Badmintonov√Ĺ turnaj se SOBSA 2017

Turnaj rekreańćn√≠ch hr√°ńćŇĮ badmintonu ve ńćtyŇôhr√°ch

BADMINTONOV√Ě TURNAJ se SOBSA

Turnaj dvojic ‚Äď 8. ročn√≠k

 

Pořadatel: ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠ (SOBSA),

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† hlavn√≠m sponzorem je ČSOB Factoring

Ředitelka turnaje:¬†¬†¬†¬† BoŇĺena Adamov√°

Realizačn√≠ t√Ĺm:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Jirka Adam, Ivan Hlav√°ček, Ruda Vaigl

Datum:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Neděle 5. 3. 2017, od 10:00 do 17:00

M√≠sto:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Z҆ Praha 9 - Vinoř, Prachovick√° 340, k dispozici 5 kurtů. V are√°lu se nekouř√≠, vstup zv√≠řatům nen√≠ povolen. BliŇĺŇ°√≠ info na www.zsvinor.cz.

√öčastn√≠ci:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Rekreačn√≠ hr√°či, přednostně aspoň jeden z dvojice zaměstnancem peněŇĺn√≠ instituce, nen√≠ vŇ°ak podm√≠nkou. Dvojici doporučujeme zvolit dres stejn√© barvy.

Kategorie:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† V√Ĺhradně dvojice (hraj√≠ se čtyřhry), kaŇĺd√Ĺ √ļčastn√≠k se přihlaŇ°uje pouze na jednu z kategori√≠:

¬∑    ŇĹŇĹ (2 Ňĺeny)

¬∑    MM (2 muŇĺi)

¬∑    MŇĹ (muŇĺ + Ňĺena)

¬∑    RR (rekreačn√≠ hr√°či/ky, hraj√≠c√≠ max. 2x/rok).

Pokud Vám chybí partner/ka, kontaktujte organizátory !!!

Hrac√≠ syst√©m:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Předpokl√°d√°me hru ve skupin√°ch a d√°le vylučovac√≠ pavouky. Poč√≠t√°me se zkr√°cenou hrou (nikoliv do 21 bodů). Syst√©m bude upřesněn podle počtu přihl√°Ň°ek. Z√°sadou je, aby si vŇ°ichni dostatečně zahr√°li.

Hrac√≠ ř√°d:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Dle platn√Ĺch pravidel badmintonu (www.badec.cz/pravidla-badmintonu/). Detailn√≠ znalost pravidel nen√≠ podm√≠nkou.

Rozhodč√≠:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† VŇĺdy jeden z poraŇĺen√©ho t√Ĺmu na kurtu, kde skončilo utk√°n√≠. Rozhodč√≠ho pro prvn√≠ utk√°n√≠ na kurtu urč√≠ pořadatel.

Techn.podm√≠nky:¬†¬†¬†¬† Nutnost s√°lov√© obuvi, vlastn√≠ch raket, vlastn√≠ch m√≠čků. Volba m√≠čku z√°leŇĺ√≠ na domluvě hr√°čů, preferovan√© jsou plastov√© m√≠čky středn√≠ rychlosti (s modr√Ĺm pruhem).

Startovn√©:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 100 Kč /√ļčastn√≠k, vyb√≠r√° se v hotovosti na m√≠stě. Plat√≠ pro vŇ°echny kategorie. Pro odbor√°ře-členy OSPP s potvrzen√≠m o členstv√≠ je startovn√© 0 Kč.

Občerstven√≠:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Z vlastn√≠ch z√°sob, pořadatel nezajiŇ°ťuje. MoŇĺnost vyuŇĺit√≠ mal√©ho bufetu - upřesn√≠me v detailn√≠ch pokynech, kter√© zaŇ°leme v t√Ĺdnu před turnajem.

Ceny:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† NejlepŇ°√≠ v kaŇĺd√© kategorii obdrŇĺ√≠ drobn√© ceny.

Doprava:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Autem nebo MHD ze stanice Prosek resp. Letňany (metro C) do stanice Vinořsk√Ĺ hřbitov. Z Letňan trv√° j√≠zda BUSem cca 17 minut. Aktu√°ln√≠ j√≠zdn√≠ ř√°d uvedeme v detailn√≠ch pokynech.

Zdravotn√≠ sluŇĺba:¬†¬†¬†¬† Pořadatel nezajiŇ°ťuje, √ļčastn√≠ci sportuj√≠ na vlastn√≠ riziko.

Přihl√°Ň°ky:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Zasl√°n√≠m vyplněn√© přihl√°Ň°ky za dvojici (viz př√≠loha v Excelu) nejpozději do √ļter√Ĺ 28. 2. mailem na adresu: BAD360@seznam.cz. Pořadatel si vyhrazuje pr√°vo ukončit př√≠jem přihl√°Ň°ek i před t√≠mto term√≠nem, pokud počet doŇ°l√Ĺch přihl√°Ň°ek dos√°hne maxim√°lně √ļnosn√©ho počtu. Pro př√≠p. bliŇĺŇ°√≠ informace a dotazy uv√°d√≠me kontaktn√≠ tel:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 723512091 (BoŇĺena Adamov√°), 724501177 (Jiř√≠ Adam).

 

PodrobnějŇ°√≠ informace vč. mapky zaŇ°leme přihl√°Ň°en√Ĺm v detailn√≠ch pokynech.

TěŇ°√≠me se na VaŇ°i √ļčast, s přihl√°Ň°kou nev√°hejte.