Rozdíly

Zde mŇĮŇĺete vidńõt rozd√≠ly mezi vybranou verz√≠ a aktu√°ln√≠ verz√≠ dan√© str√°nky.

2019:borovany:start [2019/01/07 17:11]
jbe vytvoŇôeno
2019:borovany:start [2019/03/13 15:18] (aktuální)
jbe
Ňė√°dek 1: Ňė√°dek 1:
-====== Na kole nebo pńõŇ°ky  Jihońćesk√Ĺm krajem cykloturistika, turistika ======¬†+====== Na kole nebo pńõŇ°ky  Jihońćesk√Ĺm krajem ======¬†
-=====  =====+=====  cykloturistika, turistika =====
-Rozpis akce jeŇ°tńõ nen√≠ zveŇôejnńõn. V pŇô√≠padńõ dotazŇĮ n√°s **[[:kontakt|kontaktujte]]**.+{{template>:rp-list|yy=19|id=borovany}}
<html> <html>
 +
 +<p class=Titul align=left style='text-align:left;border:none'><span
 +xstyle='font-size:20.0pt'>Okol√≠m Borovan na kolech nebo p&#283;Ň°ky </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Po&#345;adatel:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>SOBSA
 +- Spolek organiz√°tor&#367; bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠. </span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>√ö&#269;astn√≠ci:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Zam&#283;stnanci bank a
 +pojiŇ°&#357;oven a jejich rodiny. Sportovn√≠ akce je organizov√°na jako
 +otev&#345;en√°, tj. mohou se j√≠ z√ļ&#269;astnit i ostatn√≠ z√°jemci.¬† Podm√≠nkou
 +√ļ&#269;asti je √ļpln√© vypln&#283;n√≠ formul√°&#345;e p&#345;ihl√°Ň°ky, √ļhrada
 +poplatku a odesl√°n√≠ p&#345;ihl√°Ň°ky do stanoven√©ho term√≠nu. </p>
 +
 +<p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></p>
 +
 +<p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></p>
 +
 +<p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Term√≠n: 2. - 5. 5. 2019</span></i></p>
 +
 +<p class=Zkladntext22 xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt;
 +font-weight:normal'>P&#345;√≠jezd √ļ&#269;astn√≠k&#367; ve &#269;tvrtek 2. 5. 2019.
 +Ubytov√°n√≠ moŇĺn√© od 15 ti hodin.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>M√≠sto kon√°n√≠:</span></i></b></p>
 +
 +<h3><span xstyle='font-size:12.0pt;font-weight:normal;font-style:normal'>Borovansk√Ĺ
 +ml√Ĺn, Borovany, okres &#268;esk√© Bud&#283;jovice.</span></h3>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Sou&#345;adnice ubytov√°n√≠ -
 +GPS: N 48.8833333N, E 14.6255650E</span></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Sportovn√≠ aktivity:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>P&#345;ednostn&#283; <b>cykloturistika,
 +</b>dopl&#328;kov&#283;<b> turistika</b>. Na kaŇĺd√Ĺ den bude pro cyklisty
 +p&#345;ipravena spole&#269;n√° trasa. P&#345;esn√Ĺ popis tras v&#269;etn&#283;
 +barevn√Ĺch kopi√≠ map obdrŇĺ√≠ √ļ&#269;astn√≠ci na m√≠st&#283;. Borovany leŇĺ√≠ cca sedmn√°ct
 +kilometr&#367; jihov√Ĺchodn&#283; od &#268;esk√Ĺch Bud&#283;jovic a asi osm
 +kilometr&#367; severn&#283; od m&#283;sta Trhov√© Sviny, tedy na rozhran√≠
 +T&#345;ebo&#328;ska a Novohradsk√Ĺch hor. Oblast nab√≠z√≠ kr√°su
 +t&#345;ebo&#328;sk√Ĺch rybn√≠k&#367; a mnoŇĺstv√≠ kulturn√≠ch a technick√Ĺch pam√°tek.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Spole&#269;n√© cyklo v√Ĺlety
 +n√°s zavedou na zn√°m√° m√≠sta jiho&#269;esk√©ho kraje jako nap&#345;√≠klad: Zlat√°
 +Koruna, D√≠v&#269;√≠ K√°men, Trocnov a T&#345;ebo&#328;. Pod√≠v√°me se ale i na
 +z&#345;√≠ceninu hradu MaŇ°kovec, na technickou pam√°tku Plavsk√© rechle a dalŇ°√≠
 +zaj√≠mav√° m√≠sta.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>P&#283;Ň°√≠ turist√© si
 +sv&#367;j program organizuj√≠ sami.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'><b><i></i></b></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'><b><i>Doprava:</i></b></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Do/z m√≠sta kon√°n√≠ akce individu√°ln√≠.</p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>NejbliŇĺŇ°√≠ vlakov√© n√°draŇĺ√≠ je
 +p&#345;√≠mo v&nbsp;Borovanech. </p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'>Borovansk√Ĺ ml√Ĺn leŇĺ√≠ na
 +b&#345;ehu &#345;eky Stropnice cca 3 km od vlakov√©ho n√°draŇĺ√≠.</p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Ubytov√°n√≠:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>&#268;ek√° n√°s ubytov√°n√≠
 +v&nbsp;netypick√Ĺch dvou-, t&#345;√≠-, a &#269;ty&#345;l&#367;Ňĺkov√Ĺch pokoj√≠ch s&nbsp;p&#345;√≠sluŇ°enstv√≠m.
 +K&nbsp;dispozici bude wellness v&#269;etn&#283; sauny a d&#283;tsk√©
 +h&#345;iŇ°t&#283;.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>V&nbsp;den p&#345;√≠jezdu 2. 5
 +.2019 je moŇĺn√© ubytov√°n√≠ od 15 t√© hodiny. V&nbsp;den odjezdu 5. 5. 2019 je
 +nutn√© ubytov√°n√≠ uvolnit do 10 ti hodin, pokud se na m√≠st&#283; nedohodneme
 +jinak. </span></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<p class=Zkladntext21 xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Stravov√°n√≠:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>V&nbsp;rozsahu polopenze (3x sn√≠dan&#283;,
 +3x ve&#269;e&#345;e). Spole&#269;n√© stravov√°n√≠ za&#269;√≠n√° ve&nbsp;&#269;tvrtek
 +ve&#269;e&#345;√≠, kter√° bude vyd√°v√°na v&nbsp;dob&#283; 18.00-20.30hod. Spole&#269;n√©
 +stravov√°n√≠ kon&#269;√≠ ned&#283;ln√≠ sn√≠dan√≠. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Hospod√°&#345;sk√© podm√≠nky: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Za
 +veŇ°ker√© poskytnut√© sluŇĺby stanov√≠ po&#345;adatel√© n√°sleduj√≠c√≠ poplatky:</span></p>
 +
 +<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
 + xstyle='border-collapse:collapse'>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid;height:26.15pt'>
 +  <td width=32 valign=top xstyle='width:24.25pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  </td>
 +  <td width=261 xstyle='width:195.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
 +  none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>varianta</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=84 xstyle='width:62.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
 +  none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>A</span></b></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>K&#269;/os.</span></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=75 xstyle='width:55.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
 +  none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='margin-right:-15.8pt;text-align:center'><b><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>B</span></b></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='margin-right:-15.8pt;text-align:center'><b><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>K&#269;/os.</span></b></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid;height:26.15pt'>
 +  <td width=32 xstyle='width:24.25pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +  none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>1</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=261 xstyle='width:195.7pt;border-top:none;border-left:none;
 +  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dosp&#283;l√°
 +  osoba</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=84 xstyle='width:62.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>2600,-</span></p>
 +  <p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  </td>
 +  <td width=75 xstyle='width:55.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
 +  height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>2&nbsp;300,-</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid;height:26.15pt'>
 +  <td width=32 xstyle='width:24.25pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +  none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>2</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=261 xstyle='width:195.7pt;border-top:none;border-left:none;
 +  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>D√≠t&#283;
 +  3 ‚Äď 10let </span></p>
 +  </td>
 +  <td width=84 xstyle='width:62.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>1600,-</span></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  </td>
 +  <td width=75 xstyle='width:55.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
 +  height:26.15pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>1&nbsp;300,-</span></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 +</table>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'>D&#283;ti do 3let bez n√°roku na
 +l&#367;Ňĺko a stravu maj√≠ pobyt zdarma.</p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><u><span xstyle='font-size:12.0pt'>Sloupec A - z√°kladn√≠
 +√ļ&#269;astnick√Ĺ poplatek;</span></u></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><u><span xstyle='font-size:12.0pt'>sloupec B plat√≠ pro
 +&#269;leny Odborov√©ho svazu pracovn√≠k&#367; pen&#283;Ňĺnictv√≠¬†
 +pojiŇ°&#357;ovnictv√≠ (OSPP) a jejich rodinn√© p&#345;√≠sluŇ°n√≠ky.</span></u></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><u><span xstyle='font-size:12.0pt'><span xstyle='text-decoration:
 + none'></span></span></u></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><u><span xstyle='font-size:12.0pt'>&#268;lenstv√≠
 +v&nbsp;OSPP je nutn√© doloŇĺit p&#345;i prezenci &#269;lensk√Ĺm pr&#367;kazem nebo
 +¬†potvrzen√≠m ¬†z√°kladn√≠ odborov√© organizace. Potvrzen√≠ je moŇĺn√© zaslat
 +spole&#269;n&#283; s&nbsp;p&#345;ihl√°Ň°kou na n√≠Ňĺe uvedenou e-mailovou adresu. Sn√≠Ňĺen√Ĺ
 +poplatek plat√≠ pro &#269;leny OSPP a jejich rodinn√© p&#345;√≠sluŇ°n√≠ky ( manŇĺel,
 +manŇĺelka, d√≠t&#283;, pokud nen√≠ v√Ĺd&#283;le&#269;n&#283; &#269;inn√© ).</span></u></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><u><span xstyle='font-size:12.0pt'>¬†</span></u></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><u><span xstyle='font-size:12.0pt'>Poplatek uhra&#271;te </span></u></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>ve prosp&#283;ch √ļ&#269;tu <b>4001639031/0100</b>. <i><u>Datum
 +platby a &#269;√≠slo √ļ&#269;tu pl√°tce uve&#271;te v&nbsp;p&#345;ihl√°Ň°ce.</u></i>
 +Variabiln√≠ symbol je osmim√≠stn√Ĺ. Pro tuto akci je to <b>201907xx</b> ¬†Na&nbsp;dalŇ°√≠ch
 +dvou m√≠stech uve&#271;te, za kolik osob byla platba pouk√°z√°na. Nap&#345;.
 +&#269;ty&#345;&#269;lenn√° rodina uvede 20190704.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>PojiŇ°t&#283;n√≠ √ļ&#269;astn√≠k&#367;:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Sportovn√≠ akce nen√≠
 +hromadn&#283; pojiŇ°t&#283;na. √ö&#269;astn√≠k&#367;m doporu&#269;ujeme
 +uzav&#345;√≠t individu√°ln√≠ pojistku pro p&#345;√≠pad √ļrazu.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>√ö&#269;astn√≠ci odpov√≠daj√≠ za
 +bezpe&#269;nost svoji, sv√Ĺch d&#283;t√≠ a uŇĺ√≠v√°n√≠ pot&#345;ebn√©ho vybaven√≠
 +(p&#345;ilba) a tak√© za znalost a dodrŇĺov√°n√≠ silni&#269;n√≠ch p&#345;edpis&#367;
 +pro cyklisty. Organiz√°to&#345;i neodpov√≠daj√≠ za Ň°kody zp&#367;soben√©
 +√ļ&#269;astn√≠ky ani za Ň°kody zp&#367;soben√© √ļ&#269;astn√≠k&#367;m akce.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>P&#345;ihl√°Ň°ky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Zas√≠lejte v√Ĺhradn&#283; elektronickou
 +poŇ°tou na e-mail: </span><a href="mailto:Iveta.Junglingova@seznam.cz"><b><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Iveta.Junglingova@seznam.cz</span></b></a><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:12.0pt'>P&#345;ed odesl√°n√≠m
 +p&#345;ihl√°Ň°ky a platby si pros√≠m ov&#283;&#345;te, zda je kapacita ubytov√°n√≠
 +jeŇ°t&#283; voln√° ‚Äď ide√°ln&#283; ve ve&#269;ern√≠ch hodin√°ch.</span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'><br>
 +<b>Uz√°v&#283;rka p&#345;ihl√°Ň°ek je v p√°tek 18. 4. 2019. </b>Kapacita je omezena
 +po&#269;tem 40 m√≠st. Proto odesl√°n√≠ p&#345;ihl√°Ň°ky zbyte&#269;n&#283;
 +neodkl√°dejte. Po&#345;adatel√© p&#345;ihl√©dnou k&nbsp;&#269;asov√©mu po&#345;ad√≠
 +doŇ°l√Ĺch p&#345;ihl√°Ň°ek. √ö&#269;astn√≠ci odesl√°n√≠m p&#345;ihl√°Ň°ky potvrzuj√≠, Ňĺe
 +je jim zn√°m jejich zdravotn√≠ stav, a Ňĺe se akce √ļ&#269;astn√≠ na vlastn√≠
 +nebezpe&#269;√≠ a vlastn√≠ rizika.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>V&nbsp;p&#345;ihl√°Ň°ce uve&#271;te
 +vŇ°echny poŇĺadovan√© √ļdaje.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>ZruŇ°en√≠
 +p&#345;ihl√°Ň°ky a stornovac√≠ poplatky:</span></i></b><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'> </span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText><span xstyle='font-size:12.0pt'>Do 18. 4. 2019 lze
 +p&#345;ihl√°Ň°ku zruŇ°it bez stornovac√≠ch poplatk&#367;. Vr√°cen√≠ poplatku je
 +spojeno pouze s&nbsp;manipula&#269;n√≠m poplatkem 30,-K&#269;. P&#345;i
 +pozd&#283;jŇ°√≠m zruŇ°en√≠ p&#345;ihl√°Ň°ky bude kaŇĺd√Ĺ p&#345;√≠pad posuzov√°n
 +individu√°ln&#283; s&nbsp;ohledem na stornovac√≠ podm√≠nky ubytovatele. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'></p>
 +
 +<h2 xstyle='margin-top:0cm;text-align:justify'></h2>
 +
 +<h2 xstyle='margin-top:0cm;text-align:justify'>DalŇ°√≠ organiza&#269;n√≠ pokyny
 +obdrŇĺ√≠te po p&#345;√≠jezdu ve &#269;tvrtek ve&#269;er.</h2>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Map a pr&#367;vodc&#367;
 +oblasti je na trhu velk√© mnoŇĺstv√≠. Pro cyklisty jsou vhodn√© mapy nap&#345;√≠klad</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>1 : 60 000 T&#345;ebo&#328;sko
 +a¬† &#268;eskobud&#283;jovicko. Ob&#283; vydavatel s.r.o. Shocart.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>P&#345;√≠padn√© dopl&#328;uj√≠c√≠
 +informace k&nbsp;tomuto rozpisu m&#367;Ňĺete z√≠skat u vedouc√≠ akce Ivety J√ľnglingov√©
 +‚Äď tel.: 730&nbsp;859&nbsp;096 (ve&#269;er), e-mail: </span><a
 +href="mailto:iveta.junglingova@seznam.cz"><span xstyle='font-size:12.0pt'>iveta.junglingova@seznam.cz</span></a></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Sledujte rovn&#283;Ňĺ str√°nky
 +SOBSA na internetu na adrese: </span><a href="http://www.sobsa.cz"><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>www.sobsa.cz</span></a></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span class=MsoHyperlink><span xstyle='font-size:12.0pt;
 +font-family:"Arial",sans-serif'><span xstyle='text-decoration:none'></span></span></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span class=MsoHyperlink><span xstyle='font-size:12.0pt;
 +font-family:"Arial",sans-serif'><span xstyle='text-decoration:none'></span></span></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span class=MsoHyperlink><span xstyle='font-size:12.0pt;
 +font-family:"Arial",sans-serif'><span xstyle='text-decoration:none'></span></span></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span class=MsoHyperlink><span xstyle='font-size:12.0pt;
 +font-family:"Arial",sans-serif'><span xstyle='text-decoration:none'></span></span></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><img width=256 height=301
 +src="Borovany_2019_ROZPIS_files/image001.gif" align=left hspace=12></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span class=MsoHyperlink><span xstyle='font-size:12.0pt;
 +font-family:"Arial",sans-serif'><span xstyle='text-decoration:none'></span></span></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +
</html> </html>