Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXII. Ročník

Veřejný závod OS PP v orientačním běhu nebo chůzi, současně XI. ročník závodu o nejlepší orientační běžce nebo chodce, pojištěnce OZP

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2014 s Raiffeisenbank

Generálním partnerem XXXII. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

Votická cesta 2014 je současně XI. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu SK Kamenice (http://obkamenice.dccomp.cz/?page_id=2). Sobotní závod je součástí oblastního žebříčku.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 18. října 2014 - klasická trať, start 00 v 10 hodin.

Neděle 19. října 2014 - závod tříčlenných štafet, start přibližně v 11 hodin.

Ubytování:

Individuální. Pořadatelé nezajišťují.

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Sulice-Hlubočinka, hřiště. GPS: 49°55'54.680"N, 14°33'9.941"E.
Viz
http://mapy.cz/s/d5Pk. Ke shromaždišti bude cesta značena od křižovatky staré Benešovské silnice, (zastávka busu Sulice, Hlubočinka Obchodní centrum). Je to za obcí Horní Jirčany.
Po asi 1 km, silnice vede lesem, odbočíte při výjezdu z lesa doprava (tam by měl být lampion). Z centra závodu na start (modrobílé fáborky) i z cíle do centra vzdálenost do 1 km.

Neděle: Malé parkoviště u Struhařovského rybníka (Spádová 655, Kamenice). GPS: 49°54'35.406"N, 14°35'54.560"E
Viz
http://mapy.cz/s/daan. Ke shromaždišti se dostanete od křižovatky staré Benešovské silnice (zastávka busu Kamenice, Nová Hospoda, benzínová pumpa), kde odbočíte doleva a následně doprava do ulice Na vyhlídce až k rybníku. Společný odchod na start štafet bude v 10.30. Bližší informace, případně plánek, obdrží zájemci o štafety v sobotu po obědě při losování štafet.

Stravování:

Po doběhnutí nebo dojítí do cíle sobotního závodu se individuálně přesuňte do restaurace ŠTIŘÍNSKÁ STODOLA, kde máme zajištěn společný oběd. Restaurace se nachází v ulici Želivecká 707, u Štiřínského rybníka (www.stirinskastodola.cz). Ze shromaždiště tam dojedete po silnici 603 (Hlavní), zabočíte doleva u restaurace U slunce na silnici 107 (Štiřínská), k restauraci asi 1,2 km. Máme zajištěnu samostatnou nekuřáckou restauraci vlevo od vchodu do „normální“ restaurace. Obědy budou vydávány na stravenky, které si vyzvedněte při prezenci, v nouzi až v restauraci od někoho z pořadatelů. Děti do 10 let obdrží stravenku na dětskou porci. K obědu bude polévka (vývar s nudlemi) a výběr ze dvou jídel (dokud jedno z nich nedojde): vepřová pečeně, knedlík, zelí nebo přírodní kuřecí řízek s bramborem. Nápoje a ostatní konzumaci si hradí každý samostatně.

Doprava:

individuální. Parkování na hřišti a přilehlých komunikacích v Sulicích dle pokynů pořadatelů. Poplatek 20 Kč. Na závod lze dojet z Prahy i MHD a to od metra Budějovická autobusy č. 335, 337 a 339. Nástupní stanice je v ulici Budějovická, před prodejnou LIDL (zastávka busu Sulice, Hlubočinka, Obchodní centrum).

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii
H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá kategorii D 55.

N 1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km. Náročnost odpovídá kategorii HD 10.

N 2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Náročnost odpovídá kategorii D14. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. Kromě kategorií N 1 a N 2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1984. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N 1 a N 2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nena­lezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmín­kou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Složení štafet bude losováno v sobotu po obědě v restauraci a následně vyvěšeno.

Ražení:

V sobotu Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. Pokud tento údaj nevyplníte, bude Vám čip zapůjčen při prezenci. Poplatek za zapůjčení čipu je 20 Kč. V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

V neděli mechanické ražení se startovními průkazy a stojany s kleštičkami.

Prezence: 

Bude probíhat v sobotu 18. 10. v centru závodu od 9.15 do 9.45 hodin. Místo prezence SOBSA označíme transparentem Správný směr. Při prezenci předloží odboráři doklad o členství.

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby ( stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

3

děti do 10 let  (dětské porce jídla)

125

75

75

25

4

ostatní

200

150

150

100

Sloupec a – základní účastnický poplatek. Sloupec b platí pro členy SOBSA. Sloupec c platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA. Sloupec d pro členy OSPP a současně členy SOBSA.

Členové ZO OSPP (odboráři) mají započten finanční příspěvek 50 Kč na os/den pro sebe i své rodinné příslušníky[1]. Členové SOBSA mají započten finanční příspěvek 50 Kč os/den.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Votická cesta s Raiffeisenbank 2014 je to 201411 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20141104 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více rodin najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků sobotního závodu bude po obědě v restauraci Šiřínská stodola. V neděli v cíli štafetového závodu.

Mapa:

Tvoje Bába, 1:10 000, stav rok 2013, pro sobotní závod, bude vodovzdorně upravena.

Kozlíček, 1:10 000, stav rok 2014, pro závod tříčlenných štafet.

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz, nebo poštou (ne doporučeně) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v pátek 10. října 2014. Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 10. 10. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek odvozen od možností zrušit objednané služby. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů, rovněž však s ohledem na možnosti pořadatelů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe
e-mail: sobsa@volny.cz nebo mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz .

 Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Tajemník organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Ředitel sobotního závodu: Přemysl Prášek

Stavba tratí sobotního závodu: Vojtěch Kettner

Hlavní rozhodčí sobotního závodu: Petr Valášek

Ředitel nedělního závodu štafet: Ondřej Janeček

Zpracování výsledků: Jan Benda

Prezence: Marie Vaiglová, Božena Adamová, Jana Puchernová

Marketing: Ivan Hlaváček

Hodnotitelka štěstěny: Magdalena Choutková

Realizační tým: Jan Kramoliš, Jaroslav Choutka, Jan Randík[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.