Správným směrem s Vitalitas-XIV. ročník

současně přebor OS PP v orientačním běhu nebo chůzi,

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s Vitalitas

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance peněžnictví a pojišťovnictví

Závod o nejlepšího orientačního běžce - člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Hlavní partner:                 Vitalitas pojišťovna, a.s.

Další partneři:                    INSCOM, s.r.o. – pojištění pohledávek, člen ICBA

Pořádající subjekt:  Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí (SOBSA)

Spolupořadatel:               OB Říčany, z.s., současně se závody mistrovství oblasti na klasické trati

Typ závodu:               Klasická trať, s prvky krátké trati a specifiky jednotlivých kategorií

Závodní kategorie:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H55.

ŽA - náročnější trať pro ženy, obdobné, viz. podmínky kategorie MA. Náročnost odpovídá cca kategorii D45.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii D55.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km. Náročnost odpovídá cca kategorii HD14.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start (HD10).

Závod se uskuteční s měřením času u všech kategorií, a podle pravidel orientačního běhu s následujícími výjimkami:

-  kategorie MA, MB, ŽA, ŽB: přepočet výsledných časů věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků počínaje věkem 30 let. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího;

- závod v kategoriích MA, ŽA bude vypsán pouze při účasti min. 3 závodníků/závodnic. V opačném případě budou kategorie sloučeny do MB, resp ŽB a náročnost takovéto kategorie bude odpovídat kategorii B; ženy mají právo startovat i v mužských kategoriích;

- v kategoriích MB, ŽB se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítá 20 minut a závodník není diskvalifikován;

- v kategoriích N1, N2 se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítává 10 minut. Pokud závodníci najdou a správně označí alespoň polovinu kontrol, rovněž nebudou diskvalifikováni;

- závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Dítěti i dospělému bude umožněn start buď „na krabičku“ (v libovolném čase), nebo v celou minutu při zapsání do listiny na Startu. V obou případech jen do uzavření startu.

datum:                        sobota 25.5.2019

místo konání:           Mnichovice, okres Praha-východ

centrum:                               bude upřesněno v Pokynech

přihlášky:                   elektronicky na http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=11

uzávěrka:                            termín do 17.5.2019 23:59h

(odkaz najdete rovněž na www.sobsa.cz nebo v ORIS); Závodník může přihlásit i další závodníky jen

s jejich souhlasem.

Přihlášky po termínu jen výjimečně, na e-mail Ondrej.Janecek@seznam.cz, a za startovné zvýšené o

50%. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Uveďte jméno, kategorii

kterou chcete běžet (příp. registrační číslo a číslo svého SI čipu, nebo požadavek na jeho zapůjčení).

Dále zájem o stravné (dětská/dospělá porce) a pokud máte zaměstnavatele v bankovnictví /

pojišťovnictví i jeho jméno. V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Ondru

Janečka na tel: 731 627 019.

oris stránky závodu:       https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5178

(pokud nepoužijete odkaz, nezapomeňte vybrat v ORIS „všechny závody“)

vklady:     startovné:         v termínu N1, N2: 110 Kč; ostatní kategorie 150 Kč (pokud běží dvojice, platí

se startovné za hlídku, která obdrží jen 1 mapu)

                   stravné: dětská porce 110,- Kč; dospělá porce 125,- Kč

                   zapůjčení:         SI čipu 20,- Kč (v případě ztráty bude vyžadována náhrada 800,- Kč);

                                      členové OS: startovné, stravné i zapůjčení:  0,- Kč

V ceně je zahrnuto startovné vč. režie a oběd (polévka a hlavní jídlo). Platbu uhraďte na účet SOBSA číslo:  4001639031/0100 s variabilním symbolem z přihlašovacího systému, ideálně se jménem přihlašovatele ve zprávě. Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS) se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Při zrušení přihlášky po termínu je stornovací poplatek min. 40 % z celkového vkladu. Při neúčasti bez předchozí omluvy se vklad nevrací. O snížení stornovacího poplatku může rozhodnout ředitel závodu na základě písemné/e-mailové žádosti + v závislosti na možnostech storna vůči 3. stranám a důvodech (vážné zdravotní a rodinné).

prezentace:               v centru od 10:00 hodin, samostatně u transparentu/ve stanu SOBSA (nikoliv

u spolupořadatelů). Obdržíte čip (pokud nemáte vlastní) a stravenky na oběd. Osobní věci bude

možné odložit v blízkosti prezentace. Čas příjezdu můžete přizpůsobit času ve startovce.

pokyny a startovka:        v týdnu před závodem: v ORIS; + Pokyny budou odeslány na e-mail uvedený v přihlášce; obojí též v tištěné podobě k nahlédnutí na prezentaci.

Doprava autem:

Z Prahy se do Mnichovic dostanete autem nejlépe po dálnici D1, ze které odbočíte na exitu 21. Po odbočení se budete držet vpravo, a jakmile to půjde (cca 500 metrů) odbočíte doprava. Dojedete na křižovatku, kde odbočíte doleva na „Hlavní“ ulici. Po té pojedete cca 1,4km, přejedete dálnici D1 a budete se 3,1km vracet souběžně s dálnicí až do Mnichovic. Zde by již měla být vyznačena cesta do centra závodu. Počítejte s možným poplatkem cca 30 Kč za auto.

hromadná doprava:

Nejlepší volbou je zřejmě vlak. Z Prahy hlavního nádraží vyjedete v 8:05 a v Mnichovicích budete podle jízdního řádu v 8:44 hodin. Další odjezdy z hl. nádraží: 8:35, 9:05, 9:35, … . Vzdálenost železniční zastávky Mnichovice od Centra závodu bude jasná až se zveřejněnými Pokyny, nyní odhadujeme na 2,5 km.

Stravování:

Oběd je zajištěn v restauraci Na Statku, ve 12 km vzdálených Jevanech, kde se postupně sejdeme po konci závodu. Doporučujeme cestu přes Struhařov. Obědy se vydávají proti stravenkám, které obdržíte na prezenci.

Adresa:                        Restaurace Na Statku, Náměstí 327, Jevany;     GPS: 49.970983N, 14.810596E.

výbava:

SI-čipy: obdržíte při prezenci. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce. Pokud pořadatel zajišťuje SIAC (bezkontaktní) čipy, stanoví půjčovné úměrně nákladům na jejich zajištění.

Buzoly: pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Mapník: (plastové desky formátu A4 na ochranu mapy v případě mokrého počasí) najdete určitě doma, stejně tak širší izolepu aby jste si vyrobili Popisovník (obal a držák na popisy kontrol).

Oblečení ani obutí není pořadatelem omezeno, ten doporučuje sportovní nesmekavé boty a zakrytí dolních i horních končetin.

občerstvení:              obvykle voda se šťávou v cíli, někdy i na trati; stánky v centru závodu.

první pomoc:            v centru závodů u spolupořádajícího oddílu.

další služby:              úschovna, v nejhorším i dětí (na vaše rizikoJ), atd. po dohodě na Prezentaci.

vyhlášení a ceny:

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v restauraci po obědě. Nejlepší z každé kategorie obdrží drobné upomínkové ceny formou švédského stolu. Vyhlašování proběhne v pořadí ŽA, MA, ŽB, MB, N2, N1.  Ve všech kategoriích budou současně předány ceny nejlepším odborářům.

 

protesty k závodu:          písemně zástupci ředitele, s vkladem 100 Kč během závodu nebo do 5 dnů na e-mail: Ondrej.Janecek@seznam.cz .

další informace o akci:

Sledujte stránky SOBSA a tohoto závodu v ORIS. Další případné informace nad rámec Rozpisu a Pokynů k akci si můžete vyžádat u Tomáše Jandery,  janderat@seznam.cz, tel: 724 021 520.

Upozornění:             

- účastníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení akce; náročnost výkonu při závodě (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu;

- celá akce není hromadně pojištěna. Účastníci závodu, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu;

- přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS (včetně jména zaměstnavatele) a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webech závodů a v informačním systému ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/ ;

- v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku;

- dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atd.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Hlavní organizátoři:               

Tomáš Jandera: ředitel závodu, slavnostní ceremoniál, stravování

Ondřej Janeček: zástupce ředitele závodu, kontakt se spolupořádajícím oddílem

Rudolf Vaigl: tajemník závodu, prezentace, marketing, úschovna

Radovan Beneš: zpracování výsledků

Bedřich Štěpánek: přihlašovací systém

Ilona Setničková: příprava cen pro vítěze, statistika účastníků

Petr Freiberg - Flash Studio: Bulletin Cover

Realizační tým: Filip Beneš, Markéta Janderová, Líba Pláničková