Votická cesta

s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXV. rocník

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2017 s Raiffeisenbank

Generálním partnerem XXXV. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu Start Náchod.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 7. října 2017 - klasická trať, start 00 v 10 hodin.

Neděle 8. října 2017 - závod tříčlenných štafet, start přibližně v 10 hodin.

Ubytování:

Penzion Metuje, Za Školou 276, Teplice nad Metují, 549 57 www.penzion.metuje.eu. Ubytovat se lze nejdříve ve 14 hodin. Ubytování se psem je povoleno, platbu 30 Kč na den uhradíte v sobotu večer při prezenci. Možnosti večeře v pátek jsou velmi omezené – do 20 hodin jen smažený sýr s hranolkami. Nápoje budou k dispozici. Doporučujeme večeři cestou nebo si vzít jídlo s sebou. V restauraci penzionu bude prezence v pátek od 20 do 21 hodin. Budou vydávány čipy a stravenky na sobotní a nedělní snídani a na sobotní večeři.

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Hlavňov u Police nad Metují hřiště. Silnice v Hlavňově bude pro účastníky OB jednosměrná,odjezd bude přes Suchý Důl.

Neděle: Poblíž Penzionu Metuje, společný přesun na start.

Stravování:

Po skončení sobotního závodu není zajištěn společný oběd. Večeře budou vydávány od 17:30 na stravenky, ty si vyzvedněte v pátek nebo v sobotu při prezenci. Děti do 10 let obdrží stravenku na dětskou porci.

Sobota

·         Snídaně v penzionu (v ceně ubytování)

·         Oběd si zařídí každý sám

·         Večeře v penzionu

o   Smažený vepřový řízek, vařený brambor

o   Pečené kuřecí stehno, rýže

Neděle

·         Snídaně v penzionu

·         Oběd (není v ceně ubytování, nahlásit u večeře)

o   Vepřový guláš, knedlík

o   Smažený sýr, brambor

Nápoje a ostatní konzumaci si hradí každý samostatně.

Doprava:

Individuální. Parkování na shromaždišti dle pokynů pořadatelů.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii
H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá kategorii D 55.

N 1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km. Náročnost odpovídá kategorii HD 10.

N 2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Náročnost odpovídá kategorii D14. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. Kromě kategorií N 1 a N 2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1987. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Délky tratí:

  • MA-H18C - 5,4 km
  • MB-H55C - 3,9 km
  • ŽA-D18C - 4,1 km
  • ŽB-D55C - 3,4 km
  • N2-H14C - 3,3 km
  • N1-H10C - 2,3 km

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N 1 a N 2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmín­kou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Složení štafet bude losováno v sobotu po večeři v penzionu a následně vyvěšeno.

Ražení:

V sobotu Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. Pokud tento údaj nevyplníte, bude vám čip zapůjčen při prezenci. V případě ztráty čipu je nutno uhradit 1000 Kč.

V neděli mechanické ražení se startovními průkazy a stojany s kleštičkami.

Prezence: 

Pro závodníky, kterí přijedou až v sobotu, bude probíhat v centru závodu od 9:00 do 9.45 hodin ve stanu SOBSA. Při prezenci předloží odboráři doklad o členství.

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, strava, startovné, režie) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Varianta

základní

Kč/os.

Sobsa

Kč/os.

OSPP

Kč/os.

Příjezd v pátek

(nocleh, snídaně, večeře, nocleh, snídaně)

dítě do 9 let včetně

700

625

0

dospělý

1000

925

0

Příjezd v sobotu

(večeře, nocleh, snídaně)

dítě do 9 let včetně

450

375

0

dospělý

630

555

0

Platby posílejte na účet číslo 4001639031/0100.

Členové ZO OSPP (odboráři) neplatí účastnický poplatek za sebe i své rodinné příslušníky[1]. Členové SOBSA mají započten jednotný finanční příspěvek 75 Kč bez ohledu na den příjezdu.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků sobotního závodu bude po večeři v penzionu Metuje. V neděli v cíli štafetového závodu.

Mapa:

Sobota: Klůček, 1 : 10 000, E = 5m, stav duben 2017

Neděle: Sklad sýrů, 1 : 10 000, E = 5m, stav červen 2014

Přihlášky:

Hlašte se prostřednictvím přihlašovacího systému SOBSA na webu http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=8. Při zadávání ubytování pro děti, které k datu 7.10.2017 dosáhnou 10 let je třeba zadat „dospělá“ sazba („Pá dosp“ nebo „So dosp“). Řádně vyplněná přihláška je bez uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku neplatná. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 30. září 2017. Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 28. září lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek odvozen od možností zrušit objednané služby. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů, rovněž však s ohledem na možnosti pořadatelů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. U prezence bude po dobu závodu zajištěno hlídání osobních věcí. Informace o akci si můžete vyžádat u Radovana Beneše: radovan.benes.cz@gmail.com nebo mobil 737 716 393. Sledujte také http://www.sobsa.cz .

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Místopředseda organizačního výboru: Radovan Beneš ml.

Tajemník organizačního výboru: Ondřej Janeček

Ředitel sobotního závodu: Pavel Kalibán

Stavba tratí sobotního závodu: Martin Škvor

Hlavní rozhodčí sobotního závodu: Martin Macek

Zpracování výsledků: Radovan Beneš

Prezence: Rudolf Vaigl

Catering: Tomáš Jandera

Hodnotitelka štěstěny: Magdalena Randíková

Organizace štafet: Ondřej Janeček, Jan Randík, Magdalena Randíková

Realizační tým: Radovan Beneš st., Jiří Plánička, Bedřich Štěpánek, Ruda Vaigl[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.