Votická cesta

s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVI. ročník

Výsledky štafet

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2018 s Raiffeisenbank

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ

Generální partner: Raiffeisenbank, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu
DOR - OK Dobříš. Závody jsou pořádány současně se závody středočeského oblastního žebříčku.

SK Praga - Sportovní klub Praga.

Datum:

Sobota 22. září 2018 - start 00 v 10:30

Neděle 23. září 2018 - start štafet v 10:30

Shromaždiště závodu:

Sobota: Areál Oplocenka, ulice Žižkova, Nový Knín. Start je vzdálen 1500m.

GPS: 49.7847433N,14.2954361E.

Neděle: Krňany, louka V od obce.

GPS: 49.8439286N,14.4806217E.

Prezence: 

V sobotu bude probíhat na shromaždišti v Novém Kníně od 9:30 do 10:30. Na prezenci obdržíte čip (pokud nemáte vlastní) a stravenky na oběd. Osobní věci bude možné odložit v blízkosti prezence. Startovní listinu Vám v týdnu před závodem zašleme s bližšími pokyny na email.

V neděli bude probíhat na shromaždišti v Krňanech od 9:30 do 10:30.

Stravování:

Informace týkající se oběda budou zaslány společně s pokyny.

Přihlášky:

Přihlašování probíhá elektronicky na adrese sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=10. Jeden člen může přihlásit libovolný počet dalších členů. V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Radovana Beneše na email radovan.benes.cz@gmail.com.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 14. září 2018.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Doprava:

Z Prahy se do Nového Knína nejlépe dostanete po dálnici D4, ze které odbočíte na exitu 18. Odtud Vás už přímo povedou ukazatelé na Nový Knín.

Zájemci o účast bez vlastní dopravy mohou cestovat autobusovou linkou. Z Prahy do Nového Knína jezdí příměstské autobusy číslo 361 od metra Smíchovské nádraží. Vzdálenost zastávky Nový Knín od shromaždiště je 500 m.

Účastnické poplatky:

Platí pro ty, kteří nejsou členy OS

Platí pro ty, kteří jsou členy OS

Dítě do 12 let včetně

180 Kč

0 Kč

13 let a starší

260 Kč

0 Kč

V ceně je zahrnuto startovné, oběd, režie závodu a půjčení čipu. Platbu uhraďte podle instrukcí v elektronické přihlášce.

Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Mapa:

Sobota: Bor, 1:10 000, E 5 m, stav VII/2018

Neděle: Voskovka, 1:10 000, E 5 m

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1988. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Těmto (dítěti i dospělému) bude umožněn start „na krabičku“. To znamená start z jiného koridoru v libovolném čase do uzavření startu.

Výbava:

Čipy - Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci. Půjčovné 20 Kč se již neplatí na místě, ale hradí se předem v rámci platby účastnického poplatku. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce.

Buzoly - Pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po obědě. Současně budou předány ceny nejlepším odborářům ve všech kategoriích.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Pojištěni pro případ úrazu jsou jen účastníci, registrovanív Českém svazu orientačních sportů. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít pro případ úrazu individuální pojistku.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem a při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Radovana Beneše na emailu radovan.benes.cz@gmail.com. Sledujte také stránky SOBSA na adrese www.sobsa.cz.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Místopředseda organizačního výboru: Ondřej Janeček

Slavnostní ceremoniál: Tomáš Jandera

Zpracování výsledků: Radovan Beneš

Prezence: Libuše Pláničková, Markéta Janderová

Vedoucí stravování: Tomáš Jandera

Hlavní rozhodčí: Martina Bochenková

Stavitel tratí: Pavel Janda