Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXX. ročník

Rozpis závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Generálním partnerem XXX. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

http://www.rb.cz

Votická cesta 2012 je současně IX. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu Chrast. Sobotní závod je součástí závodu Ligy Vysočiny.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 22. září 2012 - klasická trať, start 00 v 10 hodin.

Neděle 23. září 2012 - závod tříčlenných štafet, start přibližně v 9.30 hodin.

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Budislav u Litomyšle, 5 km V od Proseče, tábor TOS Svitavy,
(GPS: 49°47'42.327"N, 16°9'29.939"E)

Neděle: RS Zubří u N. Města na Moravě

Ubytování:

Českomoravská Vysočina - RS Zubří, případně tábor Žďas, nebo Nové Město na Moravě. Překročí-li počet přihlášených kapacitu obou středisek, budou ti, kteří se přihlásí později, ubytováni ve vzdálenějších ubytovacích zařízeních. Ubytování se psem je povoleno na vybraných pokojích nebo chatách v obou ubytovacích zařízeních. Proto uveďte v přihlášce, zda budete mít psa nebo ne. Poplatek za psa v RS Zubří hradí každý sám na místě v recepci. Pokoje a chaty v RS Zubří jsou s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou dvou a třílůžkové, chaty pětilůžkové. O místu ubytování rozhodují pořadatelé.

Stravování:

Začíná snídaní v sobotu 22. 9. pro ubytované od pátku, pokračuje večeří pro všechny, tedy i pro ty, kteří přijedou až v sobotu přímo na závod. V neděli je společná snídaně a oběd.

Doprava:

individuální. Do RS Zubří a do tábora Žďas v Zubří je možná doprava autem přes Nové Město na Moravě, odtud směrem na Jimramov, za železničním přejezdem odbočit doprava (podél železniční trati) do obce Zubří, dál podle směrovek. V areálu RS je k dispozici parkoviště. Místo na parkování je i v táboře Žďas. Do obou zařízení lze dojet i vlakem, nejbližší zastávka je Olešná na Moravě, odtud asi 2,5 km pěšky. V Zubří se orientujte podle směrovek. K táboru Žďas se odbočuje doprava, k RS doleva. Vzdálenost z RS Zubří do místa sobotního závodu v Budislavi je asi 39 km, směr Jimramov, Polička.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 50 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 60 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá kategorii D 55.

N 1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km. Náročnost odpovídá kategorii HD 10.

N 2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Tato kategorie je rovněž určena závodníkům a závodnicím, jejichž věk přesáhl hranici, doporučenou pro start v kategoriích A a B. Náročnost odpovídá kategorii D14. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. Kromě kategorií N 1 a N 2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1982. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N 1 a N 2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nena­lezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmín­kou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Ražení:

V sobotu Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. Pokud tento údaj nevyplníte, bude Vám čip zapůjčen při prezenci. Poplatek za zapůjčení čipu je 20 Kč. V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

V neděli klasické se startovními průkazy. Stojany staršího typu s kleštičkami.

Prezence: 

Bude probíhat v baru RS pátek 21. 9. od 20.30 do 21.30 hodin. Pro ty, kteří přijedou v sobotu, je prezence v centru závodu od 9.15 do 9.45 hodin (pozor – vzdálenost na start bude do 1500 m).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

za ubytování a stravování od pátku dospělí

1000

900

100

zdarma

2

děti do 15 let od pátku (dětské porce jídla)

700

600

100

zdarma

3

za ubytování a stravování od soboty dospělí

620

570

50

zdarma

4

děti do 15 let od soboty (dětské porce jídla)

440

390

50

zdarma

5

účast na závodech  bez ubytování a stravování[1]

80

80

zdarma

zdarma

Sloupec a – základní účastnický poplatek. Sloupec b platí pro členy SOBSA. Sloupec c platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA. Sloupec d pro členy OS PP a současně členy SOBSA.

Členové ZO OS PP (odboráři) mají započten finanční příspěvek na os/den pro sebe i své rodinné příslušníky[2]. Členové SOBSA mají započten finanční příspěvek 50 Kč os/den. Zaměstnanci Raiffeisenbank mají 50% slevu z účastnického poplatku.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Votická cesta s Raiffeisenbank 2012 je to 201210 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20121004 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více rodin najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu mají účast zdarma.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. U příležitosti XXX. ročníku tohoto závodu obdrží všichni účastníci dárek – ponožky SOBSA. Přesto, že se jedná o vysoce kvalitní výrobek, je třeba počítat s menším sražením po vyprání. K tomu přihlédněte při uvádění velikosti v přihlášce. Ponožky máme v těchto velikostech:

Francouzská čísla steh

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

Anglická čísla inch

2-3

3a1/2-4a1/2

5-6

6a1/2-7a1/2

8-9

9a1/2-10

11-12

Velikosti uvádějte podle francouzských čísel!

Mapa:

Desinka 1:10 000, stav 2007, rozměr A4, pro sobotní závod,

Zubr-východ 1:10 000, pro závod tříčlenných štafet, stav rok 2009.

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu SOBSA. Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz, nebo poštou na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek, zaslaných na předepsaném formuláři, je v pondělí 10. září 2012. Nedoporučujeme nechávat odeslání přihlášky na poslední chvíl100i. Ubytovací kapacita je omezená. Brzký termín přihlášek je proto, aby bylo možno v případě potřeby zajistit další ubytovací kapacity.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 10. 9. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek odvozen od možností zrušit objednané služby. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů, rovněž však s ohledem na možnosti provozovatelů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

V okolí Žďáru nad  Sázavou a Nového Města na Moravě se nachází velké množství historických, kulturních a přírodních zajímavostí. Více informací lze zjistit v informačním centru v Novém Městě na Moravě (Vratislavovo nám., http://www.nmnm.cz, e-mail: ic@nmnm.cz). Večer je možno posedět s přáteli v příjemném prostředí. V neděli 23. září po ukončení závodu štafet se uskuteční v RS Zubří vyhodnocení obou závodů spojené s předáním cen nejlepším třem závodníkům ve všech kategoriích.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz nebo mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz a stránky pořádajícího oddílu na http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=844, odkaz na stránky závodu.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Tajemník organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Ředitel sobotního závodu: Jaroslav Matras

Stavba tratí sobotního závodu: Jaroslav Zeman

Hlavní rozhodčí sobotního závodu: Josef Vítek

Ředitel nedělního závodu štafet: Jaroslav Choutka

Zpracování výsledků: Jan Benda

Prezence: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Zuzana Vaiglová

Marketing: Božena Adamová, Ivan Hlaváček

Realizační tým: Jan Kramoliš, Magdalena Choutková, Jan Randík[1] Za jednu mapu, to znamená, že např. čtyřčlenná rodina v kategorii N1 platí stejně jako jednotlivec v kterékoli kategorii. Startovné 80 Kč uhraďte na místě v hotovosti.

[2] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.