Rozdíly

Zde mŇĮŇĺete vidńõt rozd√≠ly mezi vybranou verz√≠ a aktu√°ln√≠ verz√≠ dan√© str√°nky.

2020:kulicky:start [2020/03/06 16:32]
jbe
2020:kulicky:start [2020/03/17 16:49] (aktuální)
jbe
Ňė√°dek 2: Ňė√°dek 2:
===== Turnaj jednotlivcŇĮ ve cvrnk√°n√≠ kulińćek ===== ===== Turnaj jednotlivcŇĮ ve cvrnk√°n√≠ kulińćek =====
-¬†+Akce byla z dŇĮvodu ochrany zdrav√≠ √ļńćastn√≠kŇĮ bohuŇĺel zruŇ°ena.
-  * **{{:2020:kulicky:kulicky20_rozpis.pdf|Rozpis}}**¬†+
-  * **{{:2020:kulicky:kulicky20_prihlaska.xls|PŇôihl√°Ň°ka}}**¬†+
- +
-KULICKY se SOBSA ‚Äď rok 2020¬†+
-Turnaj jednotlivcu ve cvrnkání kulicek +
- +
-Poradatel: Spolek organizátoru bankovních sportovních akcí (SOBSA). http://www.sobsa.cz +
- +
-Reditelka turnaje: Ilona Setnicková +
- +
-Datum konání +
-turnaje: +
- +
-Sobota 28. brezna 2020. Zahájení turnaje ve 13:00 hod. +
-Ukoncení se predpokládá cca do 17:00 hod. +
- +
-Místo: U Osamelé blechy, Modranská rokle, Praha +
-Jedn√° se o sportovn√≠ are√°l TJ Spartak Modrany ‚Äď odd√≠l n√°rodn√≠ h√°zen√©.¬†+
-Areál je umísten v blízkosti stanic MHD - Poliklinika Modrany a Písková +
-Souradnice GPS (pro cestu autem, od cíle cca 100 m): 50.00422N, 14.42200E +
-https://www.facebook.com/UOsameleblechy/ +
- +
-√öcastn√≠ci: Zamestnanci bank a pojiŇ°toven a jejich rodiny. Sportovn√≠ akce je organizov√°na¬†+
-jako otevren√°, tj. mohou se j√≠ z√ļcastnit i ostatn√≠ z√°jemci, avŇ°ak pouze amat√©ri.¬†+
- +
-Kategorie: Deti (cca do 12 let), Dospelí - M (cca do 60 let), Dospelí - S (cca 60 let a více) +
- +
-Hrací systém: Predpokládáme hru ve skupinách a dále vylucovacím pavoukem. +
- +
-Rozhodcí: Hráci se sami dohodnou. +
- +
-Technické +
-podmínky: +
-KaŇĺd√Ĺ hr√°c pouŇĺije pro hru 10 kulicek a z√°pas se hraje na 2 v√≠tezn√© hry. Bude¬†+
-k dispozici cca 10 dulku. Kulicky zajistí organizátor turnaje. Turnaj se uskutecní +
-dle platn√Ĺch z√°kladn√≠ch pravidel pro hru kulicek (viz pr√≠loha).¬†+
- +
-Prezence: V are√°lu hriŇ°te od 12.20 do 12.50 hodin.¬†+
- +
-Startovn√©: 30 Kc na √ļcastn√≠ka, vyb√≠r√° se v hotovosti na m√≠ste. Plat√≠ pro vŇ°echny kategorie. Clenov√© Odborov√©ho svazu peneŇĺnictv√≠ a pojiŇ°tovnictv√≠ (a rodinn√≠ pr√≠sluŇ°n√≠ci) s¬†+
-potvrzením o clenství startovné neplatí. +
- +
-Obcerstvení +
-a jiné podmínky: +
-Po celou dobu turnaje bude pr√≠mo v are√°lu k dispozici bufet ‚ÄěU Osamel√© blechy‚Äú¬†+
-(n√°poje, p√°rky apod.). Obcerstven√≠ si √ļcastn√≠ci hrad√≠ z vlastn√≠ch prostredku.¬†+
-V budove bufetu jsou k dispozici toalety. Psi mohou do areálu pouze na vodítku. +
- +
-Ceny: V kaŇĺd√© kategorii obdrŇĺ√≠ tri nejlepŇ°√≠ hr√°ci drobn√© ceny.¬†+
- +
-Doprava: Viz d√°le MAPKA v pr√≠loze, kde je m√≠sto turnaje oznaceno jako C√ćL.¬†+
- +
-Autem: Dle mapky - z ulice NA HUPECH, pres bod START, po trase vyznacené +
-tlustou c√°rkovanou carou ve smeru C√ćL. V √ļseku ‚Äěstart - bod c.2‚Äú lze parkovat.¬†+
-Pozor, smí se parkovat pouze podél cesty a pouze na asfaltovém povrchu. +
- +
-Na kole: Dle mapky v príloze - po modre vyznacené cyklostezce A21. +
- +
-Autobusem: Nejl√©pe do zast√°vky P√ćSKOV√Ā, bus c.150, 157, 190 a od zast√°vky¬†+
-j√≠t po trase vyznacen√© tlustou c√°rkovanou carou ve smeru C√ćL (viz mapka v¬†+
-príloze). Nebo do zastávky POLIKLINIKA MODRANY, bus c. 165. +
- +
-Tramvají: c.3, 17, 21 do zastávky POLIKLINIKA MODRANY. Zde je treba +
-vstoupit do podchodu, v podchodu j√≠t vlevo. Trasa ve smeru C√ćL je shodn√° s¬†+
-vyznacenou cyklostezkou A21 (viz mapka v príloze). +
- +
-Zdravotn√≠ sluŇĺba: Poradatel nezajiŇ°tuje zdravotn√≠ sluŇĺbu, √ļcastn√≠ci sportuj√≠ na vlastn√≠ riziko.¬†+
- +
-Prihl√°Ň°ky: PrihlaŇ°ujte se nejpozdeji do p√°tku 20. brezna 2020¬†+
-mailem na adresu: setilo@seznam.cz +
-Jako predmet mailu uvedte ‚ÄěKULICKY‚Äú, v pr√≠loze poŇ°lete vyplnenou z√°vaznou¬†+
-prihl√°Ň°ku. Kapacita turnaje je omezena a platn√© jsou proto pouze zpetne¬†+
-potvrzen√© prihl√°Ň°ky. Pro pr√≠padn√© dotazy uv√°d√≠me kontaktn√≠ tel: 723 933 821.+