Oplanská bloudička

rodinný orientační závod pro všechny kategorie

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

pořádaného v rámci akcí DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

OPLANSKÁ BLOUDIČKA 2015

Pořadatel:

Obec Oplany, hasiči Oplany a oddíl orientačního běhu SOBSA.

Účastníci:

Veřejnost z obce Oplany a okolních obcí. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 10. října 2015 - start prvního závodníka v 10.00 hodin.

Shromaždiště a prezence závodu:

Oplany, dětské hřiště Na průhoně, od 9.30 hodin. Při prezenci budou vydávány startovní průkazy. Závodníci si sami odeberou slovní popisy kontrol odpovídající jejich trati.
Na shromaždišti budou k dispozici metodické pomůcky pro začátečníky. Budou přítomni i poradci, na které se bude možno obrátit o radu.

Doprava:

Individuální. Ve směru od Prahy lze cestovat autobusy 387 nebo 381 s přestupem v Kostelci nad Černými Lesy na bus 404, který odjíždí do Oplan v 9:50.

Kategorie a jejich hodnocení:

KRÁTKÁ TRAŤ - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Délka trati 2420 m.

STŘEDNÍ TRAŤ – určena rekreačním sportovcům, kteří již získali zkušenosti s orientací v mapě. Oproti krátké trati je orientačně výrazně náročnější. Délka trati je 3055 m. Startují jednotlivci i vícečlenné skupinky.

DLOUHÁ TRAŤ - trať pro sportovce, kteří se již dobře orientují a mají dobrou kondici. Startují jednotlivci nebo dvojice. Délka trati je 4155 m.

Uváděné délky tratí odpovídají vzdálenostem mezi kontrolami, měřenými vzdušnou čarou.

Všechny tratě jsou také s měřením času. S výjimkou KRÁTKÉ TRATI budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1985. Ve skupince se bere v úvahu věk nejstaršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se NA DLOUHÉ TRATI připočítává 20 minut, NA STŘEDNÍ TRATI 10 minut, NA KRÁTKÉ TRATI 5 minut a závodník není diskvalifikován.

Start:

Startovní listina nebude předem vydána. Čas startu zapíší pořadatelé každému do jeho startovního průkazu podle pořadí, jak se dostaví ke startu.

Ražení:

Klasické ražení kleštičkami do papírových startovních průkazů.

Startovné pro přihlášené
do 1. října

Krátká trať

Střední a dlouhá trať

Startovné se platí za mapu, dvou a vícečlenná skupina platí stejně, jako jednotlivci.

20 Kč

50 Kč

Startovné se hradí při prezenci. Závodníci z Oplan startují zdarma.

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start 300 m, cíl je na shromaždišti.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny a vyhlášení výsledků:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie, závodníci z Oplan budou hodnoceni zvlášť. Vyhlášení výsledků se předpokládá ve 14 hodin.

Terén:

Zvlněný terén s poměrně hustou sítí komunikací.

Mapa:

Oplanská bloudička – pro střední a dlouhou trať v měřítku 1:7 500, pro krátkou trať 1:5 000, vzdálenost vrstevnic 5 m, stav léto 2015. Formát A4, nebude vodovzdorně upravená, doporučujeme vlastní průhledné desky. Vícečlenná skupina si bere jen jednu mapu!

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 1. října 2015. V přihlášce uveďte jméno a příjmení, věk, kterého jste letos dosáhli nebo dosáhnete do konce roku a obec, kde bydlíte. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běhu nebo chůze) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu. Přihlášky na místě budou přijímány podle možností pořadatelů s příplatkem 20 Kč za mapu. Stejný příplatek bude vybírán při změně kategorie.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Mobilní WC a voda na mytí na shromaždišti, voda na pití a první pomoc v cíli.

Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Robert Bárta

Místopředseda organizačního výboru: Martin Srba

Ředitel závodu: Rudolf Vaigl

Hlavní rozhodčí: Jan Sládek

Prezence: Lucie Křivánková, Radovan Beneš ml., Jára Sladkovský, Martin Křivánek

Start: Magdalena Choutková, Jan Randík, Jaroslav Choutka

Cíl: Rudolf Vaigl, Markéta Janderová, Věra Šafrová

Realizační tým: Ondřej Janeček ml. a st., Jiří Janeček, Radovan Beneš st., Jiří a Viktor Pláničkovi, Tomáš Jandera, Jan Němec, Jaromír Sladkovský, Martin Šebesta, Helena Sládková, Ivana Sládková, Antonín Cvrček, Ondřej Škvor, Zuzana Vaiglová.