Votická cesta

s RAIFFEISENBANK, a.s. – XXXIII. ročník:

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta s Raiffeisenbank

Generálním partnerem XXXIII. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

Votická cesta 2015 je současně XII. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s Orientačním klubem Kometa Kralovice. Závody jsou pořádány současně se závody oblastního žebříčku.

Datum:

Sobota 3. října 2015 - klasická trať, start 00 bude upřesněn v pokynech.

Neděle 4. října 2015 - závod tříčlenných štafet, start přibližně v 10.30 hodin.

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Shromaždiště závodu:

Kralovice, sportkemp (http://sportkemp.wz.cz/). Směr Mladotice, silnice č. 201.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v Hotelu Berounka a ve Sportovním areálu Berounka v Liblíně (www.hotelberounka.cz; www.sportarealberounka.cz). Vzdálenost od Prahy je 65 km. Vesnička Liblín leží v klínu zalesněných strání na soutoku řek Střely a Berounky. Vzdálenost od Kralovic je asi 11 km. Přednostně budou ubytováni sportovci, kteří přijedou již v pátek. Ubytovat se lze od 14.00 hodin. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, koupelnou se sprchovým koutem, televizí a bezdrátovým připojením k internetu. Kapacita je omezená. Ti, kteří se přihlásí později, si mohou sami zajistit ubytování přímo v místě shromaždiště ve Sportkemkpu za přijatelné ceny. Ve Sportkempu je koupaliště s toboganem, in-line dráha a hřiště na plážový volejbal. Kontakt: Pavel Rom, tel. 737 753 413. Dále můžeme doporučit Penzion Na Výsluní, paní Doležalová, (dolezalova.pizzerie@seznam.cz), přímo v Kralovicích.

Stravování:

Pro ubytované v Hotelu a Sportovním areálu Berounka od pátku začíná stravování snídaní v sobotu 3. 10., pokračuje večeří a nedělní snídaní. Ubytovaní od soboty začínají večeří a pokračují nedělní snídaní. Děti do 14 let obdrží dětské porce. V pátek večer do 20.00 hodin si lze objednat a zaplatit večeři. Nedělní oběd po skončení závodu štafet si účastníci zajišťují individuálně. Doporučit můžeme restauraci Bílý Beránek (http://www.bilyberanek.kralovice.cz/), náměstí Osvobození, parkování zdarma. V restauraci je k dispozici bowling.

Doprava:

Individuální. Místo je snadno dosažitelné využitím dálnice Praha – Plzeň se sjezdem v Rokycanech po silnici na Kralovice. Doprava z Liblína na nedělní závod štafet do Hradecka je přes Kozojedy, Hodyni, Dřevec a Kožlany. Start bude před železnicí.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1985. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Těmto (dítěti i dospělému) bude umožněn start „na krabičku“. To znamená start z jiného koridoru v libovolném čase do uzavření startu. Složení tříčlenných štafet bude losováno v sobotu po večeři.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20 Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

Prezence: 

Bude probíhat v sobotu na shromaždišti ve Sportkempu Kralovice od 10.00 do 10.30 hodin (tento čas může být v pokynech, které obdržíte před závodem, ještě upřesněn). Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu (http://www.kometakrl.cz).

Hospodářské podmínky:
Za veškeré poskytnuté služby (startovné, stravování, ubytování a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Účastnické poplatky se týkají ubytovaných v hotelu nebo Sportareálu Berounka (bez ubytování a stravování viz jen závod)

Platí pro ty, kteří nejsou členy SOBSA ani OS

Platí pro ty, kteří jsou buď členy SOBSA nebo OS, ne obou spolků

Platí pro ty, kteří jsou současně členy SOBSA i OS

1

Dítě do 14 let včetně od pátku

580

380

180

2

15 let a starší od pátku

940

740

540

3

Dítě do 14 let včetně od soboty

350

250

150

4

15 let a starší od soboty

560

460

360

5

Dítě do 14 let včetně jen závod

60

60

 60

6

15 let a starší jen závod

100

100

100

Členové Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (dále jen OS) při prezenci doloží svoje členství průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství. Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 201509 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20150904 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více sportovců najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Plaťte bezhotovostním převodem!!!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v sobotu po večeři v restauraci hotelu Berounka. Současně budou předány ceny přítomným vítězům závodu Správným směrem s Vitalitas. Vyhlášení výsledku závodu štafet bude ihned po jejich ukončení.

Mapa:

Sobota: Čertova skalka 2 – 1:10 000, E – 5m, stav 2014

Neděle: Vožehák – 1:10 000, E-5m, stav 2015

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v úterý 22. září 2015.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem a při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz/.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Místopředseda organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Tajemnice organizačního výboru: Magdalena Choutková

Zpracování výsledků a slavnostní ceremoniel: Luděk Šašek

Ředitelka závodu: Magda Hanáková

Hlavní rozhodčí: Marta Hanáková

Stavitel tratí: Martin Hanák

Ředitel závodu štafet: Jaroslav Choutka

Marketing: Božena Adamová, Ivan Hlaváček

Prezence: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Marie Vaiglová