Přechod Jizerských hor

Pěší turistika

Rozpis (doc)

ROZPIS sportovní akce  

Od rozhledny k rozhledně po Jizerských horách.

Turistický program je čtyřdenní.  Skládá se z dvoudenního  přechodu,  dvoudenního pobytu na Smědavě a  závěrečného sestupu do Hejnic.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Počet účastníků této akce je limitován ubytovací kapacitou – max. 20 osob.

Před odesláním přihlášky a úhradou poplatku si ověřte volnou kapacitu.

Termín:

Středa 7.5. – neděle 11.5.2014

Přechod po trase:

Tanvald (Žďár) – Černá Studnice – Bramberk – Slovanka – Maliník - Bedřichov – Královka – Bedřichovská přehrada – Ptačí kupy – Holubník - Černá hora – Na Čihadle – Jizera – Smědava (ubytování do neděle – výstup na Smrk ) – Smědavská hora – Polední kameny - Hejnice

(popsaná trasa je maximální varianta, která může být s ohledem na klimatické podmínky a stav některých  turistických cest upravena )

Program:

Středa 7.5.2014

Tanvald ( Žďár) – penzion Akron. Příjezd a ubytování od 15,00hod.

Čtvrtek 8.5.2014

Po snídani odchod z penzionu a přechod do Bedřichova po trase: Jižní Špičácké sedlo - Černá Studnice – Nisanka  - Lučany nad Nisou – Bramberk – Slovanka – Janov nad Nisou – Malinový vrch -  Bedřichov.  Ubytování v Penzionu Hubert.  

 Celkem cca  28km ( převýšení: <1300m  a  >1090m ).

Pátek 9.5.2014

Přechod na Smědavu po trase: Královka – Bedřichovská přehrada – Ptačí kupy – Holubník – sedlo Holubníku – Černá hora – Jizera – Smědava.

Celkem cca 27km  ( převýšení: <900m  a >570m).

Ubytování na horské chatě Smědava po 2 dny.

Sobota 10.5.2014

Zůstáváme ubytovaní  na Smědavě – výstup „na lehko“ na Smrk - cca 20km.

Neděle 11.5.2014

Ukončení pobytu na Smědavě a odchod  do Hejnic - přes Polední kameny a Frýdlantské cimbuří.  Celkem cca 12km ( převýšení: <300m  a >750m). Odjezd domů.

 

Doprava:

Do místa zahájení akce individuální. Z Prahy jede několik přímých autobusových linek z Černého Mostu (např. 15,00hod; 17,20hod … ) a mnoho dalších s přestupem v Jablonci nad Nisou. Plánovaný konec přechodu je v Hejnicích, které mají spojení  do Prahy přes Liberec. ( odjezd vlaků v 12,39; 13,39; 14,39   s příjezdem do Prahy v 15,05; 16,05 …. )

Pro pražské  účastníky akce nabízíme možnost  domluvy společné dopravy veřejným prostředkem.

Ubytování:

Ve 2,3,4  lůžkových pokojích dle možností ubytovacích zařízení.  O ubytování rozhodují

pořadatelé s ohledem na dispozice ubytovacích zařízení.

 

Stravování:

Po celou dobu přechodu je zajištěna polopenze v místě ubytování.  Společné stravování začíná snídaní v čtvrtek 8.5.2014 a končí snídaní 11.5.2014.  Během přechodu počítáme s možností občerstvení na horských chatách, ale pro jistotu do batohu přibalte vlastní energetické zdroje.

Technické podmínky:

Bezpodmínečně nutná dobrá  vyšlápnutá obuv s pevnou podrážkou.

Doporučujeme: oblečení pro horský přechod, teleskopické hole, pláštěnku, čepici, rukavice, termosku nebo jinou láhev na vodu, krém na rty a obličej s vysokým faktorem, brýle a boty na přezutí.

V neposlední řadě dobrou náladu a kondici.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

1

Dospělá osoba – základní poplatek

1930,-

2

Dospělá osoba - člen SOBSA

1730,-

3

Dospělá osoba – Člen OS Pracovníků peněžnictví  a       pojišťovnictví (nečlen SOBSA)

1530,-

4

Dospělá osoba – člen SOBSA a současně člen OSPP

1330,-

Členství v OSPP je nutné doložit písemně před úhradou účastnického poplatku a to potvrzením přihlášky. Snížený poplatek platí pro členy a jejich rodinné příslušníky              ( manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné).

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Účastnický poplatek může být hrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte účastnický poplatek z vlastních prostředků, platbu proveďte  příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Přechod Krkonoš  je to 201406xx. Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20140604. Pokud bude prováděna úhrada ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, případně iveta.junglingova@seznam.cz, nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek je v pátek 18.4.2014.

Kapacita je omezena počtem 20 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní odpovědnost. Nebudou–li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno,  je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 19.4.2014 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení účastnického poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorů akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a Jany Puchernové – tel.:731 874 697.

Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz