Správným směrem s Vitalitas

Rozpis závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Závod o nejlepšího orientačního běžce, zaměstnance bank, spořitelen a pojišťoven v České republice

Závod o nejlepšího orientačního běžce, člena Odborového svazu//Kurzíva// pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s Jizerským klubem orientačního běhu Frýdlant. Závody jsou pořádány současně se závody Jizerského žebříčku.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví i se svými rodinnými příslušníky[1] startují zdarma.  Podrobněji viz odstavec Hospodářské podmínky.

Datum:

Sobota 16. června 2012 -   klasická trať, start prvního závodníka v 10.30 hodin.

Shromaždiště závodu:

Bulovka, hostinec U Juklů (N 50° 57.93853', E 15° 7.15153');

pozor – silnice mezi Krásným Lesem a Bulovkou je neprůjezdná (oprava mostu).

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start do 2 000 m,
Cíl – shromaždiště do 1 500 m.

Popis terénu:

Podhorský

Ubytování:

Protože se účast na závodě dá stihnout v jednom dni, pořadatelé ubytování nezajišťují. Těm, kteří si chtějí užít krás Jizerských hor, doporučujeme individuální ubytování, které se nabízí v různých cenových úrovních na internetu v okolí Frýdlantu.

Stravování:

Pořadatelé zajišťují společný oběd po skončení závodu v sále restaurace Beseda ve Frýdlantu. Při prezenci obdržíte stravenky. Restaurace se nachází na břehu řeky Smědé, na rohu ulic Komenského a Tyršova, zhruba naproti pěší lávce. Parkování před restaurací (mezi restaurací a kinem). Po obědě bude vyhlášení výsledků.

Doprava:

Spojení do Frýdlantu lze najít na http://www.mapy.cz. Na shromaždiště pokračujte směrem na Habartice, v Arnolticích zahněte doprava na Bulovku, dále bude značeno.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1982. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20 Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

Prezence: 

Bude probíhat v sobotu v hostinci U Juklů od 9.30 do 10.30 hodin. Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu. Případné další informace budou na stránkách SOBSA (http://www.sobsa.cz).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (startovné, společný oběd a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Účastnické poplatky

a

Kč/os.

b

Kč/os.

1

Dospělí a děti starší 12 let

180

130

2

Děti do 12 let

120

70

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA, sloupec b platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA. Členové Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinní příslušníci (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné) startují zdarma, jen pokud při prezenci doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství.

Děti do 12 let obdrží dětskou porci oběda. Bude-li si někdo přát pro dítě do 12 let dospělou porci, uhradí ve sloupci a nebo b více o 20 Kč a upozorní na to v poznámce na přihlášce. 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 201205 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20120504 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více sportovců najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Plaťte bezhotovostním převodem!!!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Nejlépe se umístivší člen(-ka) OSPP v každé kategorii obdrží zvláštní cenu. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v sobotu po skončení oběda v restauraci Beseda.

Mapa:

Nová mapa Vyhlídka – 1:10 000, E – 5m, stav podzim 2011

autoři: Miroslav Horáček, Jan Vyoral

mapa nebude vodovzdorně upravena

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz. nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v pondělí 4. června 2012.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Frýdlant i jeho okolí nabízí řadu velmi zajímavých míst,která stojí zato navštívit. Přímo ve Frýdlantu je krásný hrad a zámek. Ostatní zajímavosti si v případě zájmu vyberte na internetu.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, tel.: večer 266 312 453, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Přemysl Čermák

Tajemník organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Zpracování výsledků a slavnostní ceremoniel: Jan Benda, Luděk Šašek

Ředitel závodu: Jiří Havel

Hlavní rozhodčí: Libor Bednařík

Stavitel tratí: Aleš Macháček

Marketing: Božena Adamová, Ivan Hlaváček, Jan Sláma

Prezence: Zuzana Vaiglová, Marie Vaiglová

Přihlášky: Jan Kramoliš

Styčný důstojník mezi SOBSA a FRY: Robert Juřina

Technická spolupráce:  Jizerský klub OB Frýdlant[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.