Přechod západních Krkonoš z Tanvaldu

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu. Akce patří mezi fyzicky náročné, účast menších dětí není vhodná.

Počet účastníků této akce je limitován ubytovací kapacitou – maximálně 20 osob.

Před odesláním přihlášky a úhradou účastnického poplatku si ověřte volnou kapacitu.

Termín:

čtvrtek 6.9.2012 – neděle 9.9.2012

Přechod po trase:

Tanvald – Štěpánka – Čertova hora – Dvoračky – Pramen Labe – Sněžné jámy –

Velký Šišák – Mužské kameny – Dívčí kameny – Špindlerovka – Bouda u Bílého Labe  – Špindlerův Mlýn – Hromovka – Bouda Na Pláni – Klínové Boudy – Výrovka – Pec pod Sněžkou

Program:

Čtvrtek 6.9.2012

Individuální příjezd do penzionu  Akron – Tanvald, Žďár 126. Penzion se nachází v obci Tanvald – Žďár, u silnice mezi Desnou – Albrechticemi cca 500m nad Desnou.

 

Pátek 7.9.2012

Společný odchod po snídani  od Penzionu Akron a přechod na chatu Dvoračky  po trase: Tanvald – Příchovice – rozhledna Štěpánka – Jizera – Čertova hora – Studenov – Ručičky – Dvoračky ( ubytování ).  Délka trasy cca 26km.

Tento den není možné si trasu zkrátit. Z důvodu společné večeře je nutný příchod na chatu do 18hod.

Sobota 8.9.2012

Po snídani odchod. V případě dobrých klimatických podmínek uskutečníme přechod po trase: Dvoračky – Kotelské sedlo – Pramen Labe – Violík – Sněžné jámy – Velký Šišák – Mužské kameny – Dívčí kameny – Špindlerova bouda – Bouda u Bílého Labe – Špindlerův Mlýn - hotel Hromovka.  Celkem cca 25 km.

V případě špatného počasí využijeme  k horskému hotelu Hromovka  zkrácené varianty. Ubytování.

Neděle 9.9.2012

Po snídani závěrečný přechod do Pece pod Sněžkou přes: Boudu na Pláni – Klínové Boudy –  Výrovka – Pec pod Sněžkou.  Celkem cca 18 km.

Přechod je možné  ukončit již  ve Špindlerově Mlýně.

S výjimkou sobotního úseku, ve kterém je možnost několika variant přechodu, není mnoho možností usnadnění si plánované trasy.

 

Doprava:

Do místa zahájení akce individuální. Plánovaný konec přechodu v Peci pod Sněžkou.

Pro pražské  účastníky akce nabízíme možnost  domluvy společné dopravy veřejným prostředkem.

Ubytování:

Ve 2, 3, 4lůžkových pokojích dle možností ubytovacích zařízení.

V penzionu  Akron   jsou  2, 3 a 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Na chatě Dvoračky – stará budova – ubytování ve 2,3 a 4 lůžkových pokojích s umyvadlem na pokoji, sociální zařízení společné na chodbě.

V hotelu Hromovka máme rezervovány dvoulůžkové pokoje  se sociálním zařízením společným na chodbě.

Stravování:

Po celou dobu přechodu je zajištěna každý den  snídaně a na první den pochodu – na chatě Dvoračky i společná večeře. V penzionu Akron a  na Hromovce  bude možné si  večeři zakoupit ve vlastní režii. Počítáme s možností občerstvení během přechodu na horských chatách, ale pro jistotu do batohu přibalte vlastní energetické zdroje.

Technické podmínky:

Bezpodmínečně nutná dobrá obuv.

Doporučujeme: teleskopické hole, teplé oblečení, pláštěnku, čepici, rukavice, termosku nebo jinou láhev na vodu, krém na rty a obličej s vysokým faktorem, brýle proti slunci, čepici proti slunci.

V neposlední řadě dobrou náladu a kondici.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

1

Dospělá osoba – základní poplatek

1300

2

Dospělá osoba - člen SOBSA

1150

3

Dospělá osoba – člen Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (není v SOBSA)

1000

4

Dospělá osoba – člen SOBSA a současně člen OSPP

850

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPP faxem na číslo 234 463 210. Snížený poplatek platí pro členy a jejich rodinné příslušníky ( manžel, manželka, starší dítě, pokud není výdělečně činné). Přihlášku zašlou současně v elektronické podobě (viz Přihláška).

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Účastnický poplatek může být hrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte poplatek z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě na výše  uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Přechod Krkonoš  je to 201209xx. Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20120904. Pokud bude prováděna úhrada účastnických poplatků ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, případně Iveta.Junglingova@seznam.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 20.8.2012.

Kapacita je omezena počtem 20 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní odpovědnost. Akce není hromadně pojištěna proti úrazu. Nebudou–li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li uhrazen účastnický poplatek,  je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 20.8.2012  lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u Ivety Jünglingové,
tel.: 724 782 480

Sledujte rovněž stránky SOBSA na adrese www.sobsa.cz