Vysočina 2014

Zimní lyžařská nebo pěší turistika

Vysočinou na běžkách 2014

ROZPIS SPORTOVNÍ AKCE

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Příznivci SOBSA, jejich rodinní příslušníci, sportovci i nesportovci. Vítáni jsou i ostatní účastníci. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, úhrada poplatku před jejím odesláním a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín:

Pátek 7. února až neděle 9. února 2014.  

Ubytování je možné v pátek po 13. hodině. Sportovní akce končí snídaní v neděli

9. února.

Místo konání:

Rekreační středisko Horník, Askino – obec Tři Studně. Penzion se nachází v překrásném prostředí  Žďárských vrchů na břehu rybníka Sykovec.

Sportovní aktivity:

  • Turistika na běžkách. Běžecké tratě začínají u penzionu a jsou  v rozsahu

5 – 50 km

  • Sjezdové lyžování  pro středně a méně náročné lyžaře – známá sjezdovka na Harusově kopci nedaleko Nového Města na Moravě
  • Bruslení na rybníce
  • Pěší turistika při nedostatku sněhu

Doplňkové programy:

Sauna (za úhradu), masáže (za úhradu),  kulečník (za úhradu), šipky (za úhradu).

Ubytování:

Dvou až pětilůžkové pokoje.

Pokoje A v hotelové části mají vlastní sociální zařízení.

Pokoje B v turistické části mají společné sociální zařízení na patře.

Ubytování se psem je povoleno v turistické části penzionu. Poplatek za psa (50,- Kč/den) si hradí každý z účastníků sám v recepci penzionu. Ubytování se psem uveďte do poznámky v přihlášce.

Doprava:

Individuální

Autem:  k cestě je možno využít spojení přes Nové Město na Moravě, nebo Žďár nad Sázavou do obce Tři studně. U autobusové zastávky značeno do centra obce směr Horník. V zimním období bývá cesta ze Žďáru obtížněji sjízdná.

Busem: ze spoje Žďár nad Sázavou – Fryšava, vystoupit v zastávce Tři Studně. Penzion se nachází 800 m od zastávky směrem do vsi, po asfaltové cestě mezi chatami – značeno. Alternativně spoj Nové Město na Moravě – Fryšava, vystoupit rovněž v zastávce Tři Studně.

Parkování:

Přímo v areálu dostatečný počet míst k parkování.

Úschova lyží:

V objektu je k dispozici lyžárna.

Stravování:

Stravování začíná večeří v pátek. Je zajištěna polopenze (večeře, snídaně). Posledním jídlem je nedělní snídaně.

V pátek bude vydávána večeře od 18 do 21 hodin.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování - polopenze, režie akce, atd.) stanoví pořadatelé následující poplatky:

Varianta

Pokoje A

dospělí

Kč/os.

Pokoje A

Děti do 12 let*

Kč/os.

Pokoje B

dospělí

Kč/os.

Pokoje B

Děti do 12 let*

Kč/os.

1

Základní poplatek

1300

840

960

660

2

Členové SOBSA, kteří nejsou v odborech

1200

740

860

560

3

Členové OSPP**,

nečlenové SOBSA

900

440

560

260

4

Členové OSPP a zároveň členové SOBSA

800

340

460

160

* Za dítě do 12 let se považuje takové, které nedosáhne v průběhu akce dvanáctých narozenin. V případě platby za dítě do 12 let budou podávány poloviční porce jídla

** Členové odborů OSPP (Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví) musejí na místě prokázat své členství průkazem člena nebo potvrzením ZO OS. Příspěvek se týká i manžela (-ky) a dětí, pokud nejsou výdělečně činné.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639-031/0100. Ještě před odesláním účastnického poplatku kontaktujte,  prosím, vedoucí akce Janu Samkovou na telefonním čísle

602 669 687 a informujte se o volné kapacitě.  Poplatek může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace je možná úhrada z odborových prostředků základní organizace. V případě, že platíte poplatky z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě na uvedený účet. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Vysočinou na běžkách je 201401xx (na dalších dvou místech počet účastníků, za které je příspěvek placen). Např. čtyřčlenná rodina uvede 20140104 apod. Pokud bude prováděna úhrada poplatků ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno osoby, která je rovněž osobou vyplňující přihlášku, aby mohl pořadatel snadněji identifikovat plátce uvedené částky!!!

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ok1dfc@seznam.cz. Veškeré akceptované přihlášky budou obratem potvrzeny. Pokud neobdržíte potvrzení přihlášky, kontaktujte vedoucí akce Janu Samkovou.

Uzávěrka přihlášek je do pátku 31. ledna 2014 včetně. Členové SOBSA mají přednost při přihlášení nejpozději do 10. ledna 2014. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu ihned po uzávěrce vrácen celý účastnický poplatek. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebudou-li poplatky uhrazeny, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 24. 1. 2014 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky od

25. 1. 2014 do 31. 1. 2014 je stornovací poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se uhrazená částka nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

Pojištění účastníků:

Akce není hromadně pojištěna a pojistné na akci si každý z účastníků zajišťuje samostatně. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku.

Další organizační pokyny včetně popisu tras  obdržíte při prezenci. Informace o akci můžete získat na webové stránce www.sobsa.cz  telefonický kontakt Jana Samková 602 669 687, nebo na adrese ok1dfc@seznam.cz