Správným směrem s Vitalitas

současně přebor OS PP v orientačním běhu nebo chůzi

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s Vitalitas

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ

Závod o nejlepšího orientačního běžce - člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha. Závody jsou pořádány současně se závody středočeského a pražského oblastního žebříčku.

Datum:

Sobota 2. června 2018 - start 00 v 11:00

Shromaždiště závodu:

Areál Observatoře, Astronomický ústav Ondřejov

GPS: 49.909282N, 14.781663E.

Prezence: 

Bude probíhat na shromaždišti v areálu observatoře od 10:00 do 11:00. Na prezenci obdržíte čip (pokud nemáte vlastní) a stravenky na oběd. Osobní věci bude možné odložit v blízkosti prezence. Startovní listinu Vám v týdnu před závodem zašleme s bližšími pokyny na email.

Stravování:

Oběd je zajištěn v restauraci Na Statku v 13 km vzdálených Jevanech, kde se postupně sejdeme po konci závodu. Doporučujeme cestu přes Třemblat a ve Struhařovově zabočit doprava na Jevany. Zde také proběhne vyhlášení výsledků. Obědy se vydávají proti stravenkám, které obdržíte na prezenci.

Adresa: Restaurace Na Statku, Náměsti 327, Jevany

GPS: 49.970983N, 14.810596E.

Přihlášky:

Přihlašování probíhá elektronicky na adrese sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=9. Jeden člen může přihlásit libovolný počet dalších členů. V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Radovana Beneše na email radovan.benes.cz@gmail.com.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 25. května 2018.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Doprava:

Z Prahy se do Ondřejova nejlépe dostanete po dálnici D1, ze které odbočíte na exitu 21. Poté, co v Mnichovicích dorazíte k autosalonu Babiš, odbočte vlevo a pokračujte přímo do Ondřejova.

Zájemci o účast bez vlastní dopravy mohou cestovat autobusovou linkou, která projíždí Pelhřimovem, Kamenicí nebo Jindřichovým Hradcem. Z Prahy do Ondřejova jezdí příměstské autobusy číslo 383 od metra Háje. Pro dříve startující odjíždí v 7:45, pro později startující v 9:45. Vzdálenost zastávky Ondřejov, Náměstí od shromaždiště je 650 m.

Účastnické poplatky:

Platí pro ty, kteří nejsou členy OS

Platí pro ty, kteří jsou členy OS

Dítě do 12 let včetně

190 Kč

0 Kč

13 let a starší

240 Kč

0 Kč

V ceně je zahrnuto startovné, oběd a režie závodu. Platbu uhraďte podle instrukcí v elektronické přihlášce.

Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Mapa:

Kuželka 1:10 000

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1988. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Těmto (dítěti i dospělému) bude umožněn start „na krabičku“. To znamená start z jiného koridoru v libovolném čase do uzavření startu.

Výbava:

Čipy - Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci. Půjčovné 20 Kč se již neplatí na místě, ale hradí se předem v rámci platby účastnického poplatku. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce.

Buzoly - Pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po obědě v restauraci Na Statku. Současně budou předány ceny nejlepším odborářům ve všech kategoriích.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem a při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Radovana Beneše na emailu radovan.benes.cz@gmail.com. Sledujte také stránky SOBSA na adrese www.sobsa.cz.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Radovan Beneš

Místopředseda organizačního výboru: Ondřej Janeček

Tajemník organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Slavnostní ceremoniál: Tomáš Jandera

Zpracování výsledků: Radovan Beneš

Marketing: Božena Adamová, Ivan Hlaváček

Prezence: Rudolf Vaigl, Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Marie Vaiglová

Vedoucí stravování: Tomáš Jandera