Rozdíly

Zde mŇĮŇĺete vidńõt rozd√≠ly mezi vybranou verz√≠ a aktu√°ln√≠ verz√≠ dan√© str√°nky.

2020:badminton:start [2020/02/26 15:04]
jbe
2020:badminton:start [2020/03/17 16:49] (aktuální)
jbe
Ňė√°dek 2: Ňė√°dek 2:
=====  ===== =====  =====
-{{template>:rp-list|yy=20|id=badminton}}¬†+Akce byla z dŇĮvodu ochrany zdrav√≠ √ļńćastn√≠kŇĮ bohuŇĺel zruŇ°ena.
- +
-<html> +
- +
-<h1 xstyle='margin-left:49.65pt;text-align:justify;text-indent:2.0cm'><span +
-xstyle='font-size:16.0pt'>BADMINTONOV√Ě TURNAJ se SOBSA</span></h1>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:49.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:2.0cm'><b>Turnaj +
-dvojic ‚Äď 11. ro&#269;n√≠k</b></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'></span></b></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Po&#345;adatel:                  </span></b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Spolek organizátor&#367; bankovních sportovních akcí (<b>SOBSA</b>), +
-</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>&#344;editelka turnaje:     </span></b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>BoŇĺena Adamov√°</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Realiza&#269;n√≠ t√Ĺm:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† </span></b><span¬†+
-xstyle='font-size:11.0pt'>Jirka Adam, Ivan Hlavá&#269;ek, Ruda Vaigl</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Datum:                       Ned&#283;le 5. 4. 2020</span></b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>, od <b>10:00</b> do <b>17:00</b></span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>M√≠sto:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† <b>Z҆¬†+
-Praha 9 - Vino&#345;</b>, Prachovická 340, k&nbsp;dispozici 5 kurt&#367;. +
-V&nbsp;are√°lu se nekou&#345;√≠, vstup zv√≠&#345;at&#367;m nen√≠ povolen. BliŇĺŇ°√≠¬†+
-info na </span><a href="http://www.zsvinor.cz"><span xstyle='font-size:11.0pt'>www.zsvinor.cz</span></a><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>. </span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Ú&#269;astníci:                  </span></b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Rekrea&#269;ní hrá&#269;i, p&#345;ednostn&#283; +
-aspo&#328; jeden z&nbsp;dvojice zam&#283;stnancem pen&#283;Ňĺn√≠ instituce, nen√≠¬†+
-vŇ°ak podm√≠nkou. Dvojici doporu&#269;ujeme zvolit dres stejn√© barvy.</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Kategorie:                 </span></b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>V√Ĺhradn&#283; dvojice (hraj√≠ se<b> </b>&#269;ty&#345;hry),¬†+
-kaŇĺd√Ĺ √ļ&#269;astn√≠k se p&#345;ihlaŇ°uje pouze na jednu z&nbsp;kategori√≠:</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-left:117.1pt;text-align:justify;text-indent: +
--10.75pt'><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:Symbol'>·<span +
-xstyle='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>ŇĹŇĹ (2 Ňĺeny)</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-left:117.1pt;text-align:justify;text-indent: +
--10.75pt'><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:Symbol'>·<span +
-xstyle='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>MM (2 muŇĺi)</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-left:117.1pt;text-align:justify;text-indent: +
--10.75pt'><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:Symbol'>·<span +
-xstyle='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>MŇĹ (muŇĺ + Ňĺena)</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-left:117.1pt;text-align:justify;text-indent: +
--10.75pt'><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:Symbol'>·<span +
-xstyle='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>RR (rekrea&#269;ní hrá&#269;i/ky, hrající max. 2x/rok).</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size:10.0pt'>Pokud +
-nem√°te partnera/ku, poŇ°lete p&#345;ihl√°Ň°ku za sebe a zd&#367;razn&#283;te!!!¬†+
-Organizáto&#345;i se pokusí dvojice doplnit.</span></i></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Hrací systém:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>            P&#345;edpokládáme +
-hru ve skupinách a dále vylu&#269;ovací pavouky. Po&#269;ítáme se zkrácenou +
-hrou (nikoliv do 21 bod&#367;). Systém bude up&#345;esn&#283;n podle po&#269;tu +
-p&#345;ihl√°Ň°ek. Z√°sadou je, aby si vŇ°ichni dostate&#269;n&#283; zahr√°li.</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Hrací &#345;ád:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>                  Dle +
-platn√Ĺch pravidel badmintonu, jejich detailn√≠ znalost nen√≠ podm√≠nkou.¬†+
-Stru&#269;ná pravidla: </span><a +
-href="http://www.badmintonweb.cz/Show_picture.php?typ=6&amp;id=839"><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>www.badmintonweb.cz/Show_picture.php?typ=6&amp;id=839</span></a><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>.</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Rozhod&#269;√≠:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† VŇĺdy¬†+
-jeden z&nbsp;poraŇĺen√©ho t√Ĺmu na kurtu, kde skon&#269;ilo utk√°n√≠.¬†+
-Rozhod&#269;ího pro první utkání na kurtu ur&#269;í po&#345;adatel.</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Techn.podmínky:     </span></b><span xstyle='font-size: +
-11.0pt'>Nutnost sálové obuvi, vlastních raket, vlastních mí&#269;k&#367;. Volba +
-m√≠&#269;ku z√°leŇĺ√≠ na domluv&#283; hr√°&#269;&#367;, preferovan√© jsou plastov√©¬†+
-m√≠&#269;ky st&#345;edn√≠ rychlosti (s modr√Ĺm pruhem).</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.3pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Startovné:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>                 100 +
-K&#269; /√ļ&#269;astn√≠k, vyb√≠r√° se v&nbsp;hotovosti na m√≠st&#283;.<b> </b>Plat√≠¬†+
-pro vŇ°echny kategorie. Pro odbor√°&#345;e-&#269;leny OSPPP s potvrzen√≠m o¬†+
-&#269;lenství je startovné 0 K&#269;.</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.3pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Ob&#269;erstvení:             </span></b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Z&nbsp;vlastních zásob, po&#345;adatel +
-nezajiŇ°&#357;uje. MoŇĺnost vyuŇĺit√≠ mal√©ho bufetu - up&#345;esn√≠me¬†+
-v&nbsp;detailn√≠ch pokynech, kter√© zaŇ°leme v&nbsp;t√Ĺdnu p&#345;ed turnajem.</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Ceny:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† NejlepŇ°√≠¬†+
-obdrŇĺ√≠ drobn√© ceny.</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Doprava:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>                    Autem +
-nebo MHD ze stanice Prosek resp. Let&#328;any (metro C) do stanice +
-Vino&#345;sk√Ĺ h&#345;bitov. Z&nbsp;Let&#328;an trv√° j√≠zda BUSem cca 17 minut.¬†+
-Aktuální jízdní &#345;ád uvedeme v&nbsp;detailních pokynech.</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Zdravotn√≠ sluŇĺba:</span></b><span xstyle='font-size:¬†+
-11.0pt'>¬†¬†¬†¬† Po&#345;adatel nezajiŇ°&#357;uje, √ļ&#269;astn√≠ci sportuj√≠ na¬†+
-vlastní riziko.</span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>P&#345;ihl√°Ň°ky:</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Zasl√°n√≠m¬†+
-vypln&#283;n√© p&#345;ihl√°Ň°ky za dvojici (viz p&#345;√≠loha v Excelu)¬†+
-nejpozd&#283;ji do √ļter√Ĺ 31.3. mailem na adresu: </span><a¬†+
-href="mailto:BAD360@seznam.cz"><span xstyle='font-size:11.0pt'>BAD360@seznam.cz</span></a><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>. Po&#345;adatel si vyhrazuje právo ukon&#269;it +
-p&#345;√≠jem p&#345;ihl√°Ň°ek i p&#345;ed t√≠mto term√≠nem, pokud po&#269;et doŇ°l√Ĺch¬†+
-p&#345;ihl√°Ň°ek dos√°hne maxim√°ln&#283; √ļnosn√©ho po&#269;tu. Pro p&#345;√≠p.¬†+
-bliŇĺŇ°√≠ informace a dotazy uv√°d√≠me kontaktn√≠ tel:</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-left:106.3pt;text-align:justify;text-indent: +
--106.3pt'><span xstyle='font-size:11.0pt'>                                    723512091 +
-(BoŇĺena Adamov√°), 724501177 (Ji&#345;√≠ Adam).</span></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'></span></p> +
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>Podrobn&#283;jŇ°√≠ informace v&#269;. mapky zaŇ°leme¬†+
-p&#345;ihl√°Ň°en√Ĺm v&nbsp;detailn√≠ch pokynech.</span></b></p>¬†+
- +
-<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; +
-margin-left:106.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-106.35pt'><b><span +
-xstyle='font-size:11.0pt'>T&#283;Ň°√≠me se na VaŇ°i √ļ&#269;ast,¬†+
-s&nbsp;p&#345;ihl√°Ň°kou nev√°hejte.</span></b></p>¬†+
- +
-</html>+