Cyklovýlety nebo turistika

Na kole nebo pěšky okolo Lázní Libverda

ROZPIS sportovní akce SOBSA

       

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín: 7. - 10. května 2015

Příjezd účastníků ve čtvrtek 7. 5. od 11 do 22 hodin.

Místo konání:

Lázně Libverda

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově turistika. Na každý den bude pro cyklisty připravena společná trasa. Přesný popis tras obdrží účastníci na místě. Vzhledem k tomu, že připravované trasy nás zavedou na území Polska, doporučujeme všem účastníkům společných tras uzavřít cestovní pojištění. Také doporučujeme pojištění pro případ úrazu na území ČR, neboť akce hromadně pojištěna není.

Cyklisté budou potřebovat kolo v dobrém technickém stavu, s dobrými převody.  Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení (přilba) a také za znalost a dodržování silničních předpisů pro cyklisty. 

Doprava:

Individuální.

Penzion je vzdálen asi 300 metrů od lázeňské kolonády.

Ubytování:

Penzion Protěž (viz http://www.ubytovani-lazne-libverda.cz ) nabízí ubytování ve  2 až 4 lůžkových pokojích. V den odjezdu, v neděli 10. května, je nutné pokoje uvolnit  do 10. hodin (o případném prodloužení budou podány informace na místě).

Stravování:

Začíná snídaní v pátek 8. května. Je zajištěna polopenze (snídaně, večeře). Společné stravování končí snídaní v neděli 10. května. V areálu penzionu je restaurace, kde bude  možné si ve čtvrtek, v den příjezdu, zakoupit  večeři.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

C

Kč/os.

D

Kč/os.

1

Dospělá osoba a děti starší 12. let

1300,-

1150,-

1000,-

850,-

2

Dítě do 12 let

950,-

800,-

650,-

500,-

Děti do 3. let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.

Sloupec A - základní účastnický poplatek.

Sloupec B platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví  pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA

sloupec C platí pro členy SOBSA, kteří nejsou v odborech.

Sloupec D platí pro členy OSPP a současně členy  SOBSA.

Členství v OSPP je nutné doložit při prezenci členským průkazem nebo  potvrzením  základní odborové organizace. Snížený poplatek platí pro členy OSPP a jejich rodinné příslušníky ( manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné ). Pokud členství nedoloží, doplatí rozdíl.

 

Účastnický poplatek uhraďte ve prospěch účtu 4001639031/0100. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Lázně Libverda  je to 201504xx  Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20150404.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: Iveta.Junglingova@seznam.cz, nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek je v neděli 26. dubna 2015.
  Kapacita je omezena. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí a vlastní rizika.  Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 26. dubna lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky majitele penzionu.

 

Další organizační pokyny obdržíte při prezenci ve čtvrtek večer.

Na místě budou k dispozici podrobné popisy připravených tras a kopie potřebných map.

Cyklistům doporučujeme mapu: Frýdlantsko – Jizerské hory. Pěší turisté si svůj program organizují sami. 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorek akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a Jany Puchernové – tel.: 731 874 697