Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2018:bloudicka:start [2018/01/25 18:08]
jbe vytvořeno
2018:bloudicka:start [2018/08/29 14:11] (aktuální)
jbe
Řádek 2: Řádek 2:
===== orientační závod pro začátečníky i pokročilé ===== ===== orientační závod pro začátečníky i pokročilé =====
-Rozpis akce ještě není zveřejněn. V případě dotazů nás **[[:kontakt|kontaktujte]]**.+{{template>:rp-only|yy=18|id=bloudicka}}
<html> <html>
 +<div xstyle='border:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 1.0pt 1.0pt 1.0pt'>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'>ROZPIS závodu v orientačním běhu
 +nebo chůzi</p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'>pořádaného v&nbsp;rámci akcí DNY
 +ORIENTACE V PŘÍRODĚ</p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span xstyle='font-size:26.0pt'>OPLANSKÁ
 +BLOUDIČKA 2018 <br>
 +XI. ročník</span></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Pořadatel:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Obec Oplany, hasiči Oplany a <span
 +xstyle='color:black'>oddíl orientačního běhu SOBSA.</span> </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Účastníci:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Veřejnost z&nbsp;obce Oplany
 +a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí
 +zúčastnit i ostatní zájemci. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Datum:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Sobota 6. října</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> 2018 - start prvního závodníka v&nbsp;10.00 hodin. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Shromaždiště a prezence
 +závodu:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-autospace:none'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Oplany,
 +dětské hřiště Na průhoně, od 9.30 hodin. <b>Prezence začíná nahlášením účasti a
 +úhradou startovného. Teprve potom budou vydávány startovní průkazy podle
 +zvolené trati</b> (krátká, střední, dlouhá). Závodníci si sami odeberou slovní
 +popisy kontrol odpovídající jejich trati. <b>Prezence bude ukončena v&nbsp;11
 +hodin!!!</b> <br>
 +Na shromaždišti budou k&nbsp;dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Bude
 +přítomna i poradkyně, na kterou se bude možno obrátit o radu. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'></span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i>Doprava: </i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Individuální. Ve směru od Prahy lze cestovat autobusy 387 nebo 381
 +s&nbsp;přestupem v&nbsp;Kostelci nad Černými Lesy na bus 654, který odjíždí do
 +Oplan v&nbsp;9:50. Vzhledem k&nbsp;možnému zpoždění doporučujeme odjezd
 +z&nbsp;Prahy již v&nbsp;8.30. Parkování v&nbsp;obci zdarma podle pokynů
 +dispečerů.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Kategorie a jejich
 +hodnocení:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>KRÁTKÁ TRAŤ - </span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na
 +pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Trať nelze
 +projet s&nbsp;dětským kořárkem.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>STŘEDNÍ TRAŤ – </span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>určena rekreačním sportovcům, kteří již získali
 +zkušenosti s&nbsp;orientací v&nbsp;mapě. Oproti krátké trati je nejen delší,
 +ale i orientačně náročnější. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>DLOUHÁ TRAŤ - </span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>trať pro sportovce, kteří se již dobře orientují a
 +mají dobrou kondici. Část trati je fyzicky náročnější. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:14.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Parametry tratí:</span></i></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Krátká 2125 m, 14 kontrol</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Střední .3698 m, 16 kontrol</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Dlouhá .4370 m, 17 kontrol</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Uváděné délky tratí
 +odpovídají přímým vzdálenostem mezi kontrolami, měřenými vzdušnou čarou. Kategorie
 +se od sebe liší nejen délkou, ale i obtížností!</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Technické podmínky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Závod se uskuteční podle
 +pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v&nbsp;označení
 +průchodu kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává
 +20&nbsp;minut, NA STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník
 +není diskvalifikován. Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ
 +TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas
 +běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1988. Ve skupince
 +se bere v úvahu věk nejstaršího.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Poznámka pro začátečníky:
 +V&nbsp;okolí stojanů budou rozsypány malé lístečky se stejným číslem, jako je
 +na stojanu (s číslem kontroly). Je to preventivní opatření, kdyby nějaká zlá
 +osoba stojan těsně před závodem odnesla. V&nbsp;tom případě by závodník nemohl
 +označit do startovního průkazu, že kontrolu našel. Na důkaz toho, že byl na
 +místě kontroly, přinese do cíle jeden lísteček s&nbsp;číslem této kontroly.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Start: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Startovní listina nebude
 +předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé každému do jeho startovního průkazu
 +podle pořadí, jak se dostaví ke startu. </span><b><span xstyle='font-size:14.0pt'>Prosíme,
 +abyste neodkládali svůj start</span></b><b><span xstyle='font-size:11.0pt'> a
 +nedorazili kvůli tomu do cíle příliš pozdě. Snažíme se spočítat a vyhlásit výsledky
 +přibližně do 14 hodin! </span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:14.0pt'></span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:14.0pt'>Start bude uzavřen v 11.15
 +hodin. Bude-li na startu v&nbsp;tuto dobu ještě čekat více závodníků,
 +odstartují všichni společně ve stejném čase. Prosíme, abyste si na startu
 +nenechávali žádné věci. Cíl bude na shromaždišti.</span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Ražení: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních průkazů. Pro
 +opravu chybného ražení je určeno políčko označené R.</span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i>Startovné:</i></b></p>
 +
 +<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0
 + xstyle='border-collapse:collapse'>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid;height:28.6pt'>
 +  <td width=364 valign=top xstyle='width:272.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Startovné pro přihlášené <br>
 +  <u>nejpozději</u> do 23. září</span></i></b></p>
 +  </td>
 +  <td width=76 valign=top xstyle='width:2.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Krátká trať</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=150 valign=top xstyle='width:112.55pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>Střední a dlouhá trať</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width=364 valign=top xstyle='width:272.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Startovné se platí <b>za
 +  mapu</b>, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=76 valign=top xstyle='width:2.0cm;border-top:none;border-left:none;
 +  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>20 Kč</span></p>
 +  </td>
 +  <td width=150 valign=top xstyle='width:112.55pt;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:12.0pt'>50 Kč</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 +</table>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>Startovné se hradí při
 +prezenci</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>. <u>Závodníci z&nbsp;Oplan a
 +organizátoři startují zdarma. Zdarma startují také členové Odborového svazu
 +pracovníků penežnictví a pojišťovnictví – pokud se přihlásí do 23. září!</u></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><u><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dodatečné přihlášky
 +stejně jako změna kategorie: základní startovné + 20 Kč.</span></u></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Vzdálenosti: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Parkoviště-shromaždiště do 130
 +m, shromaždiště – start 120 m, cíl je na shromaždišti.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Buzoly:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><span xstyle='font-size:11.0pt'>Buzoly jsou pro orientaci
 +velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od
 +známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou
 +k&nbsp;zápěstí nebo objímkou k&nbsp;palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují. </span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><b><i>Doporučení pro úplné začátečníky:</i></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><span xstyle='font-size:11.0pt'>Pro správnou orientaci
 +v&nbsp;terénu je důležité mít mapu správně zorientovánu, tj.natočenou tak, aby sever
 +na mapě odpovídal severu ve skutečnosti. Mapu držte ve směru postupu, tedy
 +podle potřeby i „vzhůru nohama“. Svůj postup sledujte na mapě. Na místě, kde zrovna
 +jsme, si držte na mapě palec. Když se přesto ztratíte, nebojte se zeptat
 +zkušenějších závodníků. Měli by vám ukázat <b>ve vaší mapě</b> kde se
 +nacházíte. Odstartujte nejpozději v&nbsp;10.30. Jestliže do 90 minut nedojdete
 +do cíle, tak závod ukončete bez ohledu na to, kolik jste našli kontrol.
 +Ukončení závodu musíte oznámit v&nbsp;cíli.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Ceny a vyhlášení výsledků:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Drobné upomínkové ceny obdrží
 +nejlep</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>ší tři z každé kategorie, v&nbsp;kategorii
 +DLOUHÁ a STŘEDNÍ nejlepší tři muži a nejlepší tři ženy. Závodníci z&nbsp;Oplan
 +budou hodnoceni ve všech kategoriích samostatně. Vyhlášení výsledků se
 +předpokládá nejdříve ve 13.30 hodin. <b><u>Podle možností počkejte na vyhlášení</u>!
 +Drobné ceny získají také vylosovaní účastníci ankety o nejkrásnější a nejvíce
 +schovanou kontrolu!</b></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<div xstyle='border:double windowtext 1.5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt'>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;border:none;padding:0cm'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Organizátoři děkují sponzorům, kteří věnovali ceny
 +nejlepším závodníkům: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;border:none;padding:0cm'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>firmě SWIETELSKY, dopravní a inženýrské stavitelství, kterou
 +zastupuje František Zákostelecký, účastník závodu;</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;border:none;padding:0cm'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Jaroslavovi, Lence a Adélce Kotkovým, včelařství 
 +Zvánovice, účastníkům závodu;</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;border:none;padding:0cm'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Jakubovi Tomáškovi, včelaři ze Stříbrné Skalice,
 +účastníkovi závodu;</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;border:none;padding:0cm'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Mílovi Kupkovi, zástupci firmy AVIONICS, účastníkovi
 +závodu.</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;border:none;padding:0cm'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Pokud by měl někdo z&nbsp;účastníků stejnou možnost,
 +tedy věnovat reklamní předměty svojí firmy jako ceny, bude to vítáno. Byla by
 +to současně pro tuto firmu vhodná reklama.</span></i></b></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Terén: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Zvlněný
 +terén s&nbsp;poměrně hustou sítí komunikací. Na cestách a v&nbsp;lese místy leží
 +větve. Některé cesty jsou částečně zarostlé trávou.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Mapa:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-autospace:none'><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>Kozly</span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> – pro střední a dlouhou trať v&nbsp;měřítku 1:7 500, pro
 +krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m, stav léto 2018, formát A4. Mapa
 +nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. <b>Vícečlenná
 +skupina si bere jen jednu mapu! Pokud požaduje více než jednu mapu, oznámí to
 +v&nbsp;přihlášce. Cena mapy navíc je 20 Kč za střední a dlouhou trať, 10 Kč za
 +trať krátkou. </b></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Přihlášky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Zašlete elektronickou poštou
 +na adresu <a href="mailto:rudolf.vaigl@gmail.com">rudolf.vaigl@gmail.com</a>. </span><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Uzá</span></b><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>věrka
 +přihlášek</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'> je </span><b><span
 +xstyle='font-size:12.0pt;text-transform:uppercase'>nejpozději</span></b><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'> </span><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>v&nbsp;neděli
 +23. září  2018. </span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>V&nbsp;přihlášce uveďte
 +jméno a příjmení, kategorii (K, S, D), věk, kterého jste letos dosáhli nebo
 +dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. </span><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu
 +nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu. Pokus se <b>dohlásíte</b> až na
 +místě, nemohou pořadatelé zaručit, že nebude již vyčerpána rezerva map!</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<div xstyle='border:double windowtext 1.5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt'>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='border:none;padding:0cm'><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>UPOZORNĚNÍ</span></i></b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>: <b>Včasnou přihláškou, zaslanou do 23. 9. ušetříte nejen 20 Kč, ale
 +hlavně </b>urychlíte zpracování výsledků. Jména závodníků, kategorie a
 +koeficienty jsou předem<b> zapsány v&nbsp;počítači. Z&nbsp;dodatečných
 +přihlášek musí hlavní rozhodčí vše ze startovního průkazu do počítače opisovat,
 +což počítání výsledků velmi zdržuje! </b></span></i></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'>  </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Pojištění účastníků:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Sportovní akce není hromadně
 +pojištěna. Sportovci, registrovaní v&nbsp;ČSOS, jsou v&nbsp;případě úrazu
 +pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme pro případ úrazu uzavřít
 +individuální pojistku.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Anketa o nejkrásnější a
 +nejvíce schovanou kontrolu:<br>
 +</span></i></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>V cíli budou připravebny anketní
 +lístky. Prosíme o jejich vyplnění. Po vyhlášení vítězů bude následovat losování
 +anketních lístků. Vylosovaní soutěžící obdrží drobné ceny.<b><i> </i></b></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Další organizační p</span></i></b><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>okyny:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Mobilní WC na shromaždišti, voda
 +na pití a první pomoc v&nbsp;cíli.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Případné další informace o
 +akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com,
 +mobil 604&nbsp;151&nbsp;789. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>O</span></i></b><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>bčerstvení:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Z&nbsp;vlastních zásob</span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Hlavní funkcionáři:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Předseda organizačního
 +výboru:</span></i><span xstyle='font-size:12.0pt'> Robert Bárta</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Místopředseda
 +organizačního výboru: </span></i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Martin Srba</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Ředitel závodu:</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'> Ruda Vaigl</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Hlavní rozhodčí</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>: Jan Sládek</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Prezence</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>: Zuzana Vaiglová, Radovan Beneš ml., Eva Pláničková, Vojta
 +Kolenčík, Bára Janderová, </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Start:</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'> Ondřej st., Veronika, Jiří, Ondřej ml. Janečkovi,
 +Libuše a Viktor Pláničkovi, Karel Setnička.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Cíl:</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'> Markéta Janderová, Rudolf Vaigl, Olga Sládková</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Dispečeři: </span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Jan, Barbora, Marek, Magdalena a Jaromír Němcovi</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Poradkyně</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>: Ivana Sládková</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>Výpočetní tým: Jan Sládek,
 +Antonín Cvrček, David Henzl</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Foto: </span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'>Helena Sládková</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Realizační tým:</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'> Ondra Škvor, Martin Šebesta st.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Losování ankety:</span></i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'> Tomáš Jandera</span></p>
 +
</html> </html>