Votická cesta

s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVII. rocník

ROZPIS XXXVII. ročníku závodu
v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2019 s Raiffeisenbank

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ

Generální partner: Raiffeisenbank, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu Orientační sporty Písek. Závody jsou pořádány současně se závody jihočeského oblastního žebříčku.

Datum:

Sobota 28. září 2019 - start 00 oznámíme v pokynech

Neděle 29. září 2019 - start štafet oznámíme v pokynech

Shromaždiště závodu:

Informace o shromaždišti sobotního závodu vám zašleme v pokynech 14 až 7 dní před závodem. O místě startu nedělních štafet budete informováni v hotelu Rychta v sobotu 28. 9. večer po vyhlášení výsledků.

Prezence: 

V sobotu bude probíhat na shromaždišti. Na prezenci obdržíte čip (pokud nemáte vlastní) a stravenky na oběd. Osobní věci bude možné odložit v blízkosti prezence. Startovní listinu Vám v týdnu před závodem zašleme s bližšími pokyny na email.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v Netolicích v hotelu Rychta a v Penzionu Netolice. V obou zařízeních jsou pokoje včetně sociálního zařízení, wifi, atd., s čímž se můžete seznámit na jejich webových stránkách. Viz http://www.hotelrychta.com/ a https://www.penzion-netolice.cz/. Ubytování je rezervováno již od pátku. V případě, že zájem o ubytování překročí rezervovanou kapacitu obou míst, budou přednostně ubytováni zájemci, kteří přijedou již v pátek. Obě ubytovací zařízení jsou v centru Netolic, velmi blízko u sebe. Příjezd v pátek nejpozději do 22 hodin. Bližší informace k ubytování obdržíte rovněž v pokynech.

Stravování:

Ubytovaní od pátku budou mít zajištěny snídaně v sobotu a v neděli a večeři v sobotu. Páteční večeři si zajistí sami. Ubytovaní od soboty sobotní večeři a nedělní snídani. V obou zařízeních je posledním jídlem nedělní snídaně, po níž se pokud možno společně přemístíme na start štafet (Písecký závod bude mít shromaždiště u Lesovny). 

Bližší informace týkající se stravování budou zaslány společně s pokyny.

Přihlášky:

Přihlašování probíhá elektronicky na adrese http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=12.

Jeden člen může přihlásit libovolný počet dalších členů. V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Ondřeje Janečka na email Ondrej.Janecek@seznam.cz.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 13. září 2019.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Doprava:

Z domova do místa ubytování je individuální. Účastníci bez ubytování přijedou v sobotu rovnou na shromaždiště. Z Netolic na shromaždiště sobotního závodu u Prachatic je to asi 20 km, z Netolic na štafety do Písku asi 36 km. Po skončení štafet návrat domů.

Účastnické poplatky:

Platí pro ty, kteří nejsou členy OS

Platí pro ty, kteří jsou členy OS

Dítě do 12 let včetně od pátku

900

Zdarma

13 let a starší od pátku

1 100

Zdarma

Dítě do 12 let včetně od soboty

500

Zdarma

13 let a starší od soboty

700

Zdarma

Dítě do 12 let včetně bez ubytování  a stravování

70

Zdarma

13 let a starší bez ubytování a stravování

100

Zdarma

Pro děti do 12 let, které se přihlásí do kategorie M/Ž, se zvýší účastnický poplatek o 30 Kč. V ceně je zahrnuto startovné, snídaně, večeře a případné půjčení čipu. Platbu uhraďte podle instrukcí v elektronické přihlášce na účet SOBSA 4001639031/0100.

Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. U studentů do 26 let. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství. Protože odboráři startují zdarma, musejí v přihlášce jasně uvést datum příjezdu (pátek/sobota).

Mapa:

O názvu map a jejich měřítku budete informováni v pokynech.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1989. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Výbava:

Čipy - Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci, pokud nemáte vlastní. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce.

Buzoly: Pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po večeři v hotelu Rychta v Netolicích.

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Pojištěni pro případ úrazu jsou jen účastníci, registrovanív Českém svazu orientačních sportů. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít pro případ úrazu individuální pojistku.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení nejpozději týden před závodem a při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka (o závodě a přihláškách večer na 731 627 019) nebo u Rudy Vaigla (o ubytování  a stravování na 604 151 789). Sledujte také stránky SOBSA na adrese www.sobsa.cz.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Místopředseda organizačního výboru: Ondřej Janeček

On line přihlášky: Bedřich Štěpánek

Ubytování a stravování: Ruda Vaigl

Slavnostní ceremoniál: Tomáš Jandera

Zpracování výsledků: Radovan Beneš ml.

Prezence: Libuše Pláničková, Markéta Janderová      

Závod štafet: Jan a Magdalena Randíkovi