Turnaj ve squashi

pro zacátecníky i pokrocilé

Pořadatel:

SdruĹľenĂ­ organizátorů bankovnĂ­ch sportovnĂ­ch akcĂ­ (SOBSA). www.sobsa.cz

Ředitel turnaje:

Jan Němec

Datum:

Pátek 7. 4. 2017, od 17:30 do 20:30

MĂ­sto:

SquashBowling Centrum, K Horkám 2284/1, Praha 4 – Chodov

Viz http://www.sbcentrum.cz Tel.:  272 92 44 92

K dispozici bude 6 kurtů. V areálu se nekouřĂ­. Vstup zvĂ­řatům nenĂ­ povolen.

ĂščastnĂ­ci:

RekreačnĂ­ hráči.

Kategorie:

1.   „uĹľ jsem to hrál/a vĂ­c jak 10x“

2.   „se squashem začĂ­nám“

Hrací systém:

Předpokládáme hru ve skupinách a dále vylučovacĂ­m pavoukem. SystĂ©m bude

upřesněn podle počtu přihlášek. Zásadou je, aby si všichni dostatečně zahráli.

HracĂ­ řád:

Dle platnĂ˝ch pravidel squashe. DetailnĂ­ znalost nenĂ­ podmĂ­nkou, v přĂ­padě

potřeby budou ĂşčastnĂ­ci poučeni na mĂ­stě.

RozhodčĂ­:

Hráči se sami dohodnou.

Techn.podmĂ­nky:

Nutnost vlastnĂ­ch raket i mĂ­čků. Volba mĂ­čku záleží na domluvě hráčů.

Rakety a mĂ­čky se dajĂ­ zapůjčit přĂ­padně zakoupit přĂ­mo na mĂ­stě.

Je vhodnĂ© při zápasech používat ochrannĂ© brĂ˝le. SamozřejmostĂ­ by měla bĂ˝t vhodná obuv nezanechávajĂ­cĂ­ černĂ© stopy.

Startovné:

100 Kč /ĂşčastnĂ­k, vybĂ­rá se v hotovosti na mĂ­stě. PlatĂ­ pro všechny kategorie.

ČlenovĂ© OdborovĂ©ho svazu PP s potvrzenĂ­m o členstvĂ­ startovnĂ© neplatĂ­.

ObčerstvenĂ­:

Z vlastnĂ­ch zásob, pořadatel nezajišťuje.

Je k dispozici restaurace přĂ­mo ve sportovnĂ­m centru.

Po skončenĂ­ sportovnĂ­ části se zájemci přesunou do restaurace, kde budou moci vše pořádně rozebrat a třeba si spravit chuť.:)

Ceny:

VĂ­tězovĂ© v kaĹľdĂ© kategorii obdrží drobnĂ© ceny.

Doprava:

Autem – parkovánĂ­ přĂ­mo na mĂ­stě.

MHD ze stanice Opatov (metro C) a dále autobusy čĂ­slo: 122, 154, 177, 181 do

zastávky Donovalská.

ZdravotnĂ­ sluĹľba:

Pořadatel nezajišťuje, ĂşčastnĂ­ci sportujĂ­ na vlastnĂ­ riziko.

Přihlášky:

Přihlášujte se nejpozději do

pondělĂ­ 3. 4. 2017 mailem na adresu: nemec_jan@seznam.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přĂ­jem přihlášek i před tĂ­mto termĂ­nem, pokud počet došlĂ˝ch přihlášek dosáhne maximálně ĂşnosnĂ©ho počtu (24 ĂşčastnĂ­ků). Pro přĂ­p. bližší informace a dotazy uvádĂ­me

kontaktnĂ­ tel: 602 369 004.