Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2019:bloudicka:start [2019/01/07 17:12]
jbe vytvořeno
2019:bloudicka:start [2019/06/20 10:44] (aktuální)
jbe
Řádek 2: Řádek 2:
===== orientační závod pro začátečníky i pokročilé ===== ===== orientační závod pro začátečníky i pokročilé =====
-Rozpis akce ještě není zveřejněn. V případě dotazů nás **[[:kontakt|kontaktujte]]**.+  * **[[https://drive.google.com/open?id=0Bz5Pa_4xWRzUU3lScEg2OFRaOUtyaFpqQllkYjRQVDE3OVpJ|Výsledky D trať]]** 
 +  * **[[https://drive.google.com/open?id=0Bz5Pa_4xWRzUbVpTTFRmT0pnSjBHWHhPYTN2dFZqV0ZoUzlv|Výsledky K+S trať]]**
<html> <html>
 +
 +<div xstyle='border:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 1.0pt 1.0pt 1.0pt'>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span lang=CS>ROZPIS závodu v
 +orientačním běhu nebo chůzi</span></p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span lang=CS>pořádaného
 +v&nbsp;rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ</span></p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +26.0pt'>OPLANSKÁ BLOUDIČKA 2019 <br>
 +XII. ročník</span></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:14.0pt'>Generální partner závodu:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:14.0pt'>Conrad Electronic Česká republika</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Pořadatel:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Obec Oplany, hasiči
 +Oplany a <span xstyle='color:black'>oddíl orientačního běhu SOBSA.</span> </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Účastníci:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Veřejnost z&nbsp;obce
 +Oplany a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou
 +se jí zúčastnit i ostatní zájemci. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Datum:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Sobota 15. června</span><span
 +lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'> 2019 - start prvního závodníka v&nbsp;10.00
 +hodin. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Shromaždiště a
 +prezence závodu:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-autospace:none'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Oplany, dětské hřiště Na průhoně, od 9.30 hodin. <b>Prezence začíná
 +nahlášením účasti a úhradou startovného. Teprve potom budou vydávány startovní
 +průkazy podle zvolené trati</b> (krátká a střední). Závodníci si sami odeberou
 +slovní popisy kontrol odpovídající jejich trati. Závodníci <b>na dlouhé trati</b>
 +obdrží místo startovního průkazu <b>kartičku</b>, která bude plnit stejnou
 +funkci jako čip SI. <b>Prezence bude ukončena v&nbsp;11 hodin!!!</b> <br>
 +Na shromaždišti budou k&nbsp;dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Bude
 +přítomen i poradce, na kterého se bude možno obrátit o radu. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'></span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span lang=CS>Doprava:
 +</span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Individuální. Ve směru od Prahy lze cestovat autobusy
 +387 nebo 381 s&nbsp;přestupem v&nbsp;Kostelci nad Černými Lesy na bus 654,
 +který odjíždí do Oplan v&nbsp;9:50. Vzhledem k&nbsp;možnému zpoždění
 +doporučujeme odjezd z&nbsp;Prahy již v&nbsp;8.30. Parkování v&nbsp;obci zdarma
 +podle pokynů dispečerů.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Kategorie a
 +jejich hodnocení:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>KRÁTKÁ TRAŤ - </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu
 +na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Trať
 +nelze projet s&nbsp;dětským kočárkem.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>STŘEDNÍ TRAŤ – </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>určena rekreačním sportovcům, kteří již
 +získali zkušenosti s&nbsp;orientací v&nbsp;mapě. Oproti krátké trati je nejen
 +delší, ale i orientačně náročnější. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>DLOUHÁ TRAŤ - </span></b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>trať pro sportovce, kteří se již dobře
 +orientují a mají dobrou kondici. Část trati je mapově i fyzicky náročnější. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:14.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Parametry tratí
 +podle obtížnosti:</span></i></b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'> </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Krátká 2 485 m, 16
 +kontrol, převýšení 40 m</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Střední 3 360 m, 17
 +kontrol, převýšení 55 m</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Dlouhá 5 440 m, 17
 +kontrol, převýšení 160 m</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Uváděné délky tratí
 +odpovídají přímým vzdušným vzdálenostem mezi startem a postupně všemi kontrolami,
 +respektive jejich průměty do horizontzální roviny. Převýšení je vzdálenost ve
 +vertikálním směru, kterou je závodník nucen vystoupat v&nbsp;ideálním postupu. Kategorie
 +se od sebe liší nejen délkou, ale i obtížností! Zvolte si trať, odpovídající
 +vašim schopnostem!</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Terén: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Zvlněný terén s&nbsp;poměrně hustou sítí komunikací. Na cestách a
 +v&nbsp;lese místy leží větve. Některé cesty jsou částečně zarostlé trávou.</span><span
 +lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'> Předpokládané postupy jsou vybrány tak, aby
 +závodníci nevstupovali do zakázaných prostor jako jsou nově osázené paseky,
 +oplocenky nebo hustníky, kde se ukrývá zvěř. Žádnou z&nbsp;tratí nelze projet
 +s&nbsp;dětským kočárkem.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Technické podmínky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Oplanská bloudička je
 +<b>závod s&nbsp;pevným pořadím kontrol</b> (závodník musí kontroly absolvovat
 +v&nbsp;pořadí podle popisu kontrol). Závod se uskuteční podle pravidel
 +orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v&nbsp;označení průchodu
 +kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává 20&nbsp;minut, NA
 +STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník není
 +diskvalifikován. Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ
 +TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas
 +běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1989. Ve skupince
 +se bere v úvahu věk nejstaršího.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Poznámka pro
 +začátečníky: V&nbsp;okolí stojanů budou rozsypány malé lístečky se stejným
 +číslem, jako je na stojanu (s číslem kontroly). Je to preventivní opatření,
 +kdyby nějaká zlá osoba stojan těsně před závodem odnesla. V&nbsp;tom případě by
 +závodník nemohl označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz
 +toho, že byl na místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s&nbsp;číslem
 +této kontroly.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Start: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Start je intervalový.
 +Startovní listina nebude předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé závodníkům
 +na krátké a střední trati do startovního průkazu podle pořadí, jak se dostaví
 +ke startu. Závodníci na dlouhé trati vystartují rovněž na pípnutí a ihned po
 +opuštění startovního koridoru si načtou do své kartičky čas startu. Pro ně bude
 +připraven stojan s&nbsp;krabičkou. Doporučujeme, aby dva závodníci ze stejného
 +klubu nestartovali bezprostředně po sobě. </span><b><span lang=CS
 +xstyle='font-size:14.0pt'>Prosíme, abyste neodkládali svůj start</span></b><b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'> a nedorazili kvůli tomu do cíle příliš pozdě.
 +Snažíme se spočítat a vyhlásit výsledky přibližně do 14 hodin! </span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:14.0pt'></span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:14.0pt'>Start bude uzavřen
 +ve 11.15 hodin. Bude-li na startu v&nbsp;tuto dobu ještě čekat více závodníků,
 +odstartují všichni společně ve stejném čase. Prosíme, abyste si na startu
 +nenechávali žádné věci. Cíl bude na shromaždišti.</span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Ražení: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních
 +průkazů se týká krátké a střední trati. Závodníci na dlouhé trati označují
 +průchod kontrolou pomocí kartičky a krabičky na stojanu. Čas je zapsán po
 +pípnutí a bliknutí. Obdobně jako je tomu u čipů SI. Závodníci na krátké a
 +střední trati odevzdají v&nbsp;cíli startovní průkaz. Závodníci na dlouhé trati
 +načtou v&nbsp;cíli do své kartičky čas cíle (na stojanu s&nbsp;krabičkou) a
 +potom kartičku odevzdají rozhodčímu.</span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span lang=CS>Startovné:</span></i></b></p>
 +
 +<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
 + xstyle='border-collapse:collapse'>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid;height:28.6pt'>
 +  <td width=364 valign=top xstyle='width:272.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span
 +  lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Startovné pro přihlášené <br>
 +  <u>nejpozději</u> do pondělí 3. června</span></i></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=76 valign=top xstyle='width:2.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Krátká trať</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=150 valign=top xstyle='width:112.55pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Střední a dlouhá trať</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width=364 valign=top xstyle='width:272.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Startovné se platí <b>za
 +  mapu</b>, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=76 valign=top xstyle='width:2.0cm;border-top:none;border-left:none;
 +  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>20 Kč</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=150 valign=top xstyle='width:112.55pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span lang=CS
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>50 Kč</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 +</table>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Startovné se hradí
 +při prezenci</span></b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>. <u>Závodníci
 +z&nbsp;Oplan a organizátoři startují zdarma. Zdarma startují také členové Odborového
 +svazu pracovníků penežnictví a pojišťovnictví – pokud se přihlásí do 3. června!</u></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><u><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Dodatečné
 +přihlášky stejně jako změna kategorie: základní startovné + 20 Kč.</span></u></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Vzdálenosti: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Parkoviště-shromaždiště
 +asi 50 m, <b>shromaždiště</b> – start <b>krátké</b> trati asi 150 m, start <b>střední</b>
 +a <b>dlouhé</b> trati 1250 m, cíl je na shromaždišti. <b>Cesta na start krátké
 +trati bude značena modrobílými fáborky. <u>Cesta na start střední a dlouhé
 +trati nebude značena.</u> Na shromaždišti bude vyvěšen plánek cesty na start,
 +snadno zapamatovatelný!</b></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Buzoly:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Buzoly jsou pro
 +orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si
 +půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se
 +šňůrkou k&nbsp;zápěstí nebo objímkou k&nbsp;palci. Pořadatelé buzoly
 +nezajišťují. </span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><b><i><span lang=CS>Doporučení pro úplné začátečníky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Pro správnou
 +orientaci v&nbsp;terénu je důležité mít mapu správně zorientovánu, tj.natočenou
 +tak, aby sever na mapě odpovídal severu ve skutečnosti. Mapu držte ve směru
 +postupu, tedy podle potřeby i „vzhůru nohama“. Svůj postup sledujte na mapě. Na
 +místě, kde zrovna jsme, si držte na mapě palec. Když se přesto ztratíte,
 +nebojte se zeptat zkušenějších závodníků. Měli by vám ukázat <b>ve vaší mapě</b>
 +kde se nacházíte. Odstartujte nejpozději v&nbsp;10.30. Jestliže do 90 minut
 +nedojdete do cíle, tak závod ukončete bez ohledu na to, kolik jste našli
 +kontrol. Ukončení závodu musíte oznámit v&nbsp;cíli.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Ceny a vyhlášení výsledků:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Drobné upomínkové
 +ceny obdrží nejlep</span><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>ší tři z každé
 +kategorie, v&nbsp;kategorii DLOUHÁ a STŘEDNÍ nejlepší tři muži a nejlepší tři
 +ženy. Závodníci z&nbsp;Oplan budou hodnoceni ve všech kategoriích samostatně. Vyhlášení
 +výsledků se předpokládá nejdříve ve 13.30 hodin. <b><u>Podle možností počkejte
 +na vyhlášení</u>! Drobné ceny získají také vylosovaní účastníci ankety o
 +nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu!</b></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<div xstyle='border:double windowtext 1.5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt'>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='border:none;padding:0cm'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Organizátoři děkují generálnímu parterovi závodu, kterým
 +je Conrad Electric Česká republika. Díky jemu se nejlepší závodníci mohou těšit
 +na pěkné ceny.</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='border:none;padding:0cm'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Pokud by měl někdo z&nbsp;účastníků stejnou možnost,
 +tedy věnovat např. reklamní předměty svojí firmy jako ceny, bude to vítáno.
 +Byla by to současně pro tuto firmu vhodná reklama.</span></i></b></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Mapa:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-autospace:none'><b><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'>U spálené boudy</span></b><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'> – pro střední a dlouhou trať v&nbsp;měřítku 1:10 000,
 +pro krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m, stav jaro 2019, formát A4.
 +Mapa nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. <b>Vícečlenná
 +skupina si bere jen jednu mapu! Pokud požaduje více než jednu mapu, oznámí to
 +v&nbsp;přihlášce. Cena mapy navíc je 20 Kč za střední a dlouhou trať, 20 Kč za
 +trať krátkou. Nutno nahlásit spolu s&nbsp;přihláškou.</b></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><span lang=CS></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Přihlášky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Zašlete elektronickou
 +poštou na adresu <a href="mailto:rudolf.vaigl@gmail.com">rudolf.vaigl@gmail.com</a>.
 +</span><b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Uzá</span></b><b><span
 +lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>věrka přihlášek</span></b><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'> je </span><b><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt;
 +text-transform:uppercase'>nejpozději</span></b><span lang=CS xstyle='font-size:
 +12.0pt'> </span><b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>v&nbsp;pondělí 3. června
 + 2019. </span></b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>V&nbsp;přihlášce uveďte
 +jméno a příjmení, kategorii (K, S, D), věk, kterého jste letos dosáhli nebo
 +dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. </span><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že
 +náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu. Pokud se
 +<b>dohlásíte</b> až na místě, nemohou pořadatelé zaručit, že nebude již
 +vyčerpána rezerva map!</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<div xstyle='border:double windowtext 1.5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt'>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='border:none;padding:0cm'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'>UPOZORNĚNÍ</span></i></b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:11.0pt'>: <b>Včasnou přihláškou, zaslanou do 3. 6. ušetříte
 +nejen 20 Kč, ale hlavně </b>urychlíte zpracování výsledků. Jména závodníků,
 +kategorie a koeficienty jsou předem<b> zapsány v&nbsp;počítači.
 +Z&nbsp;dodatečných přihlášek musí hlavní rozhodčí vše ze startovního průkazu do
 +počítače opisovat, což počítání výsledků velmi zdržuje! </b></span></i></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span lang=CS xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Pojištění účastníků:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Sportovní akce je
 +pojištěna v&nbsp;rámci pojištění České unie sportu u Pojišťovny VZP. Případný
 +úraz ohlaste řediteli závodu.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Anketa o nejkrásnější
 +a nejvíce schovanou kontrolu:<br>
 +</span></i></b><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>V cíli budou připravebny
 +anketní lístky o nejkrásnější a nejvíce schovanou kontrolu. Prosíme o jejich
 +vyplnění. Po vyhlášení vítězů bude následovat losování anketních lístků.
 +Vylosovaní soutěžící obdrží drobné ceny.<b><i> </i></b></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Další organizační p</span></i></b><b><i><span lang=CS
 +xstyle='font-size:12.0pt'>okyny:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Mobilní WC a užitková
 +voda na mytí na shromaždišti, voda na pití a první pomoc v&nbsp;cíli.
 +V&nbsp;cíli nebudou plastové kelímky, neboť šetříme životní prostředí. Budou
 +tam hrníčky, které si vypláchněte. Kdo chce, může si přivézt vlastní hrníček.
 +Na dlouhé trati se budou moci závodníci občerstvit u 11. kontroly (U spálené
 +boudy). Kromě tohoto rozpisu nebudou již další pokyny vydávány.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:11.0pt'>Případné další
 +informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com,
 +mobil 604&nbsp;151&nbsp;789. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>O</span></i></b><b><i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>bčerstvení:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Drobné občerstvení
 +v&nbsp;cíli, svačina z&nbsp;vlastních zásob.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Hlavní
 +funkcionáři:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Předseda
 +organizačního výboru:</span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Robert
 +Bárta</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Ředitel závodu a
 +stavitel tratí:</span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Rudolf Vaigl</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Hlavní rozhodčí</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Jan Sládek</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Prezence</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Zuzana Škvorová, Radovan Beneš ml., Karel
 +Setnička, Eva Pláničková, Bára Janderová, Katka Janíková (rezerva Ondra Janík)</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Poradce</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Tomáš Jandera</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Start:</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> <b>krátké</b> trati Jan Randík, Lenka a Jarda
 +Choutkovi, start <b>dlouhé</b> trati Ondřej st., Veronika, Jiří, Ondřej ml.
 +Janečkovi, Libuše a Viktor Pláničkovi.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Cíl:</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Markéta Janderová, Magdalena Randíková, Rudolf
 +Vaigl, Barbora Němcová</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Dispečeři
 +parkování: </span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Jan, Barbora,
 +Marek, Magdalena a Jaromír Němcovi</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Libero: </span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Antonín Cvrček</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Výpočetní tým:</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Jan Sládek, Antonín Cvrček, Karel Setnička</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Občerstvení na
 +dlouhé trati: </span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Ivana Sládková</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Foto: </span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Helena Sládková</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Realizační tým (příprava
 +shromaždiště):</span></i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Martin Šebesta
 +st., Ondřej Ottomanský, Majka a Ruda Vaiglovi, Zuzana Škvorová, Karel Setnička,
 +Jan Randík</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Vyhlášení výsledků</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>: Robert Bárta, Ruda Vaigl</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Losování ankety:</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Tomáš Jandera</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'>Sbírání kontrol:</span></i><span
 +lang=CS xstyle='font-size:12.0pt'> Viktor Plánička, Vojta Kolenčík, Jirka
 +Janeček, Martin Křivánek, David Henzl, Janíkovi</span></p>
 +
 +
</html> </html>