Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2019:voticka:start [2019/01/07 17:12]
jbe vytvořeno
2019:voticka:start [2019/08/05 13:25] (aktuální)
jbe oprava čísla účtu
Řádek 1: Řádek 1:
====== Votická cesta ====== ====== Votická cesta ======
-===== s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVII. ročník =====+===== s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVII. rocník =====
-Rozpis akce ještě není zveřejněn. V případě dotazů nás **[[:kontakt|kontaktujte]]**.+{{template>:rp-only|yy=19|id=voticka}} 
 +  * **[[http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=12|Přihláška (online)]]**
<html> <html>
 +
 +<div xstyle='border:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 1.0pt 1.0pt 1.0pt'>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +16.0pt'>ROZPIS XXXVII. ročníku závodu <br>
 +v orientačním běhu nebo chůzi</span></p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +24.0pt'>Votická cesta 2019 s Raiffeisenbank</span></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=BodyText21><span lang=CS xstyle='font-size:18.0pt;font-variant:normal !important;
 +text-transform:uppercase'></span></p>
 +
 +<p class=BodyText21><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt;font-variant:normal !important;
 +text-transform:uppercase'>Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance </span><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt;font-variant:normal !important;text-transform:
 +uppercase'>PENĚŽNICTVÍ</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:18.0pt'>Generální partner: Raiffeisenbank, a. s.</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Pořadatel:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>SOBSA - Spolek</span><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> organizátorů bankovních sportovních akcí ve
 +spolupráci s&nbsp;oddílem orientačního běhu Orientační sporty Písek. Závody
 +jsou p</span><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>ořádány současně se závody jihočeského
 +oblastního žebříčku.</span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:14.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Datum:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Sobota</span><b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> 28. září 2019 -</span></b><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'> start 00 oznámíme v pokynech</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Neděle<b> 29. září
 +2019</b> - start štafet oznámíme v pokynech</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Shromaždiště
 +závodu:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Informace o
 +shromaždišti sobotního závodu vám zašleme v&nbsp;pokynech 14 až 7 dní před
 +závodem. O místě startu nedělních štafet budete informováni v&nbsp;hotelu
 +Rychta v&nbsp;sobotu 28. 9. večer po vyhlášení výsledků.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='margin-top:5.0pt;text-autospace:none'><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Prezence:</span></i></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>  </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>V&nbsp;sobotu bude
 +probíhat na shromaždišti. Na prezenci obdržíte čip (pokud nemáte vlastní) a
 +stravenky na oběd. Osobní věci bude možné odložit v&nbsp;blízkosti prezence. Startovní
 +listinu Vám v&nbsp;týdnu před závodem zašleme s&nbsp;bližšími pokyny na email. </span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><span lang=CS
 +xstyle='font-size:16.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:16.0pt'>Ubytování:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='background:white'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Ubytování je zajištěno v&nbsp;Netolicích v&nbsp;hotelu Rychta a
 +v&nbsp;Penzionu Netolice. V&nbsp;obou zařízeních jsou pokoje včetně sociálního
 +zařízení, wifi, atd., s čímž se můžete seznámit na jejich webových stránkách.
 +Viz </span><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'><a
 +href="http://www.hotelrychta.com/">http://www.hotelrychta.com/</a> a <a
 +href="https://www.penzion-netolice.cz/">https://www.penzion-netolice.cz/</a>. Ubytování
 +je rezervováno již od pátku. V&nbsp;případě, že zájem o ubytování překročí
 +rezervovanou kapacitu obou míst, budou přednostně ubytováni zájemci, kteří
 +přijedou již v&nbsp;pátek. Obě ubytovací zařízení jsou v&nbsp;centru Netolic, velmi
 +blízko u sebe. Příjezd v&nbsp;pátek nejpozději do 22 hodin. Bližší informace
 +k&nbsp;ubytování obdržíte rovněž v&nbsp;pokynech.</span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:16.0pt'>Stravování:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='background:white'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Ubytovaní od pátku budou mít zajištěny snídaně v sobotu a v&nbsp;neděli
 +a večeři v&nbsp;sobotu. Páteční večeři si zajistí sami. Ubytovaní od soboty
 +sobotní večeři a nedělní snídani. </span><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>V&nbsp;obou
 +zařízeních je posledním jídlem nedělní snídaně, po níž se pokud možno společně
 +přemístíme na start štafet (</span><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt;
 +color:#222222'>Písecký závod bude mít shromaždiště u&nbsp;<a
 +href="https://en.mapy.cz/s/3wytf" target="_blank"><span xstyle='color:#1155CC'>Lesovny</span></a>).&nbsp;</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Bližší informace
 +týkající se stravování budou zaslány společně s&nbsp;pokyny. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Přihlášky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Přihlašování probíhá
 +elektronicky na adrese&nbsp;</span><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'><a
 +href="http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=12">http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=12</a></span><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Jeden člen může
 +přihlásit libovolný počet dalších členů. V&nbsp;případě dotazů či problémů s
 +přihlášením se prosím obraťte na Ondřeje Janečka na email <a
 +href="mailto:Ondrej.Janecek@seznam.cz">Ondrej.Janecek@seznam.cz</a>.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Uzávěrka přihlášek je
 +ve<b>&nbsp;čtvrtek 13. září 2019. </b></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2 xstyle='margin-top:6.0pt'><span lang=CS>Při zrušení
 +přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek <b><i>minimálně 30&nbsp;%
 +z&nbsp;ceny</i></b>. Záleží na tom, co se ještě podaří z&nbsp;objednaných
 +služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací.
 +Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z&nbsp;přihlášených nebude moci
 +zúčastnit z&nbsp;velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním
 +přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi)
 +přizpůsobí svému zdravotnímu stavu. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:16.0pt'>Doprava: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Z&nbsp;domova do
 +místa ubytování je individuální. Účastníci bez ubytování přijedou v&nbsp;sobotu
 +rovnou na shromaždiště. Z&nbsp;Netolic na shromaždiště sobotního závodu u
 +Prachatic je to asi 20 km, z&nbsp;Netolic na štafety do Písku asi 36 km. Po
 +skončení štafet návrat domů.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Účastnické
 +poplatky:</span></i></b></p>
 +
 +<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="98%"
 + xstyle='width:98.54%;margin-left:3.5pt;border-collapse:collapse'>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid;height:28.6pt'>
 +  <td width="42%" valign=top xstyle='width:42.42%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:14.0pt'></span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.82%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><i><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Platí pro ty, kteří <b>nejsou</b> členy OS</span></i></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.76%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><i><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Platí pro ty, kteří <b>jsou</b> členy OS</span></i></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width="42%" valign=top xstyle='width:42.42%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Dítě do 12 let
 +  včetně od pátku</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.82%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>900</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.76%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Zdarma</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width="42%" valign=top xstyle='width:42.42%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>13 let a starší od
 +  pátku</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.82%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>1 100</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.76%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Zdarma</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width="42%" valign=top xstyle='width:42.42%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Dítě do 12 let
 +  včetně od soboty</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.82%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>500</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.76%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Zdarma</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width="42%" valign=top xstyle='width:42.42%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>13 let a starší od
 +  soboty</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.82%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>700</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.76%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Zdarma</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width="42%" valign=top xstyle='width:42.42%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Dítě do 12 let
 +  včetně bez ubytování  a stravování</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.82%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>70</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.76%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Zdarma</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width="42%" valign=top xstyle='width:42.42%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>13 let a starší bez
 +  ubytování a stravování</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.82%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>100</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="28%" valign=top xstyle='width:28.76%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Zdarma</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 +</table>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:14.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Pro děti do 12 let,
 +které se přihlásí do kategorie M/Ž, se zvýší účastnický poplatek o 30 Kč. V&nbsp;ceně
 +je zahrnuto startovné, snídaně, večeře a případné půjčení čipu. Platbu uhraďte
 +podle instrukcí v&nbsp;elektronické přihlášce na účet SOBSA 4001639031/0100.</span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Příspěvek pro členy
 +Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví se vztahuje i na
 +manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. U studentů do 26 let. Členství
 +je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o
 +členství. Protože odboráři startují zdarma, musejí v&nbsp;přihlášce jasně uvést
 +datum příjezdu (pátek/sobota). </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Mapa:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>O názvu map a jejich
 +měřítku budete informováni v&nbsp;pokynech. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Kategorie a
 +jejich hodnocení:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>MA - </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v
 +minulosti byli registrovanými závodníky, anebo &quot;amatérů&quot; s dobrou
 +kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní
 +kategorii H 45.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>MB - </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>méně náročná trať pro muže, rekreační
 +orientační běžce až chodce, případně <br>
 +v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo
 +dvojice <br>
 +M&nbsp;+&nbsp;Ž nebo M&nbsp;+&nbsp;dítě starší 10&nbsp;let. Start dvojice mužů
 +není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>ŽA - </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA.
 +Náročnost odpovídá kategorii D 45.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Soutěž v kategoriích
 +A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků
 +(závodnic). V&nbsp;opačném případě bude sloučena kategorie A s&nbsp;kategorií B
 +a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>ŽB - </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB.
 +Startují jednotlivci nebo dvojice <br>
 +Ž&nbsp;+&nbsp;Ž nebo Ž&nbsp;+&nbsp;dítě starší 10&nbsp;let. Náročnost odpovídá
 +výkonnostní kategorii D 55.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>N1 - </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu
 +na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by
 +mělo být schopno ujít v terénu asi 3&nbsp;km + asi 1 km na start.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>N2</span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> <b>- </b>náborová trať pro začátečníky, kteří
 +však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují
 +jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít
 +v terénu asi 4&nbsp;km. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Náborové tratě jsou
 +také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy
 +přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk
 +závodníků, počínaje ročníkem narození 1989. Ve dvojici se bere v úvahu věk
 +staršího.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Technické
 +podmínky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Závod se uskuteční
 +podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v&nbsp;označení
 +průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává
 +20&nbsp;minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V
 +kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou
 +kontrolu se připočítává 10&nbsp;minut a závodníci rovněž nebudou
 +diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně
 +označili alespoň polovinu kontrol. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Výbava:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Čipy</span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> - Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci, pokud
 +nemáte vlastní. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v&nbsp;přihlášce.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Buzoly</span></i></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme
 +zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Ceny:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Drobné upomínkové
 +ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen
 +proběhne po večeři v&nbsp;hotelu Rychta v Netolicích. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:14.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Pojištění
 +účastníků:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Sportovní akce není
 +hromadně pojištěna. Pojištěni pro případ úrazu jsou jen účastníci,
 +registrovanív Českém svazu orientačních sportů. Ostatním účastníkům
 +doporučujeme uzavřít pro případ úrazu individuální pojistku. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Další organizační
 +pokyny:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Obdrží všichni
 +přihlášení nejpozději týden před závodem a při prezenci. Případné další
 +informace o akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka (o závodě a přihláškách večer
 +na 731&nbsp;627&nbsp;019) nebo u Rudy Vaigla (o ubytování  a stravování na 604&nbsp;151&nbsp;789).
 +Sledujte také stránky SOBSA na adrese </span><span lang=CS xstyle='font-size:
 +14.0pt'><a href="http://www.sobsa.cz/">www.sobsa.cz</a>.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:16.0pt'>Hlavní
 +funkcionáři:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Předseda
 +organizačního výboru:</span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Jaromír
 +Sladkovský</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Místopředseda
 +organizačního výboru:</span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Ondřej
 +Janeček</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>On line přihlášky:</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Bedřich Štěpánek</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Ubytování a
 +stravování</span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Ruda Vaigl</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Slavnostní
 +ceremoniál</span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Tomáš Jandera</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Zpracování
 +výsledků: </span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Radovan Beneš ml.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Prezence</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Libuše Pláničková, Markéta Janderová       </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Závod štafet: </span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Jan a Magdalena Randíkovi</span></p>
 +
</html> </html>