Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2019:squash:start [2019/01/07 17:11]
jbe vytvořeno
2019:squash:start [2019/03/07 09:32] (aktuální)
jbe
Řádek 2: Řádek 2:
===== pro začátečníky i pokročilé ===== ===== pro začátečníky i pokročilé =====
-Rozpis akce ještě není zveřejněn. V případě dotazů nás **[[:kontakt|kontaktujte]]**.+  * **[[https://goo.gl/forms/7tbQAg7ENJL5wPh82|Přihláška (online)]]**\\ (do 31. března)  
<html> <html>
 +
 +<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'></span></p>
 +
 +<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=0
 + xstyle='width:506.5pt;margin-left:-.45pt;background:white;border-collapse:collapse'>
 + <tr xstyle='height:20.1pt'>
 +  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:20.1pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:3.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
 +  105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>Datum:</span></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:20.1pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height:
 +  105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>Pátek 5. 4. 2019, od 17:30 do 20:30</span></b></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='height:51.05pt'>
 +  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.05pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -106.35pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>Místo:</span></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.05pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height:
 +  105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>SquashBowling Centrum</span></b><span lang=EN-GB
 +  xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>, K Horkám 2284/1,
 +  Praha 4 – Chodov</span></p>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height:
 +  105%'><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>Viz <b></b></span><a
 +  href="http://www.sbcentrum.cz/" target="_blank"><b><span lang=EN-GB
 +  xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#FC6722'>http://www.sbcentrum.cz</span></b></a><span
 +  lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'></span></p>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height:
 +  105%'><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>K&nbsp;dispozici
 +  bude&nbsp;<b>6 kurt&#367;</b>.<b></b></span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='height:30.95pt'>
 +  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:30.95pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -106.35pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>Ú&#269;astníci:</span></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:30.95pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;text-align:justify;line-height:
 +  105%'><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>Rekrea&#269;ní
 +  hrá&#269;i.</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='height:32.65pt'>
 +  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -106.35pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>Kategorie:</span></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -8.5pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-size:12.0pt;
 +  line-height:105%;font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>1.</span></b><span
 +  lang=EN-GB xstyle='font-size:7.0pt;line-height:105%;font-family:"Times New Roman",serif;
 +  color:#003399'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang=EN-GB xstyle='font-size:
 +  12.0pt;line-height:105%;font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>„už
 +  jsem to hrál/a víc jak 10x“</span></b></p>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -8.5pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>2.</span></b><span lang=EN-GB xstyle='font-size:7.0pt;
 +  line-height:105%;font-family:"Times New Roman",serif;color:#003399'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span
 +  lang=EN-GB xstyle='font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>„se squashem za&#269;ínám“</span></b></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='height:32.65pt'>
 +  <td width=138 valign=top xstyle='width:103.8pt;border:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:110.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -106.35pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-family:"Helvetica",sans-serif;
 +  color:#003399'>P&#345;ihlášky:</span></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=537 valign=top xstyle='width:402.7pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid #D9D9D9 1.0pt;border-right:solid #D9D9D9 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:32.65pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -8.5pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-size:12.0pt;
 +  line-height:105%;font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>P&#345;ihlášujte
 +  se nejpozd&#283;ji do ned&#283;le 31. 3.&nbsp;2019 vypln&#283;ním <a href="https://goo.gl/forms/7tbQAg7ENJL5wPh82">webového
 +  formulá&#345;e.</a></span></b></p>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
 +  0cm;margin-left:17.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:
 +  -8.5pt;line-height:105%'><b><span lang=EN-GB xstyle='font-size:12.0pt;
 +  line-height:105%;font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'>Po&#345;adatel
 +  si vyhrazuje právo ukon&#269;it p&#345;íjem p&#345;ihlášek i p&#345;ed tímto
 +  termínem, pokud po&#269;et došlých p&#345;ihlášek dosáhne maximáln&#283;
 +  únosného po&#269;tu (24 ú&#269;astník&#367;). Pro p&#345;ípadné bližší
 +  informace a dotazy uvádíme kontaktní tel: 602 369 004.</span></b></p>
 +  </td>
 + </tr>
 +</table>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='background:white'><span xstyle='font-size:12.0pt;
 +font-family:"Helvetica",sans-serif;color:#003399'></span></p>
 +
</html> </html>
 +Hrací systém: Předpokládáme hru ve skupinách a dále vylučovacím pavoukem. Systém bude
 +upřesněn podle počtu přihlášek. Zásadou je, aby si všichni dostatečně zahráli.
 +
 +Hrací řád: Dle platných pravidel squashe. Detailní znalost není podmínkou, v případě
 +potřeby budou účastníci poučeni na místě.
 +
 +Rozhodčí: Hráči se sami dohodnou.
 +
 +Techn. podmínky: Nutnost vlastních raket i míčků. Volba míčku záleží na domluvě hráčů.
 +Rakety a míčky se dají zapůjčit případně zakoupit přímo na místě.
 +Je vhodné při zápasech používat ochranné brýle. Samozřejmostí by měla být vhodná obuv nezanechávající černé stopy.
 +
 +Doprava: Autem – parkování přímo na místě. MHD ze stanice Opatov (metro C) a dále autobusy číslo: 122, 154, 177, 181 do zastávky Donovalská.
 +
 +Občerstvení: pořadatel nezajišťuje.
 +Je k dispozici restaurace přímo ve sportovním centru.
 +Po skončení sportovní části se zájemci přesunou do restaurace, kde budou moci vše pořádně rozebrat a třeba si spravit chuť.:)
 +
 +Přihlášky: Přihlašujte se nejpozději do neděle 31. 3. 2018 vyplněním [[https://goo.gl/forms/7tbQAg7ENJL5wPh82|tohoto formuláře]].
 +Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek i před tímto termínem, pokud počet došlých přihlášek dosáhne maximálně únosného počtu (24 účastníků). Pro případné bližší informace a dotazy uvádíme
 +kontaktní tel: 602 369 004.
 +
 +Těšíme se na Vaši účast, a s přihláškou neváhejte.
 +
 +PS: Přihláška bude evidována jako platná po uhrazení startovného 150 Kč /účastník:
 +👍Platbu prosím uhraďte předem na účet 155988826/0600 do 4 dnů po odeslání této přihlášky👍.
 +Do poznámky uveďte své jméno.
 +Členové Odborového svazu PP s potvrzením o členství startovné neplatí.