme proch√°zku historick√Ĺm VyŇ°ehradem a n√°vŇ°těvu toho, co v√°s nejv√≠ce zaujme. Bl√≠Ňĺe viz internetov√© str√°nky http://praha-vysehrad.cz/.

DalŇ°√≠ organizačn√≠ pokyny:

Při hře samotn√© i během přest√°vek dodrŇĺujte v maxim√°ln√≠ moŇĺn√© m√≠ře pravidla, platn√° v dan√© době (odstupy, ochrann√© rouŇ°ky, dezinfekce - vŇ°e dle aktu√°lně platn√Ĺch ustanoven√≠ vl√°dy ČR). DalŇ°√≠ pokyny obdrŇĺ√≠te při prezenci. Př√≠padn√© dalŇ°√≠ informace o turnaji si můŇĺete vyŇĺ√°dat u tajemn√≠ka organizačn√≠ho v√Ĺboru Rudy Vaigla. Sledujte tak√© str√°nky SOBSA na http://www.sobsa.cz

 

Hlavn√≠ funkcion√°ři:

Předseda organizačn√≠ho v√Ĺboru a ředitel turnaje: Jiř√≠ Kub√≠n

Tajemn√≠k organizačn√≠ho v√Ĺboru: Ruda Vaigl

Technick√° ředitelka: BoŇĺena Adamov√°

Prezence: Zuzana Kubínová

Realizačn√≠ t√Ĺm: Helena Kub√≠nov√° a dalŇ°√≠ dobrovoln√≠ci