Správným směrem s Vitalitas

Přebor zaměstnanců bank a pojišťoven v orientačním běhu nebo chůzi, přebor OS PP

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s Vitalitas

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance PENĚŽNICTVÍ

Závod o nejlepšího orientačního běžce - člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu OK Dobříš. Závody jsou pořádány současně se závody oblastního žebříčku.

Datum:

Sobota 27. května 2017 - start 00 v 10:30

Shromaždiště závodu:

Sportovní areál Vlaška, Dobříš.

GPS: 49.7968550N, 14.1714058E.

Prezence: 

Bude probíhat na shromaždišti ve Sportovním areálu Valaška od 9:30 do 10:00. Na prezenci obdržíte čip (pokud nemáte vlastní) a stravenky na oběd. Osobní věci bude možné odložit v blízkosti prezence. Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu (http://www.okdobris.cz/zavody/krajske-mistrovstvi-na-klasice-2017/) a přijde Vám s bližšími pokyny na email.

Stravování:

Oběd je zajištěn v restauraci Modrá kočka, kde se postupně sejdeme po konci závodu. Zde také proběhne vyhlášení výsledků. Obědy se vydávají proti stravenkám, které obdržíte na prezenci.

Adresa: Školní 36, Dobříš

GPS: 49.778089N, 14.174173E.

Přihlášky:

Přihlašování probíhá elektronicky na adrese sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=7. Jeden člen může přihlásit libovolný počet dalších členů. V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Radovana Beneše na email radovan.benes.cz@gmail.com.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 17. května 2017.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Doprava:

Z Prahy se do Dobříše nejlépe dostanete po dálnici D4, ze které odbočíte na exitu 27.

Zájemci o účast bez vlastní dopravy mohou cestovat autobusem přímo do Dobříše na zastávku Dobříš, žel. st. Vzdálenost zastávky od shromaždiště je 1,5 km.

Účastnické poplatky:

Platí pro ty, kteří nejsou členy OS

Platí pro ty, kteří jsou členy OS

Dítě do 12 let včetně

150 Kč

0 Kč

13 let a starší

250 Kč

0 Kč

V ceně je zahrnuto startovné, oběd a režie závodu. Platbu uhraďte podle instrukcí v elektronické přihlášce.

Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Mapa:

Kazatelna z dubna roku 2017.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1987. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Těmto (dítěti i dospělému) bude umožněn start „na krabičku“. To znamená start z jiného koridoru v libovolném čase do uzavření startu.

Výbava:

Čipy - Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci. Půjčovné 20 Kč se již neplatí na místě, ale hradí se předem v rámci platby účastnického poplatku. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce.

Buzoly - Pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po obědě v restauraci U Kočky. Současně budou předány ceny nejlepším odborářům ve všech kategoriích.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem a při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Radovana Beneše na emailu radovan.bnenes.cz@gmail.com. Sledujte také stránky SOBSA na adrese www.sobsa.cz.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Radovan Beneš

Místopředseda organizačního výboru: Ondřej Janeček

Tajemník organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Slavnostní ceremoniel: Tomáš Jandera

Zpracování výsledků: Radovan Beneš

Ředitelka závodu: Kamil Arnošt

Hlavní rozhodčí: Martina Bochenková

Stavitel tratí: Jana Bochenková

Marketing: Božena Adamová, Ivan Hlaváček

Prezence: Iveta Jünglingová, Zuzana Vaiglová, Jana Puchernová, Marie Vaiglová

Vedoucí stravování: Tomáš Jandera